Ergoterapiens dag i region Midt-Nord - COPM, The state of the art, baseret på nye danske forskningsresultater

Kom og vær med til at fejre Ergoterapiens dag. Vi markerer dagen med et fagligt oplæg. Anette Enemark vil præsentere sine spændende, men også kontroversielle forskningsresultater om brugen af COPM. Med fokus på den forskningsbaserede praktiske anvendelse - "COPM's do's and don'ts". Arrangementet lægger op til refleksion over og udvikling af egen praksis.
Torsdag 27. oktober 2022
14.00
VIA Aarhus
Hedager 2
8000 Aarhus C

COPM er et vigtigt ergoterapeutisk redskab, men er ikke tidligere undersøgt i dansk praksis.

Igennem de seneste 6 år, har Anette gennemført et omfattende forskningsprojekt om COPM, som også er beskrevet i Ergoterapeutforeningens forskningsmagasin (udgivet marts 2021).

På baggrund af adskillige studier ses, at mange danske ergoterapeuter anvender COPM på en måde, som gør, at vi ikke opnår de ønskede valide og reliable data.

Oplægget vil derfor koncentrere sig om at formidle, hvad det er, COPM kan og hvordan COPM skal anvendes for at levere de data og fungere på den måde, det er tænkt som - dvs.

  • til hvilken grad og hvordan skal COPM anvendes for at være det klientcentrerede og aktivitetsorienterede redskab, det hævder at være?
  • hvilke data er det meningen, vi skal opnå, når vi bruger COPM – og hvordan får vi 'fat i dem'?
  • hvordan opnås pålidelige (realibale) data, når vi bruger COPM?
  • hvordan kan COPM bruges til at vurdere effekt, og hvor stor en ’forandring’ skal opnås for at vi kan være sikre på at resultatet er reelt?
     

Arrangementet tilrettelægges med oplæg og arbejde i mindre grupper – og selvfølgelig tid til at svare på spørgsmål.

Oplægsholder

Anette Enemark, ergoterapeut, lektor og pdh.

Tid og Sted

Torsdag den 27. okotber 2022 kl. 14.00 - 17.30.

VIA Aarhus,
Hedager 2,
8800 Aarhus N

Målgruppe

Alle medlemmer.

Deltagerantal

Max. 100.

Pris

Gratis.

Tilmeldingsfrist

Fredag den 21. oktober 2022.

Når du er tilmeldt arrangementet, får du en bekræftelse på, at din tilmelding er registreret. Er arrangementet overtegnet, får du besked om, at du er på venteliste.Efter tilmeldingsfristens udløb får du en mail med yderligere oplysninger.
Du kan altid tjekke, hvad du er tilmeldt på 'mit etf

Kontaktperson

Har du spørgsmål til din tilmelding skal du tage kontakt til Anette Meulengracht-Jensen, amj@etf.dk
Har du spørgsmål til selv arrangementet skal du kontakte regionsformand Maj Britt Middelhede Olsen, mbmo@etf.dk

Du kan læse mere her, om hvordan vi i Ergoterapeutforeningen behandler dine personlige oplysninger.