FTF Region Sjælland - Vinterkonference 2019 "Ballance mellem arbejdsliv og fritid

Grænserne mellem det faglige og det private bør være et vigtigt tema i arbejdsmiljøindsatsen på den enkelte arbejdsplads. Balancen er udfordret, når vi mentalt eller følelsesmæssigt tager arbejdet med hjem. Det sker for eksempel, når der er uklarhed om roller og beføjelser, når konflikter er uhåndterbare, når ledelsen forventer "interessetimer" som en del af jobbet, når vi læser og besvarer arbejdsmails i fritiden, eller når sociale medier bliver en del af arbejdet. Det grænseløse arbejde er en af de udviklingstendenser, som indgår i det moderne arbejdsliv.
Torsdag 17. januar 2019
08.00
Kobæk Strand
Kobækvej 85
4230 Skælskør

Indhold og program

Du kan se hele programmet og praktiske oplysninger her.

Målgruppe

Konferencen er primært for medlemmer af FTF’s organisationer i Region Sjælland, særligt medarbej-dere og ledere, der varetager opgaver i MED organisationen, som TR, AMiR, ledere eller andre med særlig interesse i arbejdsmiljøforhold. Vi byder medlemmer af LO-organisationerne velkommen på vinterkonferencen.

Tilmelding

Tilmelding er efter først-til-mølle-princippet og den er bindende, jf. FTFs praktiske oplysninger.

Pris

Prisen pr. deltager er 3.500 kr. i enkeltværelse.
• Bor du på dobbeltværelse med en anden er prisen 3000 kr.
• Hvis du ikke på Kobæk Strand Konferencecenter er prisen kun 2500 kr.
• Er du ikke medlem af en FTF- eller LO-organisation, tillægges ovennævnte priser 500 kr.
• Prisen dækker samtlige konferenceudgifter inkl. konferencematerialer, ophold, fortæring og drikkevarer.

Varighed

17. januar kl. 08:00 -  ca. 21:00.
18. januar kl. 09:00 - ca. 14 (Gå-hjem-frokost kl. 13:00).

Kontaktperson i FTF

Sekretær Mette Terp, tlf. 33 36 88 41.