Ergoterapifaglig konference - Ergo 18

Når Ergo 18 afholdes i dagene 6. - 7. november på Comwell Kolding er det årets største faglige begivenhed for ergoterapeuter. Der vil være ny viden at hente, inspiration at finde og høj faglighed på programmet, som er i støbeskeen.
Tirsdag 6. november 2018
09.00
Comwell Kolding
Skovbrynet 1
6000 Kolding

 

Etf ser frem til at byde dig velkommen til Ergo 18-konferencen, der bliver to dage i godt fagligt selskab på alle niveauer.

 

Høj faglighed og nyeste viden

Programmet er som nævnt endnu ikke helt på plads. Det er dog sikkert, at der kommer indlæg af høj faglig kvalitet.

Fra de inviterede keynote speakers kan du blandt andet få nyeste viden om, hvordan vi styrker en vidensbaseret tilgang til ergoterapi ved Maurits van Tulder, der er professor på Aarhus Sygehus.

Forsker og ergoterapeut Eva Ejlersen Wæhrens Ejlersen holder oplæg om de projekter, hvortil hun fik tildelt en mio. kr. fra Etf’s særlige ADL-pulje. I oplægget præsenteres to projekter om ergoterapi med fokus på hverdagen og kvalificering af ADL indsatser.

I det ene projekt arbejdes der med udvikling af en version af ADL-Interview (ADL-I), som kan anvendes i praksis, mens det andet projekt omhandler udvikling og afprøvning af et ergoterapeutisk ADL interventionprogram til personer med kronisk sygdom. 

Fra Oslo Universitet kommer professor Renee Speyer og holder oplæg om evidensbaseret interventioner ved øvre dysfagi: fakta og fiktion. Oplægget vil være på engelsk. 

Fra Hans Jonsson, der er professor ved Forskningsenheden for Almen Praksis på Syddansk Universitet og Associate Professor på Karolinska Instituttet i Stockholm, vil du få indsigt i forskning inden for ergoterapi og aktivitetsvidensskab og om, hvorledes det er en faglig disciplin på vej mod etablering såvel internationalt som i Danmark. Oplægget vil være på engelsk.

Ud over keynote speakers vil der samtidig være rig mulighed for at få indsigt i og ny viden fra praksis. Blandt andet gennem de parallel-sessioner og workshops, der også vil være en del af det mangfoldige program på Ergo 18.

Du kan se det foreløbige program for de 2 dage her

 

Parallelsessioner - Viden fra ergoterapeutisk praksis og forskning - tirsdag den 6. november 2018 kl. 13.15-14.15

1. Dysfagi – set med kliniske øjne

Parallelsessionen er opdelt i tre praksisområder:

  • Opsporing
  • Udredning – klinisk
  • Udredning – instrumentelt 

Arrangeret i samarbejde med EFS Dysfagi som også står for undervisningen

 

2. Evidence-based practice/Evidensbaseret praksis (parallelsession på engelsk)

I dag nyder evidensbaseret praksis universel anerkendelse. Det er en imidlertid en udfordring for klinikere at kombinere den forskningsgenerede viden med klinisk ekspertise og patienternes forventninger og præferencer. I denne workshop præsenteres og diskuteres nogle af de udfordringer, der er forbundet med at implementere evidensbaseret praksis.

v/ Maurits van Tuler, professor in evidence based physiotherapy and Occupational Therapy, Aarhus University Hospital / Aarhus University, and Vrije Universiteit Amsterdam & Lisa Gregersen Østergaard, OT, MHSc, PhD, assistant professor, Aarhus University Hospital and Aarhus University

 

3. Kompetencebeskrivelser på hjælpemiddelområdet

De nye kompetenceprofiler vil blive præsenteret, og der bliver lagt op til en drøftelse af, hvordan vi – med udgangspunkt i kompetenceprofilerne - kan styrke ergoterapifagets position og medlemmernes faglige identitet på hjælpemiddelområdet.

v/ Aase Brandt, ergoterapeut, seniorforsker i Socialstyrelsen og lektor ved SDU og Didde Neuchs Christensen, ergoterapeut, Leder af Specialrådgivning, Hjælpemiddelcentret i Københavns Kommune 

 

4. Arbejdsmiljø og trivsel på arbejdspladsen

Vi ved, at et godt arbejdsmiljø på arbejdspladsen er med til at styrke kvaliteten i arbejdet. Det er altså også til gavn for borgerne, når ergoterapeuter har gode og sunde arbejdsvilkår. På sessionen præsenteres oplæg om kvalitet og trivsel kan følges ad i hverdagen.

Sessionen er under planlægning

 

5. Beskæftigelse: Når mennesker med psykiske funktionsnedsættelser skal i job eller uddannelse

Mange borgere der står udenfor arbejdsmarkedet har en psykisk lidelse. Men der bliver alt for sjældent taget hånd om dem i beskæftigelsesindsatsen. På sessionen præsenteres to bud på, hvad der skal til.

v/ Anette Hansen, seniorkonsulent, Cabi og Birthe Bruun Olsen, specialergoterapeut, Morfeus i Risskov

 

6. Demens og ergoterapi – hvor langt er vi?

En national handlingsplan for demens kalder naturligvis på ergoterapi. På sessionen ser vi på hvordan det går med nogle af de mange indsatser på demensområdet, som ergoterapeuter er involveret i.

Oplæg blandt andet v/ ergoterapeuterne Christina Hjelm Jakobsen og Helle Espersen fra Herning kommune

Flere oplæg er under planlægning

Arrangeret i samarbejde med EFS Geriatri og Gerontologi

 

7. Nyeste viden om ergoterapi på håndområdet

Aktivitetsbaseret træning, sense of coherence og den ressourceorienterede salutogenetiske perspektiv indenfor håndterapi. v/ Alice Ørts Ergoterapeut, Cand scient san, Ph.d., Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus. Desuden oplæg om AMPS til håndpatienter.

v/ Helene Nørgaard, klinisk underviser, ergoterapeut, Lisa Bay Johansen, ergoterapeut og Thea Ransby, kanditatstuderende ergoterapeut. Regionshospitalet i Silkeborg

Arrangeret i samarbejde med FS for Håndterapi 

 

8. Moderne teknologi i rehabilitering - et kig ind i fremtiden for ergoterapi

På Grindsted neurorehabilitering har ergoterapeuter været med i udviklingen i det der kan vise sig at være ergoterapi i fremtiden med blandt andet brug af virtuelreality og softboard i rehabiliteringen.

I denne parallelsession lægges der op til, at deltagerne efter det faglige oplæg selv får mulighed for at afprøve teknologien. Deltagerantallet er derfor begrænset til 25.

v/ Hans Christian Skyggebjerg Pedersen, ergoterapeut, Neurorehabiliteringen Grindsted 

 

Parallelsessioner - Ny ergoterapifaglig viden, implementering og evidens - onsdag den 7. november 2018 kl. 10.35-11.35

 

1. Digital mental sundhed – hvad er det?

Andelen af danskerne med psykiske problemer er stigende. Det presser den regionale og kommunale psykiatri-indsats. En af vejene til at kunne afhjælpe presset er ved at tage ny teknologi i brug. På sessionen kan du høre erfaringerne fra Region Syddanmark – og drøfte hvilke muligheder og dilemmaer der er ved udbredelsen af ny teknologi på psykiatriområdet.

v/ Marie Paldam Folker, leder af Telepsykiatrisk Center, Region Syddanmark og Helle Nystrøm Svendsen, ergoterapeut, psykiatrisk afdeling Odense

Arrangeret i samarbejde med EFS Psykiatri

 

2. Udvikling og evaluering af komplekse ergoterapeutiske interventioner (målrettet forskere og udviklingsterapeuter)

Der er de seneste år kommet øget fokus på metoder til at udvikle, pilotteste og evaluere komplekse interventioner inden for ergoterapi og rehabilitering. I denne workshop præsenteres og diskuteres konkrete metoder til at udvikle og evaluere komplekse ergoterapeutiske interventioner.

v/ Lisa Gregersen Østergaard, ergoterapeut, ph.d., klinisk specialist og adjunkt ved Aarhus Universitetshospital og Aarhus Universitet.

 

3. Inklusion i folkeskolen

Inklusion i folkeskolen har været øverst på dagsordenen i en årrække – men hvordan står det egentlig til? På sessionen tager vi en temperaturmåling, og får forskerens og praktikerens bud på, hvad der er brug for.

Sessionen er under planlægning

Arrangeret i samarbejde med EFS Børn og Unge

 

4. Smerteområdet

Smerter er koblet til mange diagnoser og tilstande. Kan ergoterapi være med til at forbedre hverdagen og mennesker med smerter? På sessionen præsenteres 3 oplæg med perspektiver ift.

v/ Jeanette Reffstrup Christensen, ergoterapeut ph.d. Adjunkt Syddansk universitet

v/ Svetlana Solgaard Nielsen, ergoterapeut, cand.san ergo. Slagelse sygehus

Endnu et oplæg er under planlægning

 

5. Fællessprog III

Fælles Sprog III videreudvikles i øjeblikket på træningsområdet. Hvad er status på udvikling og implementering, og hvilken betydning kan Fælles Sprog III få for ergoterapeuter i kommunerne?

To oplæg ved hhv. Rikke Bøgeskov Mortensen, konsulent KL og ergoterapeuter fra Rudersdal Kommune

 

6. Perspektiver på aktivitetsbegrebet

Med udgangspunkt i egen og international forskning vil tre danske forskere i ergoterapi og aktivitetsvidenskab præsentere forskellige perspektiver på aktivitetsbegrebet. Parallelsessionen består af tre oplæg med efterfølgende diskussion og spørgsmål. v/ Jesper Larsen Mærsk, lektor og ph.d. ved Ergoterapeutuddannelsen University College Absalon, Hanne Peoples, ph.d. og ansat ved afdeling for Anvendt Sundhedsforskning på University College Lillebælt & Jacob Østergaard Madsen, lektor og ph.d ved Ergoterapeutuddannelsen University College Nordjylland.

 

7. Workshop om funktionsevnevurderinger

Ergoterapeuter er rigtigt gode til at observere og vurdere borgernes funktionsevner. Men der er ikke en fælles model, for at udarbejde funktionsevnevurderinger på beskæftigelsesområdet – og derfor laver mange ergoterapeuter deres egne skabeloner. På workshoppen skal dine gode praksiserfaringer i spil, og vi skal drøfte, om der er muligheder for, at vi kan ensrette praksis.

Sessionen er under planlægning

 

8. Præsentation af kompetencebeskrivelser på neurorehabiliteringsområdet 

Neurorehabilitering er traditionelt et stort arbejdsområde for ergoterapeuter, men området er ikke tidligere beskrevet i forholdet mellem ergoterapifaglige kompetencer og indsatser. Kompetencebeskrivelserne vil blive præsenteret og drøftet i sessionen.

v/ Jim Jensen, Hammel Neurocenter, udviklingsergoterapeut & projektleder på udarbejdelse af kompetencebeskrivelserne

Arrangeret i samarbejde med EFS Neurorehabilitering

 

Du kan læse yderligere om parallelsessionerne her

 

Call for papers

Kriterier og guide til hvordan du indsender abstract til Etf med henblik på præsentation på Ergo 18, kan du læse mere om her

 

Priser for deltagelse

Her får du et overblik over priser for Ergo 18

  • Medlemmer 1.600 kr for to dage/hele konferencen (excl. hotel)
  • Andre faggrupper 3.200 kr. for to dage/hele konferencen (excl. hotel) kontakt Trine Ipsen på ti@etf.dk 
  • Middag den 6. november for medlemmer 400 kr.
  • Middag den 6. november for andre faggrupper 600 kr.
  • Studerende deltager til en samlet pris inkl. middag for 500 kr. (excl. hotel)
  • En-dags billetter: Konferencens første dag: 1.200 kr. Konferencens anden dag: 800 kr.

 

Overnatningsmuligheder:

Du skal selv sørge for at booke dit hotel.  Her finder du en liste over de hoteller, som Etf har indgået særlig aftaler med.

 

Tilmelding andre faggrupper kontakt sekretær Trine Ipsen på ti@etf.dk