EFS Neurorehabiliterings Årsmøde og Generalforsamling

Sæt kryds i kalenderen og deltag i generalforsamlingen og årsmødet.
Torsdag 14. november 2019
14.30
Ergoterapeutforeningen
Nr. Voldgade 90
1358 København K

 

Indhold - Program

Program:         

Klokken 14.30 – 16.45

Det teoretiske indlæg er:

Det faglige oplæg er ”Tidlig behandling af vedvarende symptomer efter hjernerystelse hos unge". Neuropsykolog PhD Mille Møller Thastum, Regionshospitalet Hammel Neurocenter, og Ungementor og ergoterapeut Hanne Skovgaard, Region Midtjylland, kommer og præsentere resultaterne fra et projekt omkring udvikling og afprøvning af nyt behandlingstilbud. Projektet hørte under "Bristede Drømme- Nyt Håb" i Region Midtjylland.

                            

Klokken 17.00 – 19.00

Generalforsamling

Starter ved en let anretning som serveres til generalforsamling

 

Dagsorden

 1. Velkomst.
 2. Valg af ordstyrer, referent og stemmeudvalg.
 3. Gennemgang og godkendelse af dagsorden.
 4. Formandens beretning fra året der gik.
 5. Regnskab 2018.
 6. Vedtægtsændringer og indkommende forslag.
 7. Arbejdsprogram for 2020.
 8. Fastlæggelse af kontingent for 2020.
 9. Budget 2020.
 10. Valg af bestyrelse, suppleanter og økonomisk kontrollant (det er 2 poster til bestyrelsen og  2 suppleanter på valg).
 11. Nyt fra Etf.
 12. Evt.

Du kan se hele programmet her.

 

Målgruppe

Teoretiske indlæg: Ikke medlemmer mod betaling.

EFS medlemmer gratis, hvis de deltager i generalforsamlingen.

Generalforsamling kun medlemmer af EFS neurorehabilitering.

 

Sted

Ergoterapeutforeningen
Nørre Voldgade 90
1358 København K.

 

Tidspunkt

Torsdag den 14. november 2019 kl. 14.30 - 19.00.

 

Tilmelding

Tilmelding skal ske via dette link: https://www.gammeltoft.eu/efs/aarsmode/ (åbner i nyt vindue).

Først til mølle princippet.

 

Pris

Gratis for medlemmer, som deltager til generalforsamling.

150 kr. for medlemmer af EFS Neurorehabilitering som kun deltager ved teoretisk oplæg.

300 kr. for ikke medlemmer af EFS Neurorehabilitering, der ønsker at deltage fra 14.30 -16.45.

 

Tilmeldingsfrist

Fredag den 8. november 2019.

Husk det er begrænset antal pladser til den teoretiske del. (De fordeles efter først til mølle princippet). Medlemmerne af EFS Neurorehabilitering har fortrinsret).

 

Forplejning

Let anretning som serveres til generalforsamlingen.

 

Kontaktperson

Har du spørgsmål til selve arrangementet, skal du kontakt Birgitte Gammmeltoft, birgitte@gammeltoft.org.