Forhandling - Et spadestik dybere - 2021

Som tillidsrepræsentant forhandler du mere eller mindre hele tiden. Uanset om du har stor forhandlingserfaring, eller om du er relativt ny i forhandlerrollen, vil du på Etf's 2-dages forhandlingskursus blive meget mere bevidst i din forhandlingstilgang. Du vil få nogle let-omsættelige redskaber til at tackle vanskeligheder og til at komme godt igennem alle faser i en forhandling lige fra forberedelsen, over forhandlingsmødet og til det endelige resultat. Kurset er IKKE et lønforhandlingskursus, men handler om forhandling i bred forstand.
Onsdag 2. juni 2021
08.00
HUSET
Hindsgavl Allé 2
5500 Middelfart

Hvad handler kurset om

Indhold

Kursets primære fokus er:

 • Den gode forberedelse
 • Arbejdet med positioner og interesser
 • Skabelse af merværdi og vedholdenhed
 • De tre forhandlinger om indhold, relation og kommunikation
 • Fakta, fortolkninger og formodninger
 • Spørgsmål og argumenter
 • Det gode udspil, indrømmelser og forhandlingsankre
 • Redskaber til at håndtere tidspres og overraskelser i forhandlingsmødet
 • Din personlige forhandlingstilgang og det bevidste valg af strategi

Du lærer bedst at forhandle ved forhandlingsbordet. Derfor blander undervisningen teoretiske oplæg med interaktive øvelser og forhandlingscases, der tager udgangspunkt i virkelighedsnære forhandlingssituationer.

Efter kurset

 • Er du mere sikker i forhandlingsrollen
 • Har du indblik i din personlige forhandlingstilgang
 • Har du en øget bevidsthed om hvilken strategi, der virker bedst afhængig af den konkrete situation
 • Har du forhandlingsteknikker til forskellige forhandlingssituationer, du kan befinde dig i
 • Har du redskaber til at forstå og afdække parternes interesser og skabe merværdi
 • Er du bedre rustet til at håndtere følelser og det uventede i forhandlingen
 • Har du viden om, hvordan du skaffer de bedste forhandlingsresultater

Målgruppe

 • FTR
 • TR 
 • TR-suppleanter for flere faggrupper, hvis TR er fra en anden faggruppe

Forudsætninger for at deltage

Du skal have gennemført TR-grunduddannelsen.

Det er en fordel at have erfaringer fra forhandlinger inden kurset, men er ikke et krav.

Det kan være forhandlinger om løn, omstruktureringer, personalepolitikker, arbejdstid, TR-vilkår o.a. 

Varighed 

Kurset afholdes fra den 2. - 3. juni 2021.

Et to-dages internatkursus med overnatning betalt af Ergoterapeutforeningen.

Hvad er et internatkursus

Du er på kursusstedet fra kursusstart dag 1 til undervisningen slutter dag 2, inkl. middag, socialt samvær samt overnatning mellem første og anden dag.

Pris

Kurset er gratis

Udgifter i forbindelse med kurset

 • Etf dækker udgifter til tabt arbejdsfortjeneste og transport.
 • Find Etf's retningslinjer om refusion af transport her.
 • Husk at søge om tjenestefri inden kursusstart jf. TR-aftalen's bestemmelser om TR's deltagelse på TR-kurser.

Deltagerantal og fordeling af pladser

Deltagerantal er min.12 - max. 20. 

Pladserne på kurset bliver tildelt efter først-til-mølle-princippet.

Program

Du får tilsendt en mail med program og praktiske oplysninger ca. 3-4 uger før kurset.

Underviser 

Charlotte Flach, cand.jur., forhandlingsrådgiver og underviser, partner i Forhandling.net samt ekstern lektor ved CBS.

Kursusleder

Merete Lauesen, chefkonsulent, Ergoterapeutforeningen.

Kontaktpersoner

Har du spørgsmål til kursets indhold, skal du kontakte chefkonsulent Merete Lauesen på
ML@etf.dk eller tlf. 53 36 49 34.
Har du spørgsmål til din tilmelding, skal du kontakte kursussekretær Kirsten Andersen på KAN@etf.dk eller tlf. 53 36 49 43.

COVID-19

På kurser afholdt af Ergoterapeutforeningen følger vi sundhedsmyndighedernes COVID-19 retningslinjer med henblik på at forebygge smittespredning.

Dine data

Du kan læse mere her, om hvordan vi i Ergoterapeutforeningen behandler dine personlige oplysninger.