EFS Psyk. & Psyk.soc. Rehab. - Seminar 2018 "Adult Sensory Profile og sansemodulation" samt GF

På opfordring fra medlemmerne, der deltog i sidste års seminar, har vi valgt at vores 1½ dages seminar i år skal handle om Adult Sensory Profile (ASP).
Torsdag 17. maj 2018
09.00
Dalum Landbrugsskole
Landbrugsvej 65
5260 Odense S

 

Hvad handler det om

At få kendskab og viden om teorien samt praksis brug af Adult sensory Profile.

På dette års seminar har vi glæden af at kunne dykke ned i Adult Sensory Profile (ASP). Vi vil i løbet af dagene blive undervist af,  afdelingsergoterapeut og klinisk underviser på Psykiatrisk Center Glostrup Henriette Kiirdal Niemann.

Der udstedes kursusbevis.

 

Indhold:

Dag 1:

Adult Sensory Profile præsenteres. Referenceramme, teorien og begreber bag ASP gennemgås. Der bliver fokus på analyse og tolkning samt hvordan der kan interveneres på baggrund af sanseprofilen.

Dagen vil veksle mellem oplæg – walk and talk samt anvendelse af case-eksempel fra psykiatrisk praksis.

Dag 2:

Her vil deltagerne have mulighed for at arbejde med egne medbragte cases/eller udleverede cases i grupper. Resultatet fra gruppernes arbejde fremlægges efterfølgende i plenum.

 

Program: (forbehold for ændringer)

Dag 1:

 • Kl. 09.00 – 10.00  Morgenmad + tjek ind
 • Kl. 10.00 – 12.00  Oplæg om Adult Sensory Profile inkl pauser
 • Kl. 12.00 – 13.00  Frokost
 • Kl. 13.00 – 15.30  Oplæg om Adult Sensory Profile inkl pauser
 • Kl. 16.30 – 17.30  Generelforsamling
 • Kl. 18.00  Middag og efterfølgende ”fri leg”

Dag 2:

 • Kl. 07.30 – 08.30  Morgenmad (9.00 værelset skal være forladt)
 • Kl. 09.00 – 10.00 Gruppearbejde med tilsendte ASP-cases
 • Kl. 10.00 – 10.15  Pause
 • Kl. 10.15 – 12.00 Grupperne præsenterer interventionsforslag/strategier + opsamling på gruppearbejde inkl. pause
 • Kl. 12.15               Kursusbeviser + farvel og tak
 • Kl. 12.30               Frokost

Læs lidt mere om arrangementet her i nyhedsbrevet, som I tidligere har fået tilsendt på mail (åbner i nyt vindue).

 

Målgruppe

Ergoterapeuter og fysioterapeuter.

 

Antal pladser

Max. 75.

Der vil være mulighed for overnatning, men kun begrænsede muligheder for enkeltværelser.

 

Pris

Priserne er inkl. forplejning og overnatning. Prisen er den samme om du overnatter eller ej.

Medlem af selskabet: 1.000 kr.
Medlem af Etf: 1.600 kr.
Ikke-medlemmer: 2.100 kr.

 

Kontaktpersoner

Ved spørgsmål til arrangementet: Freja Kønig Gissel, freja.koenig.gissel@regionh.dk
Ved spørgsmål til tilmeldingen: Karina Jeppesen, kj@etf.dk