Den gode arbejdsplads - 2. del 2021

For TRIO'en (TR, AMR, Leder): Tag på kursus sammen og få inspiration til at sætte gang i en proces om udvikling af det psykiske arbejdsmiljø på jeres arbejdsplads. Et tre-dages kursus (2+1) afholdt af Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter.
Torsdag 21. januar 2021
08.20

Hvad handler kurset om

Indhold

 • Den gode arbejdsplads - hvad er det?
 • Elementer i det psykiske arbejdsmiljø
 • Sammenhæng mellem psykisk arbejdsmiljø og social kapital
 • Samspil mellem kerneopgaven og det psykiske arbejdsmiljø
 • Ledelse af forandringsprocesser
 • Forberedelse af og opfølgning på en hjemmeopgave med fokus på at skabe den gode arbejdsplads

Kurset byder på oplæg, øvelser, diskussioner og løbende refleksioner over de nye perspektiver i relation til egen praksis.

Efter kurset

 • Har du forståelse for elementerne i psykisk arbejdsmiljø og sammenhængen med social kapital og kerneopgaven
 • Kan du sammen med TRIO’en sætte gang i en proces om udvikling af det psykiske arbejdsmiljø på jeres arbejdsplads ud fra inspiration og konkrete metoder fra kurset
 • Har du ideer til, hvordan TRIO’en kan skabe medejerskab for den proces, I vælger at sætte i gang på arbejdspladsen.

Din forberedelse

Inden kursets første del, skal I overveje i TRIO’en (TR, AMR og Leder), hvilken indsats på arbejdspladsen I vil sætte fokus på i hjemmeopgaven.

Mellem første og sidste del af kurset arbejder I med en hjemmeopgave med fokus på udvikling af det psykiske arbejdsmiljø på jeres arbejdsplads.

Målgruppe

 • AMR
 • TR
 • Ledere, uanset faglig baggrund

TRIO’en skal være repræsenteret med minimum 1 leder, 1 AMR og 1 TR.
Der er i begrænset omfang mulighed for, at ledere, TR og AMR fra andre faggrupper kan deltage på temadagen.

Medlemmer af Ergoterapeutforeningen eller Danske Fysioterapeuter har fortrinsret.

Forudsætninger for at deltage

TR

 • Du skal som udgangspunkt have gennemført modul 1 + 2 af TR-grunduddannelsen.

AMR 

 • Du skal som udgangspunkt have gennemført den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse, og have minimum et halvt års erfaring som AMR 
 • Er du uddannet ergoterapeut eller fysioterapeut, skal du være medlem af Ergoterapeutforeningen eller Danske Fysioterapeuter
 • Har du en anden faglig grunduddannelse, skal du være medlem af en forhandlingsberettiget organisation

Leder

 • Er du uddannet ergoterapeut eller fysioterapeut, skal du være medlem af Ergoterapeutforeningen eller Danske Fysioterapeuter
 • Har du en anden faglig grunduddannelse, skal du være medlem af en forhandlingsberettiget organisation

Varighed

Første del er et internatkursus, der afholdes fra den 10. november - 11. november 2020.
Anden del af kurset afholdes den 21. januar 2021 kl. 8.20-14.00.

Hvad er et internatkursus

Du er på kursusstedet fra kursusstart dag 1 til undervisningen slutter dag 2, inkl. middag, socialt samvær samt overnatning mellem første og anden dag.

Pris

Kurset er gratis for medlemmer.

Kurset koster 5.600 kr. for deltagere med anden faglig grunduddannelse. Ved tilmeldingsfristens udløb er tilmeldingen bindende. Ved afbud betales deltagergebyret kun tilbage, hvis kursuspladsen kan blive besat til anden side.

Udgifter i forbindelse med kurset

 • Etf dækker udgifter til transport - Find Etf's retningslinjer om refusion af transport her.
 • Etf yder ikke lønrefusion, da det er et TRIO-arrangement, som konkret omhandler forhold på arbejdspladsen og de medarbejdere, du repræsenterer som TR.
  Husk derfor at søge om tjenestefrihed med løn inden du tilmelder dig kurset og oplys din leder om, at der ikke efterfølgende gives lønrefusion fra Etf.

AMR

 • Etf dækker udgifter til transport - Find Etf's retningslinjer om refusion af transport her.
 • Etf yder ikke lønrefusion.
  Husk at søge om tjenestefrihed med løn inden kursusstart.

Tilmelding for ikke-medlemmer af Etf

Hvis du ikke er medlem af Ergoterapeutforeningen, tilmelder du dig kurset ved at sende en mail til kursussekretær Lone Petersen på LP@etf.dk med følgende oplysninger:

 • Kursusnavn og dato
 • Dit navn og e-mail
 • Om du medlem af en forhandlingsberettiget organisation
 • Hvilken grunduddannelse du har
 • Om du er TR, AMR eller leder
 • Hvem din TRIO består af (navn + funktion + faggruppe)
 • Betalers navn og adresse (EAN.nr. er IKKE nok)
 • CVR.nr.
 • EAN-nr./GLN-nr.

Bemærk! Du kan KUN deltage på kurset, hvis du er medlem af en forhandlingsberettiget organisation.

Deltagerantal

Min. 15 og max. 30

Når du tilmelder dig første del af kurset er du automatisk tilmeldt anden del af kurset (21. januar 2021).

Program

Du får tilsendt mail med program og praktiske oplysninger 3 – 4 uger inden kurset.

Underviser

Eva Thoft, Arbejdsmiljøkonsulent ved TeamArbejdsliv.

Kursusleder

Britt Thorning Lind, Arbejdsmiljøkonsulent i Ergoterapeutforeningen.

Kontaktpersoner

Har du spørgsmål til selve kurset, skal du kontakte Britt Thorning Lind på BTL@etf.dk eller på tlf. 53 36 49 32.
Har du spørgsmål til din tilmelding, skal du kontakte kursussekretær Kirsten Andersen på kan@etf.dk eller tlf. 53 36 49 43.

Dine data

BEMÆRK! Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter varetager administrationen af kurset i fællesskab. Derfor vil dit navn, postnr./by, arbejdsplads og e-mailadresse blive udvekslet med dem i forhold til deltagerlisten og den efterfølgende evaluering af kurset. Hvis du ikke ønsker at dine data står på deltagerlisten, skal du skrive til kan@etf.dk.  

Du kan læse mere her, om hvordan vi i Ergoterapeutforeningen behandler dine personlige oplysninger.