Gå-hjem-Møde på Hammel Neurocenter 26. november 2019

Selskab for ledere inviterer til gå-hjem-arrangement i tidsrummet fra kl. 16.00-18.00 samt afslutning med gå-hjem-sandwich fra kl. 18.00-19.00
Tirsdag 26. november 2019
16.00
Hammel Neurocenter, Indgang A
Voldbyvej 15
8450 Hammel

 

Mette Skærbæk Svane og Jacob Ahlgreen Gram, ledere på Hammel Neurocenter og hhv. bestyrelsesformand og bestyrelsesmedlem i Ergoterapeutforeningens Selskab for ledere, er værter for dette arrangement.

Ved dette arrangement er det intensionen, at vi fra Selskab for lederes side, ønsker at invitere andre ledere til at fortælle om det, I særligt er optaget af på jeres arbejdsplads lige nu. Herunder hvad I kan have gode erfaringer med? Hvad brænder I for? Er I særligt udfordret og hvordan håndterer I det ledelsesmæssigt? Eller det kan være noget andet, der foregår på jeres arbejdsplads, som kunne have andre lederes interesse at høre om.

Konceptet er derfor, at vi gerne vil have jer til at fortælle de øvrige deltagere om dette. Det fordrer ikke særlig forberedelse med power point-præsentationer eller lign., men kom og øs af dine erfaringer og bliv forhåbentlig selv inspireret - og ikke mindst: Dyrk dialogen med andre lederkolleger, som du måske ellers ikke får tid til i en travl hverdag.

Vi håber, at der er nogle af jer, gode lederkolleger, der kunne have lyst til at bidrage med et sådan uformelt oplæg den dag.

Vi håber på, at der kan være 2-4 sådanne mindre oplæg/fortællinger, der kan skabe inspiration og dialog imellem os.

Hvis du har noget, du vil dele med os andre den dag/holde uformelt oplæg, så send en mail til en af de to værter Mette Skærbæk Svane: Mettsvan@rm.dk eller Jacob Ahlgreen Gram: jacolars@rm.dk og oplys dit navn og hvad du gerne vil fortælle om senest den 12. november 2019.

Ud over de mindre oplæg, ønsker vi også at starte en dialog om, hvordan vi som ledere sikrer, at ergoterapeuter ansættes til at lave ergoterapirelevant arbejde?

Vi oplever udfordringer ift. at kunne rekruttere plejepersonale, hvilket kan smitte af på de opgaver, som i et vist omfang bevæger sig over til andre faggrupper. Ergoterapeuter kan noget, der i høj grad er efterspørgsel efter i det danske sundheds- og velfærdssystem. Hvornår arbejder vi som ledere med at udnytte det potentiale, der er i ergoterapeuter og hvordan sikrer vi, at vi udnytter de kernekompetencer en ergoterapeut har? Hvordan understøtter vi som ledere, at ergoterapeuter bliver rekrutteret ud i stillinger, der ligger inden for det ergoterapeutiske felt?

 

Du er meget velkommen til at tage en lederkollega med, der er medlem af en anden forhandlingsberettiget organisation.

 

Dato og sted

26. november 2019, kl. 16.00 til 18.00

Hammel Neurocenter

Indgang A

Voldbyvej 15

8450 Hammel

 

Målgruppe:

Ledende ergoterapeuter samt andre ledere, der er medlem af en forhandlingsberettiget organisation.

 

Pris:

Det er gratis at deltage.

 

Tilmeldingsfrist:

12. november 2019, kl 12.00

 

Kontakt

Spørgsmål til tilmelding - sekretær Trine Ipsen på ti@etf.dk

 

Vi giver et glas bobler til en start og slutter af med en sandwich. Vi vil gerne gøre det hyggeligt, relevant, inspirerende og ret uformelt.