Førlederforløb - Er ledelse mig?

Kurset er et kort afklaringsforløb for dig, der overvejer, om du skal være leder. Du får mulighed for at få større selvindsigt i eget ledertalent, i faget ledelse og det at skulle lede andre mennesker.
Onsdag 19. juni 2019
09.00
HUSET
Hindsgavl Allé 2
5500 Middelfart

Førlederforløbet består af tre dele. Den første del er individuel karriererådgivning, hvor du tilbydes en adfærdsanalyse kaldet Thomas International PPA, der afdækker din karriere- og adfærdsprofil. Anden og tredje del er to fælles dialogbaserede workshops, om de aktuelle krav og muligheder i lederens position og perspektiv. På de to workshopps arbejder vi også med lederens rolle og stil, overgangen fra medarbejder til leder og mulighed for netværksdannelse.

Målgruppe
Kurset henvender sig primært til ergoterapeuter, der er interesseret i ledelse, og som kunne tænke sig at blive leder i fremtiden. Kurset er sekundært rettet mod ergoterapeuter, der er ansat i deres første job som leder eller koordinator, og som ønsker at blive mere afklaret i deres rolle.

Beskrivelse
Formålet med førlederforløbet er, at fremme interessen for ledelse og fremme rekruttering af flere ergoterapeuter til lederstillinger.

Mål med forløbet er konkret at:

  • Skabe dialog om, hvad ledelse er
  • Skabe indsigt i forskellige aspekter af ledelsesfunktionen
  • Skabe afklaring om egne ledelsestalenter, kompetencer og karrieremuligheder
  • Give støtte til kortlægning og vurdering af personlige lederegenskaber
  • Give mulighed for netværk med andre, der har interesse for ledelse

Indhold
Indsatsen søger overordnet, at give dig en forståelse og indsigt i lederrollen med det formål at afklare om du, som ergoterapeut, i fremtiden skal arbejde i et lederjob.
Forløbet består af tre dele, hvor den første del er individuel karriererådgivning, og anden og trejde del er to workshops, der finder sted et centralt sted i landet.

Du får før afholdelsen af den første workshop tilbudt at tage en adfærdsanalyse, kaldet Thomas International PPA, der afdækker din karriere- og adfærdsprofil,. dvs. motivation og drive i arbejdslivet, hvilke roller trives jeg bedst med, hvilken kultur arbejder jeg bedst under, hvordan finder jeg som leder balancen mellem arbejde og privatliv samt herunder eget karrieremønster. Testtilbagemelding består af ca. 1 times personlig karriererådgivning med fokus på dit resultat af PPA´en. Tilbagemeldingssamtalerne afholdes ca. 2 uger før kurset. Samtalerne finder sted i Århus, Odense og København og aftales individuelt.

Læs mere om PPA

Tid & sted

19. juni 2019 samt 14. januar 2020, begge dage fra kl 9.00 til ca. 17.00

HUSET

Hindsgavl Allé 2

5500 Middelfart