Engager og involver dine kolleger 2019

For TR-grupper: Det kan være en udfordring at involvere og engagere kollegerne i en travl hverdag. Tag på kursus og bliv klædt på til at motivere og involvere kollegerne og få skabt et attraktivt fællesskab. Et fællesskab, hvor flere får lyst til at indgå i diskussioner om udfordringer på arbejdspladsen, og spille ind med konkrete løsningsforslag til dialog med ledelsen.
Onsdag 4. september 2019
10.00
HUSET
Hindsgavl Allé 2
5500 Middelfart

 

Hvad handler kurset om

Indhold

På kurset vil vi arbejde med: 

 • Strategier for hvordan TR kan motivere kolleger til at engagere sig.
 • Lederskabsopgaver i rollen som TR
 • Relationsopbygning og mapping af netværk
 • Personlig og fælles fortælling
 • Indkredsning af udfordringer på arbejdspladsen og emner, der optager kollegerne.

Kurset bliver tilrettelagt med korte oplæg, træning, øvelser og feedback.

Du skal være klar til to spændende dage, hvor du i høj grad selv vil blive bragt i spil gennem øvelser, træning og fokus på den personlige udvikling af lederskab som TR.

Efter kurset

 • Har du en viden og forståelse for, hvordan du kan bruge din personlige historie til at motivere dine kolleger 
 • Har du forståelse for værdien af og anvendelsen af relationer i arbejdet som TR, og kan kortlægge dit netværk, så du kan udarbejde en personlig plan for relationsopbygningen til kolleger
 • Er du bevidst hvordan du kan anvende strategier i forhold til at involvere kollegerne i højere grad
 • Er du bevidst om og fået træning i empatisk lytning, når kolleger repræsenterer forskellige synspunkter, følelser m.m. 

Kurset vil give dig den viden og de redskaber, der skal til for, at du kan gå hjem med en plan for, hvordan du får skabt et større engagement og involveret flere i diskussionerne om udfordringer, rammer og vilkår for jeres faglige arbejde.

Efter kurset vil vi følge op på din plan.

Målgruppe

 • FTR
 • TR 
 • TR-suppleanter for flere faggrupper, hvis TR er fra en anden faggruppe

Forudsætninger for at deltage

Du skal have gennemført hele TR-grunduddannelsen.

Varighed

Onsdag, 4. september kl. 10:00 – torsdag, 5. september 2018 kl. 16:00.
Endelige start- og sluttidspunkter vil fremgå af programmet, som deltagerne vil modtage ca. 4 uger før kursusstart.

Et 2 dages internatkursus med overnatning betalt af Ergoterapeutforeningen.

Hvad er et internatkursus: 

Du er på kursusstedet fra kursusstart dag 1 til undervisningen slutter dag 2, inkl. middag, socialt samvær samt overnatning mellem første og anden dag.

Du kan læse mere om kursusstedet HUSET her.

Pris

Kurset er gratis.

Udgifter i.f.m. kurset

Etf dækker udgifter til tabt arbejdsfortjeneste og transport.

Find Etf's retningslinjer om refusion af transport her.

Husk at søge om tjenestefri inden kursusstart jf. TR-aftalen's bestemmelser om TR's deltagelse på TR-kurser.

Allergier m.v.

Har du behov for særlig forplejning p.g.a. allergi, du er vegetar/veganer eller andet., skal du kontakte kursusstedet.

Deltagerantal

Deltagerantal er min. 15 - max. 24, hvoraf Etf har 12 pladser.

Først-til-mølle-princippet

Pladserne på kurset bliver tildelt efter først-til-mølle-princippet.

Undervisere

Bjarke Dahl Mogensen og Alexander Thorvaldsen, undervisere ved Konventum.

Kursusledere

Sannie Jørgensen - forhandlingskonsulent i Danske Fysioterapeuter

Program

Får du tilsendt ca. 4 uger før kurset.

Kontaktpersoner

Har du spørgsmål til din tilmelding, skal du kontakt kursussekretær Mette-Louise Mayerhofer på MLM@etf.dk eller tlf. 5336 4943.

Har du spørgsmål til forudsætninger og kursets indhold, skal du kontakte chefkonsulent Merete Lauesen på ML@etf.dk, eller tlf. 5336 4934.

Dine data

Du kan læse mere her, om hvordan vi i Ergoterapeutforeningen behandler dine personlige oplysninger.