Digitalt minikursus - Hvad betyder budgetterne for TR's arbejde

Akademikernes (AC) overbygningskurser henvender sig til tillidsvalgte fra AC's medlemsorganisationer. Kurset er eet blandt flere AC-overbygningskurser, som Etf tilbyder til tillidsvalgte i staten, samt FTR i kommuner og regioner.
Onsdag 26. maj 2021
09.00
Akademikerne (AC)
Nørre Voldgade 29
1358 København K

 

Formål med kurset

Dette korte digitale mini-kursus er for dig, som gerne vil vide noget om eller have gentaget de bagvedliggende forudsætninger for budgetter, økonomistyring og budgetplanlægning i det offentlige – alt sammen med fokus på de økonomiske ram­mer for dit TR-arbejde.

 

Udbytte

Ved deltagelse får du en overordnet introduktion til:

 • Hvordan du øger din indsigt i institutionens budgetter
 • Forståelse for din institutions budgetplanlægning og processen bagved
 • Indsigt i institutionens økonomiske rammer og dets betydning for de lokale lønforhandlinger

Kurset er en reduceret udgave af 2 dages overbygningskurset 'Hvad betyder budgetterne for TR's arbejde', som holdes i juni 2021.

Har du fået en plads på 2 dages kurset, anbefaler vi, at du fastholder pladsen på det kursus.   

 

Form

Kurset afvikles virtuelt via Zoom. Du behøver ikke at have programmet for at kunne deltage, men du skal være opmærksom på, at nogle arbejdspladser ikke tillader brug af zoom. 

Kurset bygger bl.a. videre på 'Introduktion til TR-arbejdet', og de budgetmæssige aspekter i kurserne "TR - opnå indflydelse på arbejdspladsen" og "TR's rolle i lønsystemet", som er en del af AC's basisuddannelse for TR.

Undervisningen vil foregå dels via gennemgang af de basale regler for fastlæggelse af institutionernes budgetter, herunder sondringen mellem budgettet til hhv. lønudgifter og til øvrige driftsudgifter. Dels via fokus på centrale tidspunkter for bl.a. budgetplanlægningen med henblik på indflydelse.

Endvidere vil der være erfaringsudveksling mellem deltagerne.

 

Målgruppe

Etf tilbyder kurset til: 

 • Tillidsvalgte, ansat i staten: 
  • TR og TR for flere faggrupper
  • TR-suppleant for flere faggrupper, hvor TR er fra en anden faggruppe
  • FTR og FTR-suppleanter
 • FTR og FTR-suppleanter, ansat i en kommune eller region

På kurset møder du TR-kolleger fra andre AC-organisationer som f.eks Dansk Psykolog Forening, Yngre Læger og Dansk Magisterforening.

Deltagerantal max. 25

 

Forudsætninger for at deltage

Du skal have gennemført Etf's TR-grunduddannelse. 

 

Varighed

Kl. 9.-12 (inkl. pauser) den 26. maj 2021. 

Kurset holdes også den 28. april 2021, hvis den dato passer dig bedre.  

Undervisere

Jens Ryskov Madsen, Beskæftigelseskonsulent, BIF, Jobcenter København.

Benn Vestergaard, Cheføkonom, Akademikerne

 

Udgifter i forbindelse med kurset

Kurset er gratis for dig.

Etf betaler et deltagerbebyr på kr. 550 til AC. Etf dækker evt. udgifter til tabt arbejdsfortjeneste.

Husk at spørge din leder om tjenestefri med løn, inden du tilmelder dig. 

AC:
Din tilmelding er bindende, når du har fået en plads. 
Afbestilling vil typisk ikke kunne ske uden betydelige udgifter for din organisation og vil derfor betyde færre midler til andre kurser for dig og dine TR-kolleger. 

 

Tilmeldingsfrist 9. april 2021 kl.12

Du tilmelder dig det digitale kursus gennem Etf.

Fristen for tilmelding til Etf er den 9. april 2021 kl. 12.

Opfylder du forudsætningerne for at deltage, godkender Etf din tilmelding og sender den videre til AC.

Obs. Kurset afvikles virtuelt via Zoom. Du behøver ikke at have programmet for at kunne deltage, men du skal være opmærksom på, at nogle arbejdspladser ikke tillader brug af zoom. Derfor anbefaler vi, at du undersøger om Zoom kan bruges på din arbejdsplads, inden du tilmelder dig. 
 

Prioritering 

Modtager Etf flere tilmeldinger end den økonomiske ramme tillader, prioriteres der blandt tilmeldingerne. 

FTR prioriteres før FTR-suppleanter.

Dernæst prioriteres tilmeldingerne ud fra en samlet vurdering og på baggrund af: 

 • Begrundelse/motivation for ansøgning
 • Antal AC-kurser, den tillidsvalgte har tilmeldt sig
 • Afspejler medlemssammensætningen i Etf

Inden du tilmelder dig, er det vigtigt, at du ved, om du kan få tjenestefri med løn for at kunne deltage på kurset.

 

Hvornår ved du, om du har fået en plads på kurset?

Når du har tilmeldt dig kurset, modtager du straks efter en mail fra Etf, som kvittering på, at din tilmelding er modtaget. 

Efter den 15. april 2021, kan du forvente at få svar fra AC, om du har fået en plads på kurset.

AC prioriterer blandt samtlige tilmeldinger fra medlemsorganisationerne.  

 

Kontaktpersoner

Har du spørgsmål vedrørende din tilmelding til kurset inden kursusstart, skal du kontakte:

Sekretær Lone Petersen i Etf:  
lp@etf.dk
Tlf. 5336 4936

Har du uddybende spørgsmål til kursusindholdet eller til praktiske oplysninger om kurset, skal du, i AC, kontakte: 

Yvonne K. Klausen:
yk@ac.dk   
Tlf. 2535 4139  

 

Dine data

Du kan læse mere her, om hvordan vi i Ergoterapeutforeningen behandler dine personlige oplysninger.

Ved at tilmelde dig kurset, giver du samtidig samtykke til at Akademikerne videregiver oplysninger om dit navn, organisation, arbejdsplads samt mailadresse til de øvrige deltagere på kurset på deltagerlisten.

Du kan læse om Akademikernes persondatapolitik her