EFS Neurorehabilitering - Fysisk og virtuelt - Årsmøde og generalforsamling

Årsmøde og generalforsamling i EFS Ergoterapifagligt Selskab Neurorehabilitering 2021
Tirsdag 9. november 2021
14.30
Arrangementet afholdes både fysisk og virtuelt - Ergoterapeutforeningen
Nørre Voldgade 90
1358 København K

 

Program

Kl. 14.30 – 16.45

Det teoretiske indlæg

Neurogene/neuropatiske smerter - terapeutisk perspektiv v/Peter Vögele (Udviklingsergoterapeut Rigshospitalet).

Mulighed for virtuel deltagelse ved den teoretiske indlæg.

Kl. 17.00 – 19.00

Generalforsamling (fysisk fremmøde).

Starter ved en let anretning som serveres til generalforsamling.

 

Dagsorden

 1. Velkomst
 2. Valg af ordstyrer, referent og stemmeudvalg
 3. Gennemgang og godkendelse af dagsorden
 4. Formandens beretning fra året der gik
 5. Regnskab 2019
 6. Vedtægtsændringer og indkommende forslag
 7. Arbejdsprogram for 2022
 8. Fastlæggelse af kontingent for 2022
 9. Budget 2022
 10. Valg af bestyrelse, suppleanter og økonomisk kontrollant (det er 3 poster til bestyrelsen og 2 suppleanter på valg)
 11. Nyt fra Etf
 12. Evt.

 

Målgruppe

Teoretiske indlæg: ikke medlemmer mod betaling.

EFS Neurorehabilitering medlemmer gratis, hvis de deltager i generalforsamlingen.

Generalforsamling kun medlemmer af EFS neurorehabilitering.

 

Pris

Gratis for medlemmer af EFS Neurorehabilitering.
300 kr. for ikke medlemmer af EFS Neurorehabilitering, der ønsker at deltage fra 14.30-16.45.
Er du ergoterapeut er det et krav du er medlem af Ergoterapeutforeningen.

Hvis du ikke er medlem af Ergoterapeutforeningen eller EFS Neurorehabilitering, skal du skrive en mail til
Anette Meulengracht-Jensen, amj@etf.dk med oplysning om:

 • Temadagens navn og dato
 • Dit navn, adresse og E-mail (hvis du selv betaler)
 • Din e-mail (skal vi altid have)
 • Hvis arbejdsgiver betaler: Oplys betalers navn og adresse
 • CVR nr.
 • EAN nr.
   

Faktura bliver udsendt umiddelbart efter tilmeldingsfristens udløb. Tilmeldingen er bindende og deltagergebyret refunderes ikke efter tilmeldingsfristens udløb.

 

Tid og Sted

Tirsdag den 9. november 2021 kl. 14.30 - 19.00.

Ergoterapeutforeningen, Snoreloftet
Nørre Voldgade 90
1358 København K.

Arrangementet afholdes både fysisk og virtuelt.

 

Max. antal

24 fysisk, ikke begrænset virtuelt.
Pladserne fordeles efter tilmeldingsfristens udløb.

 

Tilmeldingsfrist

Mandag den 1. november 2021.

Husk det er begrænset antal pladser til den teoretiske del. De fordeles efter først til mølle princippet. Medlemmerne af EFS Neurorehabilitering har fortrinsret.

 

Forplejning

Let anretning som serveres til generalforsamlingen.

 

Kontaktperson

Har du spørgsmål til din tilmelding, skal du kontakte Anette Meulengracht-Jensen på amj@etf.dk.
Har du spørgsmål til selve arrangementet, skal du kontakt Peter Vögele, peter.voegele@regionh.dk

 

Du kan læse mere her, om hvordan vi i Ergoterapeutforeningen behandler dine personlige oplysninger.