Førlederforløb - Er ledelse mig?

Kurset er et afklaringsforløb for dig, der overvejer, om du skal være leder. Du får mulighed for at få større selvindsigt i eget ledertalent, i faget ledelse og det at skulle lede andre mennesker.
Tirsdag 15. juni 2021
09.00
Mødecenter Fabrikken, lok. 11
Lumbyvej 17F, bygn. 4.
5000 Odense C

Førlederforløbet består af tre dele. Den første del er individuel karriererådgivning, hvor du tilbydes en adfærdsanalyse kaldet Thomas International PPA, der afdækker din karriere- og adfærdsprofil. Anden og tredje del er to fælles dialogbaserede workshops, om de aktuelle krav og muligheder i lederens position og perspektiv. På de to workshopps arbejder vi også med lederens rolle og stil, overgangen fra medarbejder til leder og mulighed for netværksdannelse.

 

Målgruppe

Kurset henvender sig primært til ergoterapeuter, der er interesseret i ledelse, og som kunne tænke sig at blive leder i fremtiden. Kurset er sekundært rettet mod ergoterapeuter, der er ansat i deres første job som leder eller koordinator, og som ønsker at blive mere afklaret i deres rolle.

 

Beskrivelse

Formålet med førlederforløbet er, at fremme interessen for ledelse og fremme rekruttering af flere ergoterapeuter til lederstillinger.

Mål med forløbet er konkret at:

  • Skabe dialog om, hvad ledelse er
  • Skabe indsigt i forskellige aspekter af ledelsesfunktionen
  • Skabe afklaring om egne ledelsestalenter, kompetencer og karrieremuligheder
  • Give støtte til kortlægning og vurdering af personlige lederegenskaber
  • Give mulighed for netværk med andre, der har interesse for ledelse.

 

Indhold

Indsatsen søger overordnet, at give dig en forståelse og indsigt i lederrollen med det formål at afklare om du, som ergoterapeut, i fremtiden skal arbejde i et lederjob.

Forløbet består af tre dele, hvor den første del er individuel karriererådgivning, og anden og trejde del er to workshops, der finder sted et centralt sted i landet.

Du får før afholdelsen af den første workshop tilbudt at tage en adfærdsanalyse, kaldet Thomas International PPA, der afdækker din karriere- og adfærdsprofil,. dvs. motivation og drive i arbejdslivet, hvilke roller trives jeg bedst med, hvilken kultur arbejder jeg bedst under, hvordan finder jeg som leder balancen mellem arbejde og privatliv samt herunder eget karrieremønster. Testtilbagemelding består af ca. 1 times personlig karriererådgivning med fokus på dit resultat af PPA´en. Samtalerne finder sted i Århus, Odense og København og aftales individuelt.

 

PPA

Thomas Personal Profile Analysis (PPA) giver oplysninger om en vurderingstagers frygt, motivationsfaktorer, værdier og adfærdsmæssige stil ved hjælp af fire hovedprofilfaktorer: Dominans, indflydelse, stabilitet og compliance.

 

Pris

Det er gratis at deltage for medlemmer af Etf.

Etf forbeholder sig ret til, at opkræve et no-show-fee på kr. 450, såfremt man melder afbud efter tilmeldingsfristen er udløbet.

 

Tid & sted

15. juni 2021 samt den 30. november 2021, begge dage fra kl 9.00 til ca. 17.00

Mødecenter Fabrikken

Lumbyvej 17F

Lokale 11

5000 Odense C

 

Tilmeldingsfrist 

Den 5. april 2021

 

Kontakt:

Har du spørgsmål til forløbet og dets indhold, er du velkommen til at kontakte chefkonsulent Karin Rasmussen på mail: kr@etf.dk eller tlf: 53364933

Har du spørgsmål vedr. tilmelding, er du velkommen til at kontakte sekretær Trine Ipsen på mail: ti@etf.dk eller tlf: 53364926

 

Du kan læse mere her, om hvordan vi i Ergoterapeutforeningen behandler dine personlige oplysninger.