Ergoterapifaglig konference - Ergo22

Når Ergo22 afholdes i dagene 1.-2. juni 2022, er det årets største faglige begivenhed for ergoterapeuter. Der er ny viden at hente, inspiration at finde og høj faglighed på programmet.
Onsdag 1. juni 2022
10.00
Hotel Nyborg Strand
Østerøvej 2
5800 Nyborg

 

Du finder det foreløbige program for de 2 dage her

Dato og sted:

Den 1. -2. juni 2022

Hotel og Konferencecenter Nyborg Strand

Østerøvej 2

5800 Nyborg

 

Priser for deltagelse på Ergo22

Medlemmer 1.700 kr. (for begge dage)

Medlemmer 1.200 kr. for første dag

Medlemmer 900 kr. for anden dag

Andre faggrupper 3.300 kr. (for begge dage)

Andre faggrupper 2.300 kr. for første dag

Andre faggrupper 1.700 kr. for anden dag

Middag for medlemmer 400 kr.

Middag for andre faggrupper 600 kr.

Studerende deltager til en samlet pris på 500 kr. (inklusive middag)

 

Overnatningsmuligheder

Du skal selv sørge for at booke dit hotel.  Hotelværelser indgår ikke i konferencen.

Ønsker du overnatning på Hotel Nyborg Strand - kan du book her, så længe de har værelser til rådighed: https://booking.nyborgstrand.dk/V1WebControls/GroupLogin.aspx?GroupId=52161&GroupPassword=37002108

Group Contact Password er: Ergo2022

Men der kan også vælges ”Ny reservation”

 

Tilmelding andre faggrupper kontakt sekretær Trine Ipsen på ti@etf.dk

Ergoterapeuter er ikke anden faggruppe ift. Ergoterapeutforeningens arrangement. Andre faggrupper vil i denne sammenhæng være f.eks. fysioterapeuter, social- og sundhedshjælpere, sygeplejersker mm. Så desværre kan ikke-medlemmer, der er ergoterapeuter, ikke deltage.   

 

Du får mulighed for at tilmelde dig forskellige temasessioner begge dage:

Dag 1 temasessioner:

Ca tid kl. 13.30–14.30 => forskydninger kan forekomme
Seks temasessioner – viden fra ergoterapeutisk forskning og praksis:

Senfølger efter COVID-19: workshop
Vedvarende træthed, hovedpine, åndenød, kognitive forstyrrelser og føle- og sanseforstyrrelser. Listen er lang over de symptomer, som mennesker med senfølger efter Corona kæmper med. Men i dag er der ikke nogen systematisk national tilgang til, hvordan man hjælper disse mennesker tilbage til hverdagen og COVID-19 er ikke forbi

Dysfagi
Undersøgelse og behandling af ældre borgere med dysfagi er et ergoterapeutisk praksis- og specialistfelt i Danmark og dysfagispecialet udvikler sig hele tiden

Børn og Unge

Ergoterapi til børn og unge handler om at skabe sammenhæng i aktiviteter og omgivelser med henblik på at muliggøre og fremme deltagelse og aktiviteter, der er meningsfulde. Her er stimulation af forskellige sanser ofte i spil

Neurorehabilitering:
Neurorehabilitering er et stort arbejdsområde for ergoterapeuter og på sessionen kan du høre om de nyeste forsknings- og kvalitetsudviklingsprojekter til målgrupperne.

Organiseringer, beslutninger og samarbejde
Sundheds- og socialvæsenet ændrer sig med en hastighed, der også udfordrer det   faglige grundlag i- og for at udøve ergoterapi i de forskellige sektorer   

Psykiatri
Der er stor opmærksomhed på psykiatrien og mange taler om mere rehabilitering og recovery. Men hvordan står det til med ergoterapi i psykiatrien og med den ergoterapeutiske forskning i området.

 

Dag 2 temasessioner:

Ca kl 11.10 –12.10 => forskydninger kan forekomme

Seks temasessioner – viden fra ergoterapeutisk forskning og praksis:

Håndområdet
Få ny viden om ergoterapi til mennesker med funktionsevnenedsættelser som følge af hånd- eller armtraumer på såvel det ortopædiske som det neurologiske område.

Dysfagi og hjerneskadeområdet
Dysfagiindsatser er et voksende arbejdsområde for ergoterapeuter og på sessionen kan du høre om de nyeste forsknings- og kvalitetsudviklingsprojekter indenfor dysfagiindsatser til patienter og borgere indenfor med neurorehabilteringsområdet.

Cancer
Mennesker ramt af en kræftsygdom kan have behov for ergoterapeutiske indsatser, der knytter sig til rehabiliteringsforløb eller til palliative forløb.

Velfærdsteknologi – Hverdagsteknologi – Telehealth
Velfærdsteknologi kan forbedre og effektivisere indsatser til borgere og patienter og ergoterapeuter har en stor rolle i udvikling af teknologi muligheder på social- og sundhedsområdet.

Skrøbelige ældre

Både på sygehuse og i kommuner er ergoterapeuter i kontakt med ældre mennesker, som pga. alder og skrøbelighed er særligt udsatte i forbindelse med indlæggelse og sektorovergange. Ofte har disse ældre mennesker flere sygdomme og mange samtidige komplekse fysiske, psykiske og sociale problemstillinger og der er således behov for klar tværfaglig og tværsektoriel tilgang.
Sessionen vil sætte fokus på ergoterapeuters kompetencer og konkrete redskaber i vurdering af målgruppens behov. 

Social- og beskæftigelsesområdet
Udviklingen på social- og beskæftigelsesområderne går stærkt. Rehabilitering vinder frem og betyder, at den enkeltes muligheder for at mestre den samlede hverdag skal i centrum.

 

Du kan læse mere om temasessionerne her

 

Faglige Postersessioner:

Der vil også være mulighed for at høre forskellige faglige postersessioner på konferencen. Postersessionerne vil blive opdateret på vores Ergo22-side, hvor du kan følge med. 

 

Læs mere om Ergo22 her