Engager og involver dine kollegaer 2018

Det kan være en udfordring at involvere og engagere kollegerne i en travl hverdag. Tag på kursus og bliv klædt på til at kunne blive bedre til at motivere og involvere kollegerne og få skabt et attraktivt fællesskab. Et fællesskab, hvor flere får lyst til at indgå i diskussioner om udfordringer på arbejdspladsen, og spille ind med konkrete løsningsforslag til dialog med ledelsen.
Tirsdag 4. september 2018
10.00
HUSET
Hindsgavl Allé 2
5500 Middelfart

 

Hvad handler kurset om

 

Indhold

På kurset vil vi arbejde med: 

 • Strategier for hvordan TR kan skabe processer, der motiverer kolleger til at engagere sig.
 • Interpersonelt lederskab
 • Relationsopbygning og mapping af netværk
 • Personlig og fælles fortælling
 • Empatisk kommunikation

Kurset bliver tilrettelagt med korte oplæg, træning, øvelser og feedback.

Du skal være klar til to spændende dage, hvor du i høj grad selv vil blive bragt i spil gennem øvelser, træning og fokus på den personlige udvikling af lederskab som TR.

Efter kurset

 • Har du en viden og forståelse for, hvordan du kan bruge din personlige historie til at motivere dine kolleger 
 • Har du forståelse for værdien af og anvendelsen af relationer i arbejdet som TR, og kan kortlægge dit netværk, så du kan udarbejde en personlig plan for relationsopbygningen til kolleger
 • Er du bevidst om egen ledelsesstil og hvordan du kan anvende strategier i forhold til at involvere kollegerne i højere grad
 • Er du bevidst om og fået træning i empatisk lytning, når kolleger repræsenterer forskellige synspunkter, følelser m.m. 

Kurset vil give dig den viden og de redskaber, der skal til for, at du kan gå hjem med en plan for, hvordan du får skabt et større engagement og involveret flere i diskussionerne om udfordringer, rammer og vilkår for jeres faglige arbejde.

Du kommer hjem med en plan for, hvordan du og dine medkursister kan bruge hinanden til støtte og sparring for at nå jeres mål. Efter kurset vil vi følge op på din plan.

Målgruppe

 • FTR
 • TR 
 • TR-suppleanter for flere faggrupper, hvis TR er fra en anden faggruppe

 

Forudsætninger for at deltage

Du skal have gennemført TR-grunduddannelsen.

Varighed

Tirsdag, 4. september kl. 10:00 – onsdag, 5. september 2018 kl. 16:00.
Endelige start- og sluttidspunkter vil fremgår af programmet, som deltagerne vil modtage ca. 4 uger før kursusstart.

Et 2 dages internatkursus med overnatning betalt af Ergoterapeutforeningen.

Hvad er et internatkursus: Du er på kursusstedet fra kursusstart dag 1 til undervisningen slutter dag 2, inkl. middag, socialt samvær samt overnatning mellem første og anden dag.

Du kan læse mere om kursusstedet HUSET her.

Pris

Kurset er gratis

Udgifter ifm med kurset

Etf dækker udgifter til tabt arbejdsfortjeneste og transport.

Find Etf's retningslinjer om refusion af transport her.

Husk at søge om tjenestefri inden kursusstart jf. TR-aftalen's bestemmelser om TR's deltagelse på TR-kurser.

Deltagerantal

Deltagerantal er min. 15 - max. 24.

Først-til-mølle-princippet

Pladserne på kurset bliver tildelt efter først-til-mølle-princippet.

Undervisere

Bjarke Dahl Mogensen og Alexander Thorvaldsen, FTF.

Kursusledere

Merete Lauesen - chefkonsulent i Ergoterapeutforeningen

Karen Fischer-Nielsen - organisatorisk konsulent i Danske Fysioterapeuter

Program

Får du tilsendt ca. 4 uger før kurset.

Kontaktpersoner

Spørgsmål om tilmelding, kontakt sekretær Karina Jeppesen, kj@etf.dk, dir.tlf. 53 36 49 43.

Spørgsmål til forudsætninger og kursets indhold, kontakt chefkonsulent Merete Lauesen, ML@etf.dk, dir.tlf. 53 36 49 34.

 

Dine data udveksles

Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter varetager administrationen af kurset i fællesskab. Derfor vil dit navn, postnr./by, arbejdsplads og e-mailadresse blive udvekslet med dem i forhold til deltagerlisten og den efterfølgende evaluering af kurset.