EFS Psyk. & Psyko.soc. Rehab. - Invitation til webinar: Omsorgstræthed - hvad er det, hvad skyldes det og hvad kan vi gøre ved det? - Kurset varer 3 timer fra kl. 12.00 - 15.00

EFS Psykiatri og Psykosocial Rehabilitering er sammen med Sundhedsstyrelsen i gang med et projekt vedrørende karriereveje i den regionale psykiatri for ergoterapeuter. Formålet med projektet er at få flere ergoterapeuter til at få øjnene op for de spændende og attraktive muligheder, der er inden for den regionale psykiatri. Du kan finde mere information om projektet på www.ergopsyk.dk. Dette onlinekursus afholdes som en del af projektet og afholdes den 11.12.2020 og den 20.01.2021
Onsdag 20. januar 2021
12.00

 

Indhold

Kort præsentation af Janne Høgh og indledende ord om webinar-format, -indhold og -form. 
Indkredsning af begrebet Omsorgstræthed og tilstødende fænomener.
Gruppepræsentation og -drøftelse af, hvad arbejdet gør ved os. 
Mange veje til og fra Omsorgstræthed: Den multifaktorielle model som forståelsesramme .
Centrale arbejdsmiljømæssige faktorer til forebyggelse af Omsorgstræthed, herunder præsentation af betydningen af professionel inter-kollegial kultur for informationsdeling om borgerne.
Transfer: Hvad bliver jeg inspireret til at gå hjem og tage fat i? 
Afsluttende kommentarer, spørgsmål og svar.

 

Form

Trods det ’distancerede’ format er webinaret tilrettelagt som en vekselvirkning mellem oplæg, gruppedrøftelser og plenumopsamlinger. Du skal derfor som minimum have lyst – og måske også mod? - til at dele dine erfaringer og overvejelser i små-gruppe. Gruppedrøftelserne vil indgå i plenumopsamlinger, og nye oplæg lægges til. Til sidst handler det om at indkredse, hvilke forebyggende elementer, som kunne give mening på egen arbejdsplads. 

Du får nedenfor en lille hjemmeopgave. 

 

Hjemmeopgave

Forud for webinaret vil jeg bede dig bruge 15-20 minutter på at overveje:

  • Hvad glæder mig ved mit arbejde 
  • Hvad er slidsomt i mit arbejde

Skriv lidt stikord til hvert spørgsmål. Noterne er en del af din præsentation af dig, når I på webinaret første gang mødes i din 4-personers gruppe. Hav dem derfor med til mødet, når du ’går på’.
 

Underviser

Janne Høgh, psykolog – cand.psych.aut, specialist og supervisor i psykoterapi (www.jannehogh.dk). 

Janne har været optaget af og forsket i Omsorgstræthed siden 2015, underviser i omsorgstræthed i Dansk Psykologforening og i mono- og tværfaglige grupper af fagfolk, som arbejder med mennesker, der har det svært. 

Janne har skrevet forsknings- og fagbladsartikler om Omsorgstræthed og er vores vært på webinaret om dette spændende emne for medlemmer i vores selskab for Ergopsyk/ Ergoterapifagligt Selskab for Psykoterapi og Psykosocial Rehabilitering, samt Ergoterapeutforeningen. 
 

Målgruppe

Medlemmer af Ergoterapeutforeningen.

1. prioritet er medlemmer af Ergoterapeutforeningen der arbejder på psykiatriområdet.

 

Tid og sted

Onsdag den 20. januar 2021 kl. 12.00 - 15.00.

Afholdes online.

 

Pris

Gratis.

 

Tilmelding

For tilmelding, skal du være medlem af Ergoterapeutforeningen. …

Et par dage før webinaret, får du tilsendt link, møde id og password.

OBS OBS! Det er vigtigt at du bruge den samme mailadresse, du har anvendt i forbindelse med din oprettelse i zoom – altså ikke bare en tilfældig af dine mails… ellers kan gruppeinddelingen forlods volde lidt udfordringer på selve mødet.
 
Del gerne med dine ergoterapeutkollegaer, og inviter dem med.

 

Tilmeldingsfrist

Torsdag den 14. januar 2021.

 

Kontaktpersoner

Hvis du har spørgsmål til din tilmelding, kan du kontakte sekretær Anette Meulengracht-Jensen, amj@etf.dk.
Hvis du har spørgsmål til selve arrangementet, skal du kontakte Cæcilie Neumann,  caecilie.neumann@regionh.dk

 

Du kan læse mere her, om hvordan vi i Ergoterapeutforeningen behandler dine personlige oplysninger.