EFS Neurorehabiliterings Årsmøde og Generalforsamling

Årsmøde i EFS Ergoterapifagligt Selskab Neurorehabilitering 2020
Tirsdag 3. november 2020
14.30
Hammel Neurocenter
Voldbyvej 15
8450 Hammel

 

Program

Klokken 14.30 – 16.45


Det teoretiske indlæg:


Hverdagslivet for hjerneskaderamte borgere – rehabilitering og omidentifikation,
ved Jesper Larsen Mærsk Lektor og Ph.d. ved Professionshøjskolen Absalon.

Indlægget bliver streamet af hensyn til de medlemmer af EFS Neurorehabilitering, der ikke har mulighed for at komme til mødet. Dette sker på baggrund af den aktuelle situation med Covid- 19.


Klokken 17.00 – 19.00
Generalforsamling
Starter ved en let anretning som serveres til generalforsamling.
Kun deltage ved fysisk fremmøde.


Dagsorden


1. Velkomst
2. Valg af ordstyrer, referent og stemmeudvalg
3. Gennemgang og godkendelse af dagsorden
4. Formandens beretning fra året der gik
5. Regnskab 2019
6. Vedtægtsændringer og indkommende forslag
7. Arbejdsprogram for 2021
8. Fastlæggelse af kontingent for 2021
9. Budget 2021
10. Valg af bestyrelse, suppleanter og økonomisk kontrollant (det er 2 poster til bestyrelsen og 2 suppleanter på valg)
11. Nyt fra Etf
12. Evt.

Du kan også se hele programmet her (åbner i nyt vindue)

Sted

Kursusafdelingen Hammel Neurocenter
Voldbyvej 15 
8450 Hammel

 

Tidspunkt

Tirsdag den 3. november 2020 kl. 14.30 - 19.00.

 

Tilmelding

Senest den 23. oktober 2020

Tilmelding skal ske via dette link (åbner i nyt vindue).

Først til mølle princippet.

 

Pris

Gratis for medlemmer, som deltager til generalforsamling.

150 kr. for medlemmer af EFS Neurorehabilitering.

 

Forplejning

Let anretning som serveres til generalforsamlingen.

 

Kontaktperson

Har du spørgsmål til selve arrangementet, skal du kontakt Birgitte Gammmeltoft, birgitte@gammeltoft.org.