Få din JTI-profil - et værktøj til brug som TR - Forløb A - Region Øst - AFLYST

Etf tilbyder dig et individuelt test- og samtaleforløb, som afsluttes med en fælles kursusdag. Gennem forløbet får du bl.a. indblik i, hvordan du foretrækker at kommunikere og indgå i et samarbejde, som TR og interessevaretager - ud fra Jungs teori om Typelære. Igennem samtaler og i mødet med andre TR og deres præferencer, får du lejlighed til at (gen)overveje, hvordan du kan anvende den viden ind i dit bidrag til gode relationer til kolleger og ledelse. Læs mere om den såkaldte JTI-profil, og om hvad forløbet indebærer.
Mandag 8. januar 2018
08.30
Ergoterapeutforeningen - Mødelokale 2
Nørre Voldgade 90
1358 København K

 

Hvad handler kurset om

 

Indhold

JTI-profilen (= Jugiansk TypeIndeks), er et udviklingsværktøj, som bygger på den schweiziske psykoanalytiker C. G. Jungs typelære, og som beskriver en række grundlæggende forskelle i menneskers måde at fungere på.

Etf tilbyder 15 TR at få udarbejdet deres JTI-profil, som led i et individuelt samtaleforløb, der afsluttes med en fælles kursusdag.
 

Forløbet indeholder:

 • Udfyld en JTI-test online, max. 20 min
 • En mundtlig, individuel tilbagemelding på 1 ½ times varighed på din JTI-profil, som gives på et fysisk møde mellem dig og den erhvervspsykologiske konsulent.
  Udlevering af profilark samt hæfte om de forskellige JTI-profilerne, type og stress samt type og udvikling
 • To ekstra, individuelle samtaler à 1½ time – fysiske møder mellem dig og den erhvervspsykologiske konsulent
 • En fælles kursusdag sammen med de andre TR, der også har fået deres JTI-profil 

           

Tema og omdrejningspunkt for forløbet:

Din funktion som TR og interessevaretager, og i denne sammenhæng relationen til dit bagland/dine kolleger, til ledelsen og andre, du arbejder tæt sammen med.

Hvordan kan du, med afsæt i din egen profil og præferencer i forhold til kommunikation og samarbejde, bidrage til gode relationer?

På temadagen møder du andre TR, som også har fået deres JTI-profil. Deltagerne får en kort introduktion til de forskellige JTI-profiler og præferencer. Dagen igennem er der flere øvelser i kommunikation og samarbejde, hvor de forskellige præferencer kommer i spil.

Du får lejlighed til at overveje hvordan du, med afsæt i din egen profil/præferencer og med viden om andres præferencer, kan bidrage til gode relationer, som TR og interessevaretager.

 

Efter forløbet

Har du:

 • Fået din JTI-profil, og en indsigt i hvordan du foretrækker at kommunikere og samarbejde i relationen til kolleger, til ledelsen eller andre samarbejdspartnere
 • Et indblik i, hvordan foreskellige typer JTI-profiler foretrækker at kommunikere og samarbejde
 • En opmærksomhed på, hvad der evt. kan være på spil/kan udfordre i de forskellige relationer
 • En indsigt i, at alle JTI-typer bidrager med noget forskelligt i samarbejdet
 • Gjort dig overvejelser om, hvordan du, med afsæt i din egen profil/præferencer og med viden om andres præferencer i forhold til kommunikation og samarbejde, kan bidrage til at opbygge gode relationer. 

 

Din forberedelse

Før første samtale skal du bl.a. udfylde en test online, og overveje dine personlige styrker og udviklingsområder som TR. Mellem samtalerne vil der være mindre, selvvalgte hjemmeopgaver.

 

Målgruppe

 • FTR
 • TR
 • TR-suppleanter for flere faggrupper, hvis TR er fra en anden faggrupper

 

Forudsætninger for at deltage

Du skal have gennemført TR-grunduddannelsen.

Du skal ved tilmeldingen bekræfte, at du kan samtlige datoer og tidspunkter på dagen – ml. 8.30 - 17

 

Varighed

Det individuelle samtaleforløb afvikles på 1 dag x 3 henover 3 måneder, og afsluttes med en fælles kursusdag ca. to måneder efter den sidste individuelle samtale.

Der udbydes 3 forløb – et i hver region:
 

Forløb A - Region Øst  

8. januar + 6. februar + 6. marts - afsluttes  19. april 2018

Forløb B - Region Syd

9. januar + 7. februar + 7. marts – afsluttes 19. april 2018

Forløb C – Region Midt-Nord  

10. januar + 8. februar + 8. marts – afsluttes 19. april 2018

 

Du kan kun tilmelde dig et forløb i din geografiske Etf-region. Det gælder uanset om du er ansat i en region, kommune eller stat. 

 

Datoer og tidspunkter ligger fast!

Datoerne i forløbene ligger fast. Du kan ikke bytte datoer mellem de forskellige forløb.

Tidspunktet for din samtale den 1. dag, bliver fastlagt af Etf efter tilmeldingsfristens udløb og ligger i tidsrummet kl. 8.30 - 17.

Det er samme tidspunkt, du skal møde de øvrige dage i samtaleforløbet. 

 

Inden du tilmelder dig

Det er vigtigt, at du får afstemt med din leder og dit privatliv, at du kan deltage alle datoer og tidspunkter i tidsrummet 8.30 - 17 - uanset hvilket tidspunkt du får tildelt til samtale.   

Der er ofte rift om pladserne, og vi vil gerne tilbyde en helt forløb til TR.

Er du interesseret, men ved allerede nu, at en dato eller et tidsrum kan blive et problem, kommer du i første omgang på en venteliste.
Er der ledige pladser efter fristens udløb, får du besked om det er muligt at gennemføre et delvist forløb.

Du skal ved tilmeldingen bekræfte, at du kan samtlige datoer og tidspunkter på dagen – ml. 8.30 - 17.

 

Pris 

JTI-forløbene og den fælles kursusdag er gratis.

 

Udgifter ifm kurset

 • Etf dækker udgifter til tabt arbejdsfortjeneste og transport. 
 • Husk at søge om tjenestefri inden kursusstart jf. TR-aftalen's bestemmelser om TR's deltagelse på TR-kurser.
 • Find Etf's retningslinjer om refusion af transport her.

 

Først-til-mølle-princippet

Pladserne på forløbene bliver tildelt efter først-til-mølle-princippet, under forudsætning af, at det er markeret, at man kan samtlige datoer og tidspunkter i forløbet.

Ellers kommer man i første omgang på en venteliste.

 

Underviser og kursusleder

JTI-tilbagemeldingen, samtalerne og kursusdagen gennemføres af erhvervspsykologisk konsulent Louise Winther, som er autoriseret i JTI.

Læs mere om Louise Winther og om JTI