Ergoterapeuter på plejehjem den 1. oktober i Fredericia

med fokus på rollen som vejleder/konsulent
Mandag 1. oktober 2018
09.00
Fredericia Idrætscenter
Vestre Ringvej 100
7000 Fredericia

 

Baggrund for dagen

Som eneste eller en af få terapeuter på plejehjem må man tænke alternativt for at få faglig sparring. Det kræver, at man er god til at bruge sin rolle aktivt i det tværprofessionelle samarbejde. 

Har man samtidig rollen som vejleder/konsulent med den uformelle magt, der ligger heri, kan man være udfordret i det daglige samvær med ligeværdige kollegaer, som også ofte har en anden faglig baggrund. 

Hvordan får man – vha. sin ergoterapeutiske faglighed – sat de forskellige faglige tilgange til beboerne i spil på en for dem gavnlig måde?

 

Målgruppe

Den primære målgruppe er ergoterapeuter, der arbejder på plejehjem og på ældrecentre. Ergoterapeuter, der arbejder andre steder er naturligvis også velkomne, hvis indholdet af temadagen er relevant.

 

Temadagen vil berøre emner som

 • Hvordan tager man teten til et attraktivt tværprofessionelt fællesskab, hvor alle har lyst til at spille ind og spille med?
 • Hvordan motiverer, engagerer og involverer man sine kollegaer til at tænke sammen om løsning af kerneopgaven?
 • Hvordan forhandler man nye, bedre arbejdsgange på tværs af fag – og på baggrund af faglig evidens?
 • Hvordan håndteres eventuelle interessekonflikter i forskellige professioners tilgang til kerneopgaven?
 • Hvordan bruger man sin særlige position til gavn for kerneopgaven?

Underviser: Hanne Gullestrup.

Om underviseren:

Cand. Mag. Hanne Gullestrup er indehaver af konsulentfirmaet Gullestrup & Køllner ApS,

der bl.a. arbejder med tværprofessionalisme på tværs af såvel professioner som sektorer og institutioner.
Dertil har Hanne gennem nogle år haft et nært samarbejde med Ældresagen om, hvordan man uden at slække på kvaliteten i kerneydelsen, kan sætte borgeren og dennes nærmeste i centrum for den samlede indsats. Ergoterapeuten er, ifølge Hanne, ”kaldet” til at påtage sig koordinator og kommunikatorroller i faglige samarbejdsrelationer, da fagets faglige dna grundlæggende udspringer af et holistisk syn på borgeren og dennes behov.
Hanne glæder sig derfor meget til at stå for oplæg, dialog og mindre gruppeprocesser på vores temadag.
Hanne er forfatter til bogen ”Pårørende på tværs” (Munksgaard 2016), der netop handler om tværprofessionalisme og dertil om at mobilisere pårørendes ressourcer til at deltage i samarbejdet.

Læs evt. mere om Hanne på www.gk-konsulenterne.dk

 

Sted

Fredericia Idrætscenter
Vestre Ringvej 100

ADP-Loungen

7000 Fredericia

Afholdes også 4.10.2018 i Ishøj.

 

Pris

Medlemmer af EFS Geriatri og Gerontologi: 300 kr

Medlem af Etf, men ikke af EFS Geriatri og Gerontologi: 900 kr

Der er fuld forplejning på dagen

 

Tilmelding

Tilmelding med oplysninger vedr.

 • Er Du medlem af det faglige selskab?
 • Er der særlige ønsker ift. forplejning?
 • Hvem betaler deltagergebyr?
 • Hvis arbejdsgiver betaler, oplyses:
  • - Adresse på arbejdspladsen
  • - EAN-nummer
  • - CVR-nummer
 • Hvis Du selv betaler, oplyses:
  • Fulde navn og postadresse

Tilmelding på mail til: efsgeriatri@gmail.com

Tilmelding sker efter først til mølle princip.

Du kan læse mere her, om hvordan vi i Ergoterapeutforeningen behandler dine personlige oplysninger.