FTF's diplommodul for FTR og TR: 'Organisation, udvikling og samskabelse' - 2019

Som tillidsvalgt skal du kunne handle i en kompleks organisatorisk kontekst. På modulet udvikler du færdigheder og kompetencer gennem at reflektere over teori i forhold til din praksis og dine erfaringer.
Mandag 4. februar 2019
10.00
Københavns Professionshøjskole, Campus Carlsberg
Humletorvet 3
1799 København V

 

FTF's diplommodul er en del af FTFs diplomuddannelse i ledelse og er et tilbud til dig som tillidsvalgt, der gerne vil stå bedre rustet i forhold til at håndtere komplekse udfordringer på arbejdspladsen. 

I 2019 giver Etf enkelte af Etf’s TR og Fællestillidsrepræsentanter mulighed for at tage et eller flere moduler på diplomuddannelsen i ledelse.

Forårets modul 'Ledelse af organisation, udvikling og samskabelse' afholdes af Københavns Professionshøjskole - Campus Carlsberg. 

FTF udbyder modulerne i samarbejde med og på skift med Københavns Professionshøjskole - Campus Carlsberg og VIA University College i Århus.

 

Hvad handler det om?

Forårets modul har overordnet fokus på udvikling af de professionelle kompetencer til strategisk og helhedsorienteret at iagttage, reflektere, analysere og orientere sig i forhold til komplekse organisationer og processer og at skabe sammenhæng og forbindelser mellem ledelse, styring og strategi. 

Fokus er særligt på organisationen, kulturen, strategien, de diskursive processer og hvordan organisatoriske problemstillinger forbundet hermed kan analyseres og reflekteres – og hvorledes der strategisk kan interveneres med henblik på at skabe mening, samarbejde og tilslutning til beslutninger.

Hovedtemaer:

 • Perspektiver på organisationer med fokus på hvordan omverdens-relationer og strategisk ledelse og styring af egen organisationen kan iagttages og forstås.
 • Styringsparadigmer for derved at skelne mellem og reflektere over betydningen af forskelligt historisk forankrede organisationsteorier, analysestrategier og praksis
 • Strategier som kobler politiske og forvaltningsmæssige krav med lokale strategiplaner.
 • Fokus på hvordan ledelse af udviklings- og forandringsprocesser foregår i en kompleks organisatorisk kontekst.
 • Udvikling af kompetencer til at forstå, reflektere, forhandle og handle strategisk i forhold til det organisatoriske krydspres af fortællinger, fortolkninger og værdier

Læringsmetoder:

Generelt er undervisningen på diplomuddannelsen bygget op om forskellige læringsaktiviteter, der har til formål at udvikle din måde at tænke, være og lære på. Læringen bygger på dine erfaringer og oplevelser fra din organisation. Derfor gennemføres modulerne ud fra den læringsforståelse, at du bedst tilegner dig viden, færdigheder og kompetencer ved at reflektere over teori i forhold til din praksis.

Du skal regne med at skulle bruge nogen tid på at læse litteratur og arbejde med opgave ved siden af undervisningsdagene.

I løbet af november måned, forventer FTF at blive klar med en folder FTF's diplomuddannelse. Den vil du kunne finde her. 

Målgruppe

 • TR
 • FTR

Forudsætninger for at deltage

Formelle krav fra Københavns professionshøjskole - Campus Carlsberg:

Du skal have:

 • Gennemført en relevant adgangsgivende uddannelse. Det har ergoterapeuter i kraft af deres ergoterapeutuddannelse
 • Samt have mindst 2 års relevant erhvervserfaring

Krav fra Etf:

Du skal tillige:

 • Fungere som FTR/TR og have fungeret i tillidshvervet i mindst 2 år, og 
 • Have gennemført Etf's TR-grunduddannelse
 • Have accept fra din arbejdsgiver
 • Være godkendt og indstillet af Etf for at kunne tilmelde dig modulet

Er der gået mere end to år siden du sidst blev valgt, skal du nå at holde valg inden du søger, så din legitimitet som tillidsvalgt er på plads, inden du søger. Tiden går hurtigt. Vi anbefaler at du tjekker valgdatoen på mit.etf.dk – under mit medlemskab/mine tilhørsforhold.

 

Varighed

Forårets modul starter den 4. februar 2019 og afsluttes med en eksamen den 18. eller 19. juni 2019.

Datoplan

Undervisning: mandag 4. februar & tirsdag 5. februar
Studiegruppedag: aftales på studiet
Undervisning: mandag 25. februar & tirsdag 26. februar
Vejledning/studiegruppedag: tirsdag 12. marts
Undervisning: mandag 25. marts & tirsdag 26. marts
Vejledning/studiegruppedag: tirsdag 9. april
Undervisning: mandag 29. april & tirsdag 30. april
Vejledning/studiegruppedag: torsdag 9. maj

Aflevering af skriftlig opgave: mandag 3. juni

Eksamen: tirsdag 18 og onsdag 19. juni

 

Delvis økonomisk støtte fra Etf

Etf betaler:

 • Uddannelsesafgiften på kr. 14.200.
 • Udgifter til transport i forbindelse med undervisningsdagene og studiegruppedagene, samt
 • Udgifter til bøger med op til kr. 2000.

 

Udgifter ifm med kurset

Etf dækker ikke tabt arbejdsfortjeneste samt udgifter til evt. overnatning. 

Etf anbefaler, at du får en aftale med din arbejdsgiver om at få fri med løn i forbindelse med undervisningen og studiegruppedagene mv. 
Din arbejdsplads vil få stort udbytte af, at du får dele af (eller hele) en kompetencegivende uddannelse på diplomniveau.

Ps. Du skal regne med at skulle bruge nogen tid på at læse litteratur og arbejde med opgave ved siden af undervisningsdagene.

 

Ansøgningsfrist 4. december 2018 kl. 15

For at komme i betragtning til modulet, skal du skrive en ansøgning til Etf. Det sker ved at trykke på 'tilmeld dig her' og besvare forskellige spørgsmål.

 

HUSK - i god tid - inden du ansøger:

Gør dig tanker om, på hvilke vilkår du kan få studie-, arbejds- og privatliv til at hænge sammen, hvis du skal i gang med et dobbeltmodul.

Tal med din leder om, at du gerne vil tage dette modul på diplomuddannelsen. Fortæl, hvorfor du mener, at det vil være en gevinst for arbejdspladsen.

Få en pejling fra din leder om, hvilke vilkår din arbejdsplads evt. kan tilbyde dig. Inden du søger, skal du have på plads på hvilke vilkår du kan deltage. Vær opmærksom på, at Etf ikke dækker tabt arbejdsfortjeneste samt udgifter til evt. overnatning. 

Din leder skal måske have tid til at overveje dit ønske, og finde ud af, hvordan dine opgaver kan blive løst, mens du er afsted. Det kan være, din leder skal have det godkendt af øverste ledelse.  

Er der gået mere end to år siden du sidst blev valgt, skal du nå at holde valg inden du søger, så din legitimitet som tillidsvalgt er på plads, inden du søger. Tiden går hurtigt. Vi anbefaler, at du tjekker valgdatoen på mit.etf.dk – under mit medlemskab/mine tilhørsforhold.

 

Inden du sender ansøgningen – sørg for at:

 • Du har den endelige godkendelse fra din arbejdsgiver
 • Det er helt klart på hvilke vilkår, du kan deltage  
 • Du har afholdt valg, hvis det er 2 år eller mere, siden du sidst blev valgt, og at du har givet besked til Etf om, at du er blevet genvalgt her  

Ansøgere, der opfylder kravene i forhold til at komme i betragtning til modulet, og som har arbejdsgivers endelige godkendelse på ansøgningstidspunktet, vil blive prioriteret højest.

 

Hvornår ved du, om du er optaget?

Når Etf har modtaget din ansøgning, får du straks efter en kvitteringsmail. Senest 20. december 2018, får du besked om du er godkendt/ikke godkendt.

Bliver du godkendt, skal du tilmelde dig Modulet på FTF's hjemmeside senest 4. januar 2019. Dernæst skal du tilmelde dig modulet på uddannelsesinstitutionen med henblik på den formelle optagelse på uddannelsen.

Der bliver oprettet hold, såfremt der er ansøgere nok.

Deltagerne får nærmere information fra Københavns Professionshøjskole - Campus Carlsberg: hvor de skal møde op, information om studieportal, lektionsplaner, samt hvilke bøger, det er relevant at anskaffe sig mv. 

 

Styregruppen på TR-området tager stilling

Styregruppen på TR-området i Etf tager stilling til, hvilke ansøgere, der kan blive godkendt og indstillet til optagelse på modulet, samt modtage økonomisk støtte fra Etf.

Kontaktpersoner

Har du spørgsmål til Etf om ansøgningen, den økonomiske støtte, vilkår eller andet, kan du kontakte:

Chefkonsulent Merete Lauesen i Etf på:
ml@etf.dk
53 36 49 34

Har du mere specifikke spørgsmål til selve uddannelsens indhold, kontakt

Konsulent Dorte Limbjerg i FTF 
doli@ftf.dk
33 36 88 58 

Dine data

Du kan læse mere her, om hvordan vi i Ergoterapeutforeningen behandler dine personlige oplysninger.