FNE AMPS - Workshop og generalforsamling 2019

Workshop: Brug AMPS til udarbejdelse af klientcentreret mål og plan.
Tirsdag 19. marts 2019
15.00
Solrød Kommune, Genoptræningen
Solrød Center 3
2680 Solrød Strand

Indhold:

Workshop hvor vi arbejder med formulering af aktivitetsfokuserede mål og interventionsplan med udgangspunkt i forskellige cases og tolkning af AMPS resultat.

Du vil på workshoppen få øvet og reflekteret over tolkning og dokumentation af AMPS resultat i relation til klientcentreret praksis.

Program:

 • 15.00 Velkomst og præsentation af dagen v/Mette Hedeboe
 • 15.10 Oplæg og workshop i udarbejdelse af klientcentreret mål og plan ud fra AMPS undersøgelse.
 • 16.10 Pause
 • 16.30 workshop fortsat
 • 17.30 Spisning
 • 18.10 Nyt fra Ergoterapeutforeningen v/Tina Nør Langager
 • 18.30 GF (se dagsorden for GF)
 • 20.00 Afslutning af GF og tak for i aften.

Målgruppe:

Medlemmer af FNE AMPS.

Pris

Det er gratis at deltage. Tilmelding er nødvendig af hensyn til bestilling af sandwich, vand, kaffe/te samt lidt sødt til deltagerne.

Dagsorden til Generalforsamling i FNE AMPS:

 1. Valg af referent og ordstyrer
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Fremlæggelse af regnskab 2018
 4. Indkomne forslag:
 5. Arbejdsprogram
 6. Fastsættelse af kontingent for 2020
 7. Bestyrelsens forslag: Opkrævning fastholdes til 100 kr.
 8. Indeværende og kommende års budget 2019 og 2020
 9. Valg til Bestyrelsen
  1. Mette Hedeboe på valg, (genopstiller)
  2. Eva de Neergaard Schmidt på valg, (genopstiller)
  3. Nina Palmer Larsen på valg, (genopstiller)
  4. Britta Hegelund suppleant, på valg, (genopstiller som suppleant)
  5. Valg af 1 suppleant til bestyrelsen
  6. Valg af 2 økonomiske kontrollanter
 10. Eventuelt.

Indkomne forslag til dagsorden sendes til bestyrelsen på ampsfne@ergoterapeutforeningen.dk  senest 8.marts 2019.

Kontaktpersoner

Har du spørgsmål til din tilmelding, skal du kontakte Karina Jeppesen på kj@etf.dk
Har du spørgsmål til selve arrangementet skal du kontakte bestyrelsen på ovenstående mail.