FTF's diplomuddannelse i ledelse: 'Det personlige lederskab'

FTF's diplomuddannelse i ledelse er et tilbud til dig, som gerne vil skabe fornyelse og i det hele taget være bedre rustet til at takle alle de komplekse udfordringer, du konfronteres med som tillidsvalgt fx i MED og SU. Så måske er dobbeltmodulet 'Det personlige lederskab' på 'Diplomuddannelsen i ledelse for FTR og TR' noget for dig?
Tirsdag 23. januar 2018
09.00
UCC, Campus Carlsberg
Humletorvet 3
1799 København V

 

Etf giver enkelte af Etf’s TR og Fællestillidsrepræsentanter mulighed for at tage et modul eller et dobbeltmodul på FTF's diplomuddannelse i ledelse.

I foråret 2017 afholder FTF/UCC dobbeltmodulet 'Det personlige lederskab'.

 

Hvad handler det om?

Det personlige lederskab består af to moduler, der stiller skarpt på forskellige aspekter af lederskabet.

 

Modul 1: Professionelt lederskab
Modulet understøtter dit arbejde med egen læring. Læring forudsætter, at man sætter sig selv i spil, udfordrer egen praksis og egne forestillinger om rollen som organisations- og tillidsrepræsentant og er villig til at arbejde med de dilemmaer, der opstår i spændingsfeltet mellem praksis og forestillinger.

Det er på modulet muligt at få foretaget testen ’Jungs typeindex”.

Temaer: 

 • At træde i karakter som professionel leder
 • At kende sine præferencer og udfordringer i det professionelle lederskab
 • At åbne for indblik i ”nødvendige” kompetencer for et lederskab – dit lederskab
 • Tillid og magt og magt og autoritet

 

Modul 2: Lederskab og kommunikation
Her sættes fokus på dine kommunikative kompetencer, og du får indsigt i kommunikations betydning for udvikling af identitet og organisation.

Desuden formidles viden om, hvordan valg af position og perspektiv i kommunikation har indflydelse på iagttagelsen af egen praksis. 

Arbejdet på modulet er selvsagt meget involverende, og det forventes, at de studerende byder aktivt ind i forhold til modulets læreprocesser.

Temaer: 

 • Ledelse og kommunikation - hvordan skaber du dig selv og dit lederskab gennem sproget?
 • Ledelsesbaseret coaching
 • Anerkendelse i ledelse

Eksamen:

De to moduler afsluttes med en skriftlig opgave efterfulgt af en mundtlig eksamen.

Undervisningen bliver understøttet af litteratur i form af bøger, kompendier m.m

Du skal regne med at skulle bruge nogen tid på at læse litteratur og arbejde med opgave ved siden af undervisningsdagene.

Læs mere om FTF’s diplomuddannelse her 

 

Målgruppe

 • TR
 • FTR

 

Forudsætninger for at deltage

Formelle krav fra UCC:

Du skal have:

 • Gennemført en relevant adgangsgivende uddannelse. Det har ergoterapeuter i kraft af deres ergoterapeutuddannelse.
 • Samt have mindst 2 års relevant erhvervserfaring.

Krav fra Etf og UCC:

Du skal tillige:

 • Fungere som FTR/TR og have fungeret i tillidshvervet i mindst 2 år, og
 • Have gennemført Etf's TR-grunduddannelse
 • Have accept fra din arbejdsgiver
 • Være godkendt og indstillet af Etf til dobbeltmodulet

 

Varighed

Dobbeltmodulet starter den 23. januar 2018 og afsluttes med en eksamen i uge 24, 2018

 

Datoplan

Hvert modul afvikles som udgangspunkt over 2 x 2 sammenhængende undervisningsdage og to studiegruppedage (med netværksgruppen).

Kick-off: Tirsdag 23/1 2018

Undervisning: Mandag 5/2 & tirsdag 6/2 2018
Studiegruppe: Tirsdag 27/2 2018
Undervisning: Onsdag 7/3 & torsdag 8/3 2018
Studiegruppe: Tirsdag 20/3 2018
Vejledning: Tirsdag 20/3 2018

Undervisning: Onsdag 4/4 & torsdag 5/4 2018
Studiegruppe: Torsdag 26/4 2018
Undervisning: Onsdag 2/5 & torsdag 3/5 2018
Studiegruppe: Tirsdag 15/5 2018
Vejledning: Tirsdag 15/5 2018

Eksamen: Uge 24 2018

 

Delvis økonomisk støtte fra Etf

Etf betaler:

 • Uddannelsesafgiften på  kr. 13.400
 • Udgifter til transport i forbindelse med undervisningsdagene og studiegruppedagene, samt
 • Udgifter til bøger med op til kr. 2000 pr. dobbeltmodul.

 

Udgifter ifm med kurset

Etf dækker ikke tabt arbejdsfortjeneste samt udgifter til evt. overnatning. 

Etf anbefaler, at du får en aftale med din arbejdsgiver om at få fri med løn i forbindelse med undervisningen og studiegruppedagene mv. 
Din arbejdsplads vil få stort udbytte af, at du får dele af (eller hele) en kompetencegivende uddannelse på diplomniveau.

 

Ansøgningsfrist 14. november 2017 kl. 9

For at komme i betragtning til dobbetmodulet skal du skrive en anøgning. Det sker ved at trykke på 'tilmeld dig her' og besvare forskellige spørgsmål.

 

HUSK - i god tid, inden du ansøger:

Tal med din leder om, at du gerne vil tage dette modul på diplomuddannelsen. Fortæl, hvorfor du mener, at det vil være en genvist for arbejdspladsen.

Din leder skal måske have tid til at overveje dit ønske, og finde ud af hvordan dine opgaver kan blive løst, mens du er afsted. Det kan være, at den øverste ledelse også godkende det. 

Gør dig tanker om, på hvilke vilkår du vil gå i gang med et modul, og få en pejling fra din leder om, hvilke vilkår din arbejdsplads evt. kan tilbyde dig. Senere kan I aftale vilkårene mere konkret.

Sørg for:

 • at du har den endelige godkendelse fra din arbejdsgiver, inden du ansøger. 
 • at det er helt klart på hvilke vilkår, du kan deltage.   
 • at få afholdt valg, hvis det er 2 år eller mere siden du (sidst) blev valgt, så din legitimitet som TR er på plads, inden du søger. Giv besked til Etf om, at du er blevet genvalgt her.  

Ansøgere, der opfylder kravene i forhold til at komme i betragtning til dobbeltmodulet, og som har arbejdsgivers endelige godkendelse på ansøgningstidspunktet, vil blive prioriteret højest.

 

Hvornår ved du om du er optaget?

Når Etf har modtaget din ansøgning, får du umiddelbart efter en tilbagemelding på, at din ansøgning er modtaget.

Du kan forvente at få svar senest 30. november 2017 på, om Etf har "godkendt dig" til dobbeltmodulet.

Etf sørger for at tilmelde ansøgere, der er ’godkendt’ af Etf, til FTF.

Bliver du tilmeldt, får du et ansøgningsskema fra uddannelsesinstitutionen med henblik på den formelle optagelse på uddannelsen.

Der bliver oprettet hold, såfremt der er ansøgere nok.

Deltagerne får nærmere information fra UCC: hvor de skal møde op, information om studiepotal, lektionsplaner, samt hvilke bøger, det er relevant at anskaffe sig mv. 

 

Styregruppen på TR-området tager stilling

Styregruppen på TR-området i Etf tager stilling til, hvilke ansøgere, der kan blive godkendt og indstillet til optagelse på dobbeltmodulet, samt modtage økonomisk støtte fra Etf.

 

Undervisere

Alle underviserne er fra UCC og har mange års praktisk og teoretisk erfaring.