Få dit budskab hørt - 1. del 2018

Har du lyst til at brænde igennem på møder, og blive bedre til at argumentere for din sag. Fat mod. Gennemslagskraft er ikke bare noget, nogen har. Det kan læres! Et 3 dages kursus for TR og AMiR arrangeret af Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter.
Tirsdag 9. oktober 2018
09.00
Comwell Hotel
Karensmindevej 3
5500 Middelfart

 

Hvad handler kurset om

Indhold

 • Personlig kommunikation i praksis med konstruktiv feedback
 • Roller, positioner og relationers betydning i kommunikationen
 • At opbygge troværdighed - de tre retoriske appelformer
 • Det gode argument - argumentation i praksis
 • At lede samtaler, møder og processer: Gamemaster-modellen og modellen "Det ideelle møde"
 • Personlig power: Brug af statuselevatoren

Kurset er bygget op om lige dele teori, praktiske øvelser og løbende refleksioner for at lande det lærte.

De praktiske øvelser tager afsæt i deltagernes egne erfaringer, og deltagerne er på, på skift og øver egen kommunikation.

Du får personlig, konstruktiv feedback fra de øvrige deltagere og underviserne.

Efter kurset

 • Ved du, hvad der er væsentligt i forhold til at forberede og formidle et budskab i samtaler og i møderummet 
 • Ved du, hvad der er væsentligt i forhold til at lede en samtale og et møde
 • Har du øvet dig i at ’være på’, så du ved hvad du kan arbejde videre med i forhold til at brænde igennem 

 

Din forberedelse

Til første del af kurset (de to dage), skal du forberede dig på at holde oplæg.

Mellem første og sidste del af kurset (én dag) arbejder du med en selvvalgt opgave med udgangspunkt i kursets indhold og din praksis som tillidsvalgt i hverdagen.

Målgruppe

 • AMiR
 • FTR
 • TR
 • TR-suppleanter for flere faggrupper, hvis TR er fra en anden faggruppe.

 

Forudsætninger for at deltage

Du skal være medlem af Etf

TR : Du skal have gennemført TR-grunduddannelsen.

AMiR: Du skal have gennemført den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse, og have minimum et halvt års erfaring som AMiR 

 

Varighed

Første del er et internatkursus fra 9. - 10. oktober 2018.

Sidste del af kurset er 20. november 2018.

Hvad er et internatkursus
Du er på kursusstedet fra kursusstart dag 1 til undervisningen slutter dag 2, inkl. middag, socialt samvær samt overnatning mellem første og anden dag.

 

Pris

Kurset er gratis.
 

Udgifter i.f.m. med kurset

TR

 • Etf dækker udgifter til tabt arbejdsfortjeneste og transport.
 • Find Etf's retningslinjer om refusion af transport her.
 • Husk at søge om tjenestefri inden kursusstart jf. TR-aftalen's bestemmelser om TR's deltagelse på TR-kurser.

AMiR

 • Etf dækker udgifter til transport. Der gives ingen lønrefusion fra Etf.
 • Find Etf's retningslinjer om refusion af transport her
 • Husk at søge om tjenestefrihed med løn inden kursusstart.
   

Deltagerantal

Min. 15 - max. 20 i alt.
 

Fordeling af pladser

Pladserne på kurset bliver tildelt efter først-til-mølle-princippet.
 

Underviser og kursusledere

Sven Ole Schmidt, konsulent, Facile og Kirsten Andersen, Konsulent, Mnemosyne Kurser.
 

Program

Deltagere får programmet tilsendt ca. 4 uger før kursusstart.

 

Kontaktpersoner

Spørgsmål om tilmelding, kontakt kursussekretær Karina Jeppesen:
kj@etf.dk
53 36 49 43

Spørgsmål til kursets indhold, kontakt chefkonsulent Merete Lauesen:
ML@etf.dk
53 36 49 34

 

Dine data

Du kan læse mere her, om hvordan vi i Ergoterapeutforeningen behandler dine personlige oplysninger.