EFS Neurorehabilitering - Årsmøde og generalforsamling

Årsmøde og generalforsamling i EFS Ergoterapifagligt Selskab Neurorehabilitering 2022.
Onsdag 9. november 2022
15.00
Hammel Neurocenter, Kursusafdelingen
Voldbyvej 15
8450 Hammel

 

Program        

Klokken 15.00 – 16.45.

Teoretiske indlæg

Den nye Hvidbog i Rehabilitering.

Ved Stina Meyer Larsen, Postdoc, Ph.d., MR og Ergoterapeut.

Indlægget bliver streamet af hensyn til de medlemmer af EFS Neurorehabilitering, der ikke har mulighed for at komme til mødet.

Hvidbogen udgives af Rehabiliteringsforum Danmark og udkom den 30. marts 2022. Hvidbog om rehabilitering henvender sig til alle med interesse for praksis, forskning, udvikling, uddannelse og ledelse i rehabilitering.

Hvidbogen søger at skabe konsensus om begrebet og belyse udfordringer i dansk rehabilitering. Arbejdet er udført af en tværgående ekspertgruppe med repræsentanter fra beskæftigelses-, sundheds-, social- og undervisningsområderne samt personer og pårørende med erfaring fra rehabilitering. Den tværgående ekspertgruppe har arbejdet med centrale temaer, udfordringer og dilemmaer, der berører både praksis, udvikling og forskning.

Med hvidbogen præsenteres en definition af rehabilitering, der er enighed om i Danmark. Desuden præsenteres fem anbefalinger, som er afgørende for at løfte rehabiliteringsområdet.

Stina har deltaget i den tværgående ekspertgruppe og glæder sig til at komme og holde oplæg for os. Stina vil give en intro til den nye definition af rehabilitering, hvad er nyt og hvad er ændret. Derefter vil hun lægge op til diskussion af Hvidbogens nye forståelser og anbefalinger.                        

Klokken 17.00 – 19.00.

Generalforsamling

Kun ved fysisk fremmøde.

Dagsorden

 1. Velkomst
 2. Valg af ordstyrer, referent og stemmeudvalg
 3. Gennemgang og godkendelse af dagsorden
 4. Formandens beretning fra året der gik
 5. Regnskab 2021
 6. Vedtægtsændringer og indkommende forslag
 7. Arbejdsprogram for 2023
 8. Fastlæggelse af kontingent for 2023
 9. Budget 2023
 10. Valg af bestyrelse, suppleanter og økonomisk kontrollant (det er 1 post til bestyrelsen og 2 suppleanter på valg)
 11. Nyt fra Etf
 12. Evt.

Du kan se hele programmet HER (Åbner i nyt vindue).

Målgruppe

EFS Neurorehabiliterings medlemmer.
Generalforsamling kun ved fysisk fremmøde.

Tid og Sted

Onsdag den 9. november 2022 kl. 15.00 - 19.00.

Hammel Neurocenter, Kursusafdelingen
Voldbyvej 15
8450 Hammel

Hvis du deltager virtuelt vil du efter tilmeldingsfristen få tilsendt et link.

Pris

Gratis for medlemmer af EFS Neurorehabilitering som deltager til generalforsamling.
Gratis for medlemmer som deltager virtuelt.
150 kr. for medlemmer af EFS Neurorehabilitering som ikke deltager i generalforsamlingen.
Tilmeldingen er bindende og deltagergebyret refunderes ikke efter tilmeldingsfristens udløb.
I tilfælde af aflysning fra Etf's side refunderes udelukkende deltagergebyr.

Max. antal

30 (Efter først til mølle princippet).

Tilmeldingsfrist

Tirsdag den 1. november 2022.

Forplejning

Let anretning som serveres til generalforsamlingen.

Kontaktperson

Har du spørgsmål til din tilmelding, skal du kontakte Anette Meulengracht-Jensen på amj@etf.dk.
Har du spørgsmål til selve arrangementet, skal du kontakt Marie Hvistendahl Doyle på marie.doyle@youmail.dk

Du kan læse mere her, om hvordan vi i Ergoterapeutforeningen behandler dine personlige oplysninger.