FNE AMPS - Temaeftermiddag og generalforsamling 2018

Kom og deltag i Temaeftermiddagen og den efterfølgende generalforsamling.
Mandag 19. marts 2018
15.00
Plejehjemmet Ørbygård, Festsalen
Medelbyvej 6
2610 Rødovre

 

Indhold

Fagligt oplæg ved ledelsesfilosof Kasper Warming.

Gennem et faciliteret oplæg vil Kasper give nyt sprog, som vil nuancere vores diskussion om, hvordan og hvornår vi bruger AMPS, og ikke mindst de dilemmaer, som vi i den forbindelse nogle gange kommer i.

Formålet er at bevidstgøre hver af os som ergoterapeuter om, hvordan vi bruger os selv som menneske i vores faglighed og hvordan vi bruger AMPS redskabet.

 

Program for dagen

15.00 Velkomst og præsentation af dagen v/Mette Hedeboe

15.10 Oplæg ved Ledelses filosof Kaper Warming om dømmekraft, frihed og samarbejde i relation til kvalitet i 
          arbejdet.

16.10 Pause

16.30 Oplæg fortsat

17.30 spisning

18.10 Nyt fra Ergoterapeutforeningen v/Tina Nør Langager

18.30 GF (se dagsorden for GF nedenfor)

20.30 Afslutning af GF

21.00 Tak for i aften.

 

Målgruppe

Kun medlemmer af FNE AMPS.

 

Tilmelding

Inden tilmeldingen bedes du venligst kontrollere på din side på "mit.etf.dk", at det er den rigtige arbejdsplads, der er oplyst, da navnet på din arbejdsplads bliver trukket ud på deltagerlisten.

Temadagen starter kl. 15:00 og der er 50 pladser. De vil blive fordelt efter først-til-mølle-princippet.Tilmelding er nødvendig af hensyn til bestilling af sandwich, vand, kaffe/te samt lidt sødt til deltagerne.

 

Pris

Gratis

 

Kontaktpersoner

Indkomne forslag til generalforsamlingen og til dagsordenen sendes til ampsfne@ergoterapeutforeningen.dk senest 5. marts 2018.

Har du spørgsmål til generalforsamlingen eller temadagen, kontakt venligst amps-fne@etf.dk.
Har du spørgsmål til din tilmelding, kontakt venligst sekretær Karina Jeppesen, kj@etf.dk.

 

Dagsorden til Generalforsamling i FNE AMPS

 1. Valg af referent og ordstyrer
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Fremlæggelse af regnskab 2017
 4. Indkomne forslag:
 5. Arbejdsprogram
 6. Fastsættelse af kontingent for 2019
 7. Bestyrelsens forslag: Opkrævning fastholdes til 100 kr.
 8. Indeværende og kommende års budget 2018 og 2019
 9. Valg til Bestyrelsen
  1. Sonja på valg, (genopstiller)
  2. Lea på valg, (genopstiller)
  3. Britta suppleant, på valg (genopstiller)
  4. Nina ikke på valg
  5. Eva ikke på valg
  6. Valg af 1 suppleant til bestyrelsen
  7. Valg af 2 økonomiske kontrollanter
 10. Eventuelt.

Indkomne forslag til dagsorden sendes til amps-fne@etf.dk senest 5. marts 2018.