EFS Neurorehabilitering Temadage den 19.-20. marts 2018

Bobathkonceptet. Fokus på selektiv bevægelseskontrol som basis for at række ud, gribe, holde og manipulere. Bobathkonceptets aktuelle udvikling gennem teori, patienteksempler og praktiske forslag. Franziska Wälder har fokus på patienter, som har lav motorisk funktion,som ikke kan indgå i CIMT forløb. Specielle redskaber sikrer at bevægemønstere indlæres så pt. ikke bruger synergimønstre, der fører til disuse eller skuldersmerter.
Mandag 19. marts 2018
09.30
Dalum Landbrugsskole
Landbrugsvej 65
5260 Odense S

Indhold på Temadagene

Første dag, mandag d, 19 marts, vil Peter Vögele, som er Danmarks eneste ergoterapeutiske Bobathinstruktør, give en update på Bobathkonceptet. Fokus vil være på selektiv bevægelseskontrol og postural kontrol som basis for f.eks. at række ud, gribe, holde og manipulere. Hvordan udføres aktiviteter mere effektiv?

Underviser demonstrer konceptets aktuelle udvikling gennem teoretiske oplæg, patienteksempler og praktiske forslag.

Mere informationer kan læses på: /uploads/uploads/public/bobath_artikel_.pdf

Undervisningen foregår på dansk.

Anden dag tirsdag d. 20. marts, underviser den schweiziske privatpraktiserende ergoterapeut Franziska Wälder. Franziska har sin egen privatklinik i Zürich, og har mere end 35 års erfaring med, hvordan svær ramte apopleksipatienter opnår motorisk bedring. Sammen med patienten finder Franziska individuelle muligheder til løsning af ADL problemer gennem specifik træning af de manglende sensomotoriske funktioner. Franziska har fokus på patienter, som har lav motorisk funktion.

Disse patienter vil fx. ikke kunne indgå i CIMT forløb (Constrained Induced Movement Therapy). Gennem en lang årrække har Franziska skabt unikke redskaber, til at træne delfunktioner, som muliggør at patienten, på hjemmebasis, kan træne i timevis, og således opnå en motorisk funktion uden kompensation. F.eks. kan bevægelsen at række hånden frem i et hensigtsmæssigt og kontrolleret bevægemønster indlæres gennem variationer af gentagne repetitioner og styret, så pt. ikke kompenserer ved brug af synergimønstre, der fører til ”disuse” eller skuldersmerter.

Franziska har skrevet en bog om anvendelse af disse redskaber. Bogen er på tysk, men billederne er taget af praktiske træningsaktiviteter med Franziskas egne ptt. i klinikken og er meget illustrative. Ordet PANat betyder Pro Aktiv tilgang til Neurorehabilitering med anvendelse af redskaber (tools) Laptool refererer til at redskaberne kan bruges direkte på skødet mens pt. sidder på en stol eller i en kørestol. Der er mere end 20 forskellige redskaber som kan anvendes til forskellige sensomotoriske muligheder med bevægelighed-, koordination- og styrketræning. Laptoolen er sat i produktion og kan købes via Schweiz. Du kan læse mere på Franziska Wälders hjemmeside www.panat-laptool.ch

Undervisningen foregår på engelsk.

Det er muligt for andre faggrupper at deltage, men fokus vil være på den ergoterapeutiske tilgang.

Du kan se det fulde program her

Hvornår

Temadagene finder sted den 19. - 20. marts 2018 på

Dalum Landbrugsskole

Landbrugsvej 65

5260 Odense S

Pris

Medlemmer af Etf og EFS samt medlemmer af Dansk selskab for Neurologisk Fysioterapi - 1.500 kr

Ej medlem af EFS Neurorehabilitering - 2.800 kr.

Ej medlem af Ergoterapeutforeningen - 3.800 kr.

Prisen er inkl. forplejning under kurset(dog ikke aftensmad)

Overnatning betales særskilt og indgår ikke i kurset.

Overnatning

Overnatning inkl. morgenmad koster 500,00 kr. og bookes individuelt hos Majken Helsgaard på tlf: 63 13 27 11. mh@dalumls.dk

Der kan også bestilles aftensmad.

Det koster 150 kr. årligt (pr. 1. januar 2018 er prisen 100 kr. pr. år) at være medlem af EFS Neurorehabilitering. Det kræver at du er ergoterapeut og medlem af ETF. Meld dig til online på ETFs hjemmeside /ergoterapi-og-politik/faglige-fora/efs-neurorehabilitering/medlemskab

Tilmeldingsfrist

Sidste frist for tilmelding er d. 23. februar 2018

Tilmelding

Skal ske til:

Birgitte Gammeltoft

Figenvej 10

4690 Haslev

www.gammeltoft.eu/efs/temadage