Fælles MED-dag - tilmeldingsfrist forlænget til den 21. april 2019

For FTR og TR-grupper: Den aktuelle situation med skift af hovedorganisation til AC samt fusionen mellem LO og FTF kan medføre dønninger i samarbejdsrelationer lokalt. På dagen får tillidsvalgte i de øverste MED-niveauer, politikere og konsulenter i Danske Fysioterapeuter og Ergoterapeutforeningen mulighed for at videndele fakta og aktuelle erfaringer med MED-repræsentation lokalt. Du vil også gennem erfaringsudveksling få inspiration til, hvordan du kan fastholde og udvikle den lokale indflydelse i MED. Den fælles MED-dag er for FTR, TR, på de to øverste niveauer i MED/SU og holdes fælles med Danske Fysioterapeuter
Fredag 24. maj 2019
10.00
Odeon Kongres Center
Odeons Kvartér 1
5000 Odense C

 

Hvad handler temadagen om

Indhold

 • Præsentation af AC’s strategi på MED-området
 • Gruppedrøftelse om status for MED-samarbejde lige nu på arbejdspladserne
 • Inspiration til fastholdelse og udvikling af indflydelse
   

Efter kurset

 • Har du et billede af, hvilke muligheder og udfordringer, du kan opleve i MED-samarbejdet i den aktuelle situation
 • Har du fået inspiration til, hvordan du lokalt håndterer eventuelle udfordringer og udvikler nye muligheder for indflydelse i MED-samarbejdet
   

Målgruppe

 • Fællestillidsrepræsentanter (FTR) i kommuner og regioner, som de seneste 2 år har eller har haft plads på 1. og 2. niveau i MED-systemet
 • TR og TR for flere faggrupper i kommuner og regioner, som de seneste 2 år har eller har haft plads på 1. og 2. niveau i MED-systemet

Temadagen afholdes sammen med Danske Fysioterapeuter.
 

Udgifter ifm. med kurset

Temadagen er gratis.  

Etf dækker udgifter til tabt arbejdsfortjeneste og transport.

Find Etf's retningslinjer om refusion af transport her 

Husk at søge om tjenestefri inden kursusstart jf. TR-aftalens bestemmelser om TR's deltagelse på TR-kurser.
 

Deltagerantal

Deltagerantal er max. 120 (60 pladser til ergoterapeuter).
 

Først-til-mølle-princippet

Pladserne på kurserne bliver tildelt efter først-til-mølle-princippet.

Når pladserne er fyldt op, bliver der oprettet en venteliste til efterfølgende tilmeldinger.
 

Program

Du får tilsendt mail med program og praktiske oplysninger ca. 4 uger før den fælles MED-dag.

Dagen er programsat kl. 10-14.30. Der er kaffe og brød fra kl. 9.

Se programmet her
 

Kontaktpersoner

Spørgsmål om tilmelding, kontakt kursussekretær Lone Petersen:
lp@etf.dk
53 36 49 36

Spørgsmål til kursets indhold, kontakt forhandlingskonsulent Karen Hansen:
ktmh@etf.dk
40 46 11 96
 

Dine data

Du kan læse mere her, om hvordan vi i Ergoterapeutforeningen behandler dine personlige oplysninger.