AFLYST - Den gode arbejdsplads - 1. del 2018

KURSET ER AFLYST P.G.A. FOR FÅ TILMELDTE!!!!! Tag på kursus sammen for at få inspiration til at sætte gang i en proces om udvikling af det psykiske arbejdsmiljø på jeres arbejdsplads. Kurset er for TR, AMiR og leder og bliver holdt af Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter.
Tirsdag 11. september 2018
10.00
HUSET
Hindsgavl Allé 2
5500 Middelfart

KURSET ER AFLYST P.G.A. FOR FÅ TILMELDTE

 

Hvad handler kurset om

Indhold

 • Den gode arbejdsplads - hvad er det?
 • Elementerne i det psykiske arbejdsmiljø
 • Sammenhæng mellem psykisk arbejdsmiljø og social kapital
 • Kerneopgavens betydning for det psykiske arbejdsmiljø
 • TR, AMiR og lederens forskellige roller i arbejdet for den gode arbejdsplads
 • Ledelse af forandringsprocesser
 • Forberedelse af og opfølgning på en hjemmeopgave med fokus på at skabe den gode arbejdsplads

Kurset byder på oplæg, øvelser, diskussioner og løbende refleksioner over de nye perspektiver i relation til egen praksis.

Efter kurset

 • Har I forståelse for elementerne i psykisk arbejdsmiljø og sammenhængen med social kapital og kerneopgaven
 • Er I bevidste om de forskellige roller, som TR, AMiR og leder hver især har i samarbejdet om den gode arbejdsplads
 • Kan I sætte gang i en proces om udvikling af det psykiske arbejdsmiljø på jeres arbejdsplads ud fra inspiration og konkrete metoder fra kurset
 • Har I fået inspiration til, hvordan I kan skabe medejerskab for den proces, I vælger at sætte i gang på arbejdspladsen

 

Din forberedelse

Mellem første og sidste del af kurset arbejder I med en hjemmeopgave med fokus på udvikling af det psykiske arbejdsmiljø på jeres arbejdsplads.

Inden kursets første del, skal I overveje i TRIO’en (TR, AMIR og Leder), hvilken indsats på arbejdspladsen I vil sætte fokus på i hjemmeopgaven.

 

Målgruppe

 • AMiR
 • TR
 • Ledere, uanset faglig baggrund

Medlemmer af Ergoterapeutforeningen eller Danske Fysioterapeuter har fortrinsret.

 

Forudsætninger for at deltage

OBS! Der skal deltage mindst 2 fra samme arbejdsplads for at kunne blive optaget på kurset.

For at skabe plads til flest mulige arbejdspladser kan der som udgangspunkt kun deltage 1 TR, 1 AMiR samt 1 leder fra samme arbejdsplads.

TR 

 • Du skal have gennemført Modul 1 og Modul 2 på TR-grunduddannelsen eller den tidligere grunduddannelse (før 2012).

AMiR 

 • Du skal have gennemført den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse, og have minimum et halvt års erfaring som AMiR 
 • Være medlem af Etf

Leder

 • Er du uddannet ergoterapeut eller fysioterapeut, skal du være medlem af Ergoterapeutforeningen eller Danske Fysioterapeuter
 • Har du en anden faglig grunduddannelse, skal du være medlem af en forhandlingsberettiget organisation
 • Uanset faglig baggrund skal du indgå som leder i det daglige arbejdsmiljøarbejde.

 

Ikke medlem af Etf

Hvis du ikke er medlem af Etf., skal du skrive mail til Karina Jeppesen, kj@etf.dk med oplysning om:

 • Kursusnavn og dato
 • Navn og adresse
 • Hvem betaler?
 • Hvis arbejdsgiver betaler:
  • Oplys betalers navn og adresse
  • CVR.nr.
  • EAN.nr.

Hvis du selv betaler, sendes faktura til den mail, som du oplyser ved tilmelding og som oplyses på deltagerlisten.

 

Varighed

Første del er et internatkursus fra 11.-12. september 2018.
Sidste del af kurset er 30. oktober 2018.

Hvad er et internatkursus: Du er på kursusstedet fra kursusstart dag 1 til undervisningen slutter dag 2, inkl. middag, socialt samvær samt overnatning mellem første og anden dag.

 

Pris

Kurset er gratis for medlemmer.

Leder, med anden faglig grunduddannelse, skal betale et deltagergebyr på 4.800 kr. Ved tilmeldingsfristens udløb er tilmeldingen bindende. Ved afbud betales deltagergebyret kun tilbage, hvis kursuspladsen kan blive besat til anden side.

 

Udgifter ifm med kurset

TR

 • Etf dækker udgifter til transport. Der gives ikke lønrefusion fra Etf til TR.  
 • Husk at søge om tjenestefri inden kursusstart jf. TR-aftalen's bestemmelser om TR's deltagelse på TR-kurser.
 • Find Etf's retningslinjer om refusion af transport her

AMiR

 • Etf dækker udgifter til transport. Der gives ingen lønrefusion fra Etf.
 • Husk at søge om tjenestefrihed med løn inden kursusstart.
 • Find Etf's retningslinjer om refusion af transport her

 

Deltagerantal

Min. 15 og max. 30 i alt.

 

Underviser

Eva Thoft, Arbejdsmiljøkonsulent ved TeamArbejdsliv.

 

Kursusleder

Sannie Jørgensen, Forhandlingskonsulent i Danske Fysioterapeuter.

 

Program

Deltagere får programmet tilsendt ca. 4 uger før kursusstart.

 

Dine data

Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter varetager administrationen af kurset i fællesskab. Derfor vil dit navn, postnr./by, arbejdsplads og e-mailadresse blive udvekslet med dem i forhold til deltagerlisten og den efterfølgende evaluering af kurset.