EFS Neurorehabilitering - Multisensorisk stimulation og multisensoriske rammer i neurorehabilitering

Ergoterapeut Hanne Holmer: Sanseintegration - en retrospektiv rejse gennem 30 år med multisensorisk stimulation/snoezelen. Dr. Lesley Collies University of Southampton - Multisensorisk stimulation. Hvad kan forskningsbaserede undersøgelser vise? Hvordan skabes de bedste multisensoriske omgivelser for mennesker med sensoriske udfordringer?
Onsdag 20. marts 2019
09.30
Dalum Landbrugsskole
Landbrugsvej 65
5260 Odense S

Hvad handler arrangementet om

Ergoterapeut Hanne Holmer, blev uddannet i 1985 og er en af pionererne indenfor sanseintegrationsbehandling i Danmark. Hun startede det første Multisensoriske hus, ”Snoezelhuset in Maribo”, og var været leder af det i 20 år. I indlægget fortælles der om Sanseintegrationsinterventioner og praksis i Danmark.  –en retrospectiv rejse gennem mere end 30 år. Definition af koncepter i relation til multisensorisk stimulation og til neurorehabilitering gennemgås. Undervisningen er på dansk.

 Dr. Lesley Collies er seniorlektor på ergoterapiuddannelsen på University of Southampton og arbejder med sanseintegration indenfor neurologi og demens. Formålet med den ergoterapeutiske intervention med sanseintegration er at fremme motoriske og kognitive færdigheder, samt at ændre på humør og adfærd. Hun har designet behandlingsprotokoller til at følge fremgang i forhold til dette. Igennem mange år har hun beskrevet sanseintegrationsbehandling og foretaget videnskabelige undersøgelser i forhold til hvad Multisensorisk stimulation gør ved mennesker med sensoriske udfordringer. Indlægget fokuserer på hvordan vi skaber de bedste multisensoriske omgivelser.  Research understøtter brugen af multisensorisk stimulation i ergoterapeutisk praksis. Undervisningen er på engelsk.

Hanne Holmer afslutter 2. dagen med casebeskrivelser fra dansk og udenlandsk praksis i forhold til i Multisensoriske rum/ Snoezelen rum, og i dagligdagen hvor klienten er. Hvor findes der Multisensoriske rum/ Snoezelen rum, centre & netværk i Danmark – hvad sker der i fremtiden? Undervisningen er på dansk.

Forudsætninger for at deltage/målgruppe

Ergoterapeut, men andre faggrupper er velkomne.

Udgifter i forbindelse med kurset

Overnatning betales særskilt og indgår ikke i kurset.

Prisen er inklusive forplejning under kurset.

Medlemmer af Etf og EFS samt medlemmer af Dansk Selskab  for Neurologisk Fysioterapi: 1.500 kr.

Ikke medlemmer af EFS: 2.800 kr.

Ikke medlemmer af Etf: 3.800 kr.

Tilmelding

Sker efter Først-til-mølle-princippet

Medlemsnummer skal oplyses i mailen

Tilmelding skal ske til:

Birgitte Gammeltoft, www.gammeltoft.eu/efs/temadage

Program

Du finder programmet her

 

Kontaktperson i Etf

Hvis du ikke er medlem af Etf, skal du sende en mail til kj@etf.dk med oplysninger om hvem der betaler.

Vi skal desuden bruge nedenstående oplysninger

  • Ean nummer for betaler
  • Cvr nummer for betaler
  • Navn og adresse for betaler

Vi skal bruge alle oplysninger for at kunne registrere din tilmelding.

 

Kontaktperson i.f.m. arrangementet

Birgitte Gammeltoft birgitte@gammeltoft.org