Ergoterapeutforeningens faglige temadag om hjælpemidler

Ergoterapeutforeningen inviterer til faglig temadag med oplæg fra såvel forskning som praksis
Mandag 20. maj 2019
09.30
Mødecenter Fabrikken
Lumbyvej 17F, bygning 4.
5000 Odense C

Ergoterapeuter står traditionelt stærkt, når det drejer sig om hjælpemiddelformidling. Og vi skal stadigt udvikle faget og området, så vi fortsat sikrer hjælpemiddelformidling af høj kvalitet i samarbejde med borgeren. På temadagen får vi mulighed for at se på hjælpemiddelområdets mange forskellige facetter.

Program:

9.30 – 10.00   Ankomst (kaffe, te og morgenbrød)

 

10.00 – 12.00

 • Hvad siger forskningen om den faglige hjælpemiddelformidlings-proces. Om hvordan hjælpemiddelformidlings-processen bedst gennemføres for at opnå effekt med hensyn til anvendelse af hjælpemidlet, borgertilfredshed, aktivitet og deltagelse, mv. v/Åse Brandt, lektor ved Syddansk Universitet
 • Kompetenceprofiler for ergoterapeuter på hjælpemiddelområdet. Om sammenhængen mellem de opgaver ergoterapeuter udfører og de kompetencer, som opgavevaretagelsen fordrer v/Didde Neuchs Christensen, centerchef, Københavns Kommune
 • Hvad der sker, når en velfærdsteknologi rammer et hverdagsliv, der kan være præget af udfordringer. Om Dronning Ingrid rollatorer, frygten for- og skamfølelsen ved at blive "rigtig gammel" og hvordan hjælpemidler kan blive til bedste venner og følgesvende v/Nynne Uldal Meisner, antropolog, Cand.scient.anth 
 • Ergoterapi og hjælpemidler. Om udfordringer, faldgruber og muligheder set i et brugerperspektiv v/ Sigrid Stilling Netteberg, konsulent i handicapliv og -identitet. 
 • Overrækkelse af Ergoterapeutforeningens Bachelorpris forår 2019 v/formand Tina Nør Langager

 

12.00 – 13.00 Frokost og walk-and-talk

 

13.00 - 14.30 Parallelsessioner som du skal vælge imellem:

 • 13.00-13.25
  • Teknologisering” af ergoterapi på hjælpemiddelområdet. Om hvordan ergoterapeuter kan blive bedre til at benytte den eksisterende teknologi samt bidrage i den teknologiske udvikling, v/ ergoterapeut Tina Helle, docent, Professionshøjskolen UCN. Eller
  • Undersøgelse af effekter ved brug af proprioceptive-/taktile hjælpemidler til børn med sansesøgende adfærd. Om effekterne af Protac MyFit® kuglevestene på børns deltagelse i skoleaktiviteter, samt børnenes koncentration, ro og fokus i undervisningen v/ ergoterapeut Ann Nielsen, PhD-studerende, Protac.
 • 13.30-13.55
  • Individually Prioritised Problems Analysis (IPPA) - et redskab udviklet til at udrede aktivitetsproblemer i hverdagen og evaluere effekten af hjælpemidler v/ergoterapeuter Fredericia Kommune. Eller
  • VELA arbejdsstol: Et forskningsprojekt om den funktionelle siddestilling, arbejdsstolenes effekt, anvendelsesmuligheder samt tilfredshed v/ ergoterapeut Naja Tidemann Jensen, PhD-studerende hos AAU og VELA.

 • 14.00-14.30
  • Hjælpmidler inden for beskæftigelsesområdet -hvilken rolle spiller ergoterapeuter? Erfaringer fra praksis v/ Anne-Birgitte Klinkby Ellebæk og Bente Lindeskov, ergoterapeuter ved Viborg Kommunes Jobcenter. Eller
  • Aktivitetsbaseret Siddestillingsanalyse. Når hjælpemidler og aktiviteter kan forebygge vævsskader v/ergoterapeut Helle Dreier, Siddestillingskompagniet

 

14.30 – 14.50 Pause (kaffe, te, frugt, kage)

 

14.50 – 16.00

 • Ergoterapeutforeningens 10 anbefalinger på hjælpemiddelområdet v/formand Tina Nør Langager
 • Velfærdsteknologiens betydning og indvirkning på det faglige arbejde. Om hvilken betydning velfærdsteknologien har får medarbejdernes arbejdspraksis, de faglige rutiner og redskaber så som kommunikation, observation, og konkrete interventioner v/Anna Marie Lassen, lektor og Ph.d.studerende, University College Nordjylland 
 • ”At blive dus”. Et oplæg om ældre borgeres proces mod at blive brugere af hjælpemidler belyst fra et aktivitetsvidenskabeligt perspektiv v/ ergoterapeut Stina Meyer Larsen, lektor og PhD-studerende, UCL

 

Pris

Medlemmer af Ergoterapeutforeningen kr. 500,-.

Andre faggrupper kr. 1.200,-

Du skal være opmærksom på, at din tilmelding er bindende. Hvis du melder fra efter tilmeldingsfristen den 24. april 2019, vil du blive opkrævet det fulde deltagergebyr

 

Målgruppe

Medlemmer af Ergoterpeutforeningen samt andre faggrupper, der arbejder med eller har interesse for hjælpemiddelområdet.

Temadagen udbydes til ergoterapeuter, der er medlem af Ergoterapeutforeningen samt andre faggrupper. Vi kan desværre ikke tilbyde ergoterapapeuter, der ikke er medlem af foreningen at deltage. Heller ikke for en merpris. Men man er selvfølgelig meget velkommen til at melde sig ind i foreningen, og derfor være berettiget til at deltage.

Hvis du deltager som anden faggruppe på et af Ergoterapeutforeningens arrangementer, skal du være opmærksom på, at du skal være medlem af en forhandlingsberettiget organisation.

 

Tilmelding til arrangementet fra andre faggrupper skal ske ved at sende en mail til Trine Ipsen, ti@etf.dk med følgende oplysninger:

 • Arrangementets navn og dato
 • Dit navn, E-mail og adresse (hvis du selv betaler)
 • Hvis arbejdsgiver betaler:
  • Betalers navn og adresse
  • CVR.nr.
  • EAN.nr.
  • Evt. ref. (Vigtigt i Kbh. kommune)
  • samt 3 Parallelsessioner som du kan vælge imellem fra kl. 13.00-14.30

Hvis du selv betaler for deltagelse, sendes fakturaen til din mail.

Som ergoterapeutmedlem tilmelder du dig ved at bruge grønne tilmedlingslink og logge ind

 

Allergi mm.

Har du behov for særlig forplejning p.g.a. allergi, vegetar/veganer eller andet, skal du kontakte kursusstedet.

Du kan skrive en til Mødecenter Fabrikkens booking manager Ulla Christiensen på ulla.christensen@hk.dk

 

Du kan læse mere her, om hvordan vi i Ergoterapeutforeningen behandler dine personlige oplysninger.