Forhandling for FTR - 28.-29. november 2022

For FTR: Som Fællestillidsrepræsentant skal du typisk overskue mere komplekse forhandlinger på arbejdspladsen. På 2-dages kurset og i den efterfølgende individuelle forhandlingssparring, får du lejlighed til at arbejde med forhandlingsudfordringer og redskaber, særligt relevante for dig, som FTR. Vi skal arbejde i dybden med den interessebaserede metode, der både har fokus på resultat og relationerne i en forhandling, og skaber større ejerskab til hos parterne til de aftaler, der indgås. Vi skal arbejde med uformelle forhandlingsrum og redskaber til at håndtere delegationsforhandlinger, med flere og ofte forskelligartede synspunkter på hver side af forhandlingsbordet. Endelig skal vi runde lidt om kommunikation og pondus. Kurset er IKKE et lønforhandlingskursus, men handler om forhandling i bred forstand.
Mandag 28. november 2022
08.00
Comwell Hotel, Middelfart
Karensmindevej 3
5500 Middelfart

Hvad handler kurset om

Indhold

 • Den interessebasserede forhandlingsmetode i praksis 
 • Afdækning af interesser, skabelse og fordeling af merværdi
 • De tre forhandlinger om indhold , relation og kommunikation
 • De 7 forberedelseselementer
 • Strategisk forberedelse af komplekse forhandlinger
 • Forhandling i delegationer 
 • Håndtering af baglandet og mandatet
 • Det uformelle rum
 • Tryk- og trækkommunikation
 • At kunne sige Nej
 • At skabe pondu som forhandler 

Du lærer bedst at forhandle ved forhandlingsbordet. Derfor blander undervisningen teoretiske oplæg med interaktive øvelser og forhandlingscases, der tager udgangspunkt i virkelighedsnære forhandlingssituationer.

Efter kurset

 • Agerer du mere effektivt, sikkert og reflekteret i dine forhandlinger 
 • Kan du varetage interessebaserede forhandlinger
 • Er du bedre rustet til at forhandle i delegationer 
 • Har du mere fokus på at bruge det formelle rum
 • Har du større bevidsthed om hvordan du får mere pondus i dine forhandlinger 
 • Har du større bevidsthed om håndtering af baglandet og dit mandat
 • Kan du i højere grad præge retningen med din kommunikation
 • Har du redskaber til at kunne overskue komplekse forhandlinger 

Målgruppe

 • FTR 
 • FTR-suppleanter for flere faggrupper, hvis FTR er fra en anden faggruppe

FTR-suppleanter for kun for ergoterapeuter kan deltage i fald, der er ledige pladser. Derfor anbefaler vi, at du tilmelder dig.  

Forudsætninger for at deltage

Du skal have gennemført TR-grunduddannelsen. Det er en fordel, hvis du har taget kurset 'Forhandling - et spadestik dybere', ligesom det er en fordel at have erfaringer fra forhandlinger inden kurset fx. forhandlinger om løn, omstruktureringer, personalepolitikker, arbejdstid, TR-vilkår o.a. Det er dog ikke et krav.

Varighed 

Kurset afholdes den 28.-29. november 2022, som et to-dages internatkursus med overnatning betalt af Ergoterapeutforeningen. Efter kurset har du mulighed for at få ½ times sparring online med Charlotte Flach den 6. december 2022. Du får tildelt et tidspunkt mellem kl. 8 og 17, som ikke kan flyttes på. 

Sparringen tager afsæt i en forhandlingsteknisk udfordring, som du kunne tænke dig at få sparring på. det kan for eksempel være en vanskelig forhandlinger, du står overfor, som du godt kunne tænke dig at vende og få nogle gode råd til håndteringen af. Forud for sparringen skal du indsende en kort beskrivelse af, hvad udfordringerne består af. 

Det hører du nærmere om, når du kommer på kurset.   

Hvad er et internatkursus

Du er på kursusstedet fra kursusstart dag 1 til undervisningen slutter dag 2, inkl. middag, socialt samvær samt overnatning mellem første og anden dag.

Pris

Kurset er gratis

Udgifter i forbindelse med kurset

 • Etf dækker udgifter til tabt arbejdsfortjeneste og transport.
 • Find Etf's retningslinjer om refusion af transport her.
 • Husk at søge om tjenestefri inden kursusstart jf. TR-aftalen's bestemmelser om TR's deltagelse på TR-kurser.

Deltagerantal og fordeling af pladser

Deltagerantal er min.8 - max. 12. 

Pladserne på kurset bliver tildelt efter først-til-mølle-princippet.

Program

Du får tilsendt en mail med program og praktiske oplysninger ca. 3-4 uger før kurset.

Underviser 

Charlotte Flach, cand.jur., forhandlingsrådgiver, underviser samt partner i Forhandling.net.

Kursusleder

Merete Lauesen, chefkonsulent, Ergoterapeutforeningen.

Kontaktpersoner

Har du spørgsmål til kursets indhold, skal du kontakte chefkonsulent Merete Lauesen på ML@etf.dk eller tlf. 53 36 49 34.
Har du spørgsmål til din tilmelding, skal du kontakte kursussekretær Lone Petersen på lp@etf.dk eller tlf. 53 36 49 36.

Dine data

Du kan læse mere her, om hvordan vi i Ergoterapeutforeningen behandler dine personlige oplysninger.