Få dit budskab hørt - 2. del 2019

Har du lyst til at brænde igennem på møder og blive bedre til at argumentere for din sag? Gennemslagskraft er ikke bare noget alle har. Det kan læres. Et tre-dages kursus for TR og AMiR arrangeret af Danske Fysioterapeuter og Ergoterapeutforeningen.
Torsdag 31. oktober 2019
10.00
HUSET
Hindsgavl Allé 2
5500 Middelfart

Hvad handler kurset om

Indhold

 • Personlig kommunikation i praksis med konstruktiv feedback. Vi dykker ned i skuespillerens værktøjskasse og arbejder med kropssprog, stemme og kunsten at kunne indtage et rum med professionelt nærvær, ro og overskud.
 • Argumentation i praksis: Argumentation handler ikke om at overtale, men om at overbevise. Vi arbejder med de tre retoriske appelformer og med den argumenterende disposition samt strategiske overvejelser i forhold til argumentation. 
 • At lede samtaler, møder og processer. Her kommer vi ind på strategiske overvejelser inden mødet, rollen som mødeleder, facilitator, referent og rollen som deltagere. Vi arbejder med Gamemastermodellen, modellen ”Det ideelle møde” og meget mere.

Form

Kurset er bygget op om lige dele teori, praktiske øvelser og løbende refleksioner for at lande det lærte.

De praktiske øvelser tager afsæt i deltagernes egne erfaringer, og deltagerne er på, på skift og øver egen kommunikation.

Du får personlig, konstruktiv feedback fra de øvrige deltagere og underviserne.

Efter kurset

 • Har du ideer til, hvad der er væsentligt i forhold til at forberede og formidle et budskab i samtaler og i møderummet 
 • Er du bevidst om de tre appelformer (etos, logos og patos) og værdien af storytelling
 • Har du viden om, hvordan du kan lede samtaler, møder og processer
 • Har du øget opmærksomhed på dit kropssprog og din fremtoning ved mundtlig formidling.
 • Har du øvet dig i at ’være på’, så du ved hvad du kan arbejde videre med i forhold til at brænde igennem 

Din forberedelse

Til første del af kurset (de to dage), skal du forberede dig på at holde oplæg. Du får tilsendt et uddrag af bogen ”Præsentationsteknik. Hvordan tryllebinder jeg mine tilhørere?”, som underviserne har skrevet

Mellem første og sidste del af kurset (én dag) arbejder du med en selvvalgt opgave med udgangspunkt i kursets indhold og din praksis som tillidsvalgt i hverdagen

Målgruppe

 • AMiR
 • FTR
 • TR
 • TR-suppleanter for flere faggrupper, hvis TR er fra en anden faggruppe.

Forudsætninger for at deltage

TR  

 • Du skal have gennemført TR-grunduddannelsen.

AMiR 

 • Du skal have gennemført den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse, og have minimum et halvt års erfaring som AMiR 
 • Du skal være medlem af Etf

Varighed

Første del er et internatkursus fra 11. – 12. september 2019.

Sidste del af kurset er 31. oktober 2019.

Hvad er et internatkursus

Du er på kursusstedet fra kursusstart dag 1 til undervisningen slutter dag 2, inkl. middag, socialt samvær samt overnatning mellem første og anden dag.

Pris

Kurset er gratis.

Udgifter i.f.m. med kurset

TR

 • Etf dækker udgifter til tabt arbejdsfortjeneste og transport.
 • Find Etf's retningslinjer om refusion af transport her.
 • Husk at søge om tjenestefri inden kursusstart jf. TR-aftalen's bestemmelser om TR's deltagelse på TR-kurser.

AMiR

 • Etf dækker udgifter til transport. Der gives ingen lønrefusion fra Etf.
 • Find Etf's retningslinjer om refusion af transport her
 • Husk at søge om tjenestefrihed med løn inden kursusstart.

Allergier m.v.

Har du behov for særlig forplejning p.g.a. allergi, du er vegetar/veganer eller andet., skal du kontakte kursusstedet.

Deltagerantal

Min. 15 - max. 20 i alt, hvoraf Etf har 10 pladser.

Fordeling af pladser

Pladserne på kurset bliver tildelt efter først-til-mølle-princippet.

Undervisere

Sven Ole Schmidt, konsulent, Facile og Kirsten Andersen, Konsulent, Mnemosyne Kurser.

Kursusleder

Merete Lauesen, ml@etf.dk

Program

Deltagere får programmet tilsendt ca. 4 uger før kursusstart.

Kontaktpersoner

Hvis du har spørgsmål til kursets indhold, skal du kontakte chefkonsulent Merete Lauesen på ML@etf.dk eller tlf. 53 36 49 34

Hvis du har spørgsmål om din tilmelding, skal du kontakt kursussekretær Mette-Louise Mayerhofer på MLM@etf.dk eller tlf. 53 36 49 43.

Dine data

Du kan læse mere her, om hvordan vi i Ergoterapeutforeningen behandler dine personlige oplysninger.