EFS Geriatri og Gerontologi - Generalforsamling og temaeftermiddag

Vi starter med et fagligt input fra ergoterapeut Jonas Holsbæk. Herefter afholdes ordinær generalforsamling
Torsdag 1. marts 2018
15.30
Ergoterapeutforeningen - Snoreloftet
Nørre Voldgade 90
1358 København K

 

Program

15.30-17.30
Den kognitive model, aldring og sanser" v/ergoterapeut Jonas Holsbæk. 
Læs mere om Jonas Holsbæk på hans hjemmeside: http://holsbaek.dk/

17.30-18.00
Sandwich og sodavand til deltagere i generalforsamlingen

18.00-19.30
Ordinær generalforsamling 2018. Læs dagsordnen her.

 

Tilmelding

Tilmelding på mail til: efsgeriatri@gmail.com

Oplys ved tilmelding om du deltager i både fagligt oplæg og generalforsamling, eller kun i den ene del.

Man kan ALTID møde op til generalforsamlingen, også selv om man ikke har fået tilmeldt sig.

Deltagelse er gratis for medlemmer af EFS Geriatri og Gerontologi. Tilmelding ønskes udelukkende af hensyn til bestilling af forplejning.

Ikke-medlemmer af det faglige selskab kan deltage i det faglige oplæg mod en deltagerbetaling på 75 kr. Det er en forudsætning af man er medlem af Etf. Oplys ved tilmelding om du selv betaler, eller om arbejdspladsen betaler.

 

Kontakt

Spørgsmål i.f.m. arrangementet: Anne Henckel Johansen, annehenckeljohansen@gmail.com