EFS Neurorehabilitering - Årsmøde og Generalforsamling

Sæt kryds i kalenderen og deltag i generalforsamlingen og årsmødet. Det teoretiske indlæg er "Ergoterapeutiske kompetencer i Neurorehabilitering".
Torsdag 22. november 2018
15.00
Regionshospitalet Hammel Neurocenter - Multisalen
Voldbyvej 15
8450 Hammel

 

Indhold - Program

Kklokken 15.00 – 16.45 - Det teoretiske indlæg er:

 • ”Ergoterapeutiske kompetencer i Neurorehabilitering". Kompetenceprofiler for basal, avanceret og specialiseret ergoterapi” ved Jim Jensen. En beskrivelse af forløbet og resultatet. I forbindelse med udarbejdelsen af kompetenceprofilerne, har der været nedsat en arbejdsgruppe, hvor en stor del af bestyrelsen har deltaget. Deltagerne har været Annalise Jacobsen, Marie Hvistendal Doyle, Peter Vögele, Pia Kold og Jette Fog samt Vita Hagelskjær fra ergoterapeutuddannelsen i Holstebro. Eva Wæhrens har været metodevejleder.

 

Klokken 17.00 – 19.00 - Generalforsamling

Starter ved en let anretning som serveres til generalforsamling

Dagsorden:

 1. Velkomst
 2. Valg af ordstyrer, referent og stemmeudvalg
 3. Gennemgang og godkendelse af dagsorden
 4. Formandens beretning fra året der gik
 5. Regnskab 2017
 6. Vedtægtsændringer og indkommende forslag
 7. Arbejdsprogram for 2019
 8. Fastlæggelse af kontingent for 2019
 9. Budget 2019
 10. Valg af bestyrelse, suppleanter og økonomisk kontrollant (det er 2 poster til bestyrelsen og    2 suppleanter på valg)
 11. Nyt fra Etf
 12. Evt.

 

Målgruppe

Generalforsamlingen: Alle medlemmer af EFS Neurorehabilitering.

Årsmøde m. teoretisk indlæg: Alle.

 

Tilmelding

Tilmelding skal ske via dette link: https://www.gammeltoft.eu/efs/aarsmode/ (åbner i nyt vindue).

 

Pris

Gratis for medlemmer, som deltager til generalforsamling

150 kr. for medlemmer af EFS Neurorehabilitering som kun deltager ved teoretisk oplæg

300 kr. for ikke medlemmer af EFS Neurorehabilitering, der ønsker at deltage fra 15.00-16.45

 

Kontaktperson

Birgitte Gammelgaard, birgitte@gammeltoft.org