Cafemøde for nyvalgte TR, Region Syd den 7. oktober 2021 - Kolding

Etf inviterer dig, der er nyvalgt TR i region Syd, til et cafe-møde med din regionsformand - sammen med andre nye tillidsvalgte. Cafe-mødet ligger i forlængelse af TR-regionsmødet samme dag. Du kan vælge mellem to datoer og byer i efteråret 2021.
Torsdag 7. oktober 2021
14.30
Comwell Kolding
Skovbrynet 1
6000 Kolding

 

Hvad handler Cafe-mødet om

Som en del af den nye TR-grunduddannelse inviterer Etf dig som ny tillidsvalgt til et såkaldt cafe-møde med din regionsformand – sammen med andre nye tillidsvalgte i din region.

Formålet med mødet er, at I får hilst på hinanden, og får lagt grunden til, hvordan I kan bruge hinanden i samarbejdet - aktuelt og fremadrettet.
Du får et indblik i, hvornår og i hvilke situationer du som TR med fordel kan involvere din regionsformand. Din regionsformand får samtidigt et indblik i hvad I evt. står med af udfordringer på arbejdspladsen – og om det evt. kalder på politisk handling fra regionsformanden.


Dato og tid

Den 7. oktober kl. 14.30 - 15.30.

Samme dag er der TR-regionmøde fra kl. 9 - 14.15.    

Ønsker du i stedet at deltage på mødet i Odense den 22. september 2021, så klik dig videre:


Sted

Comwell Kolding
Skovbrynet 1
6000 Kolding

 

Forudsætninger for at deltage

Du er enten:

  • nyvalgt TR og TR for flere faggrupper
  • nyvalgt TR-suppleant for flere faggrupper, hvis TR ikke er ergoterapeut

ansat i en kommune, region eller privat ansat. 

Cafe-mødet er en del af den nye TR-grunduddannelse fra oktober 2020. 

Er du begyndt på/har TR-grunduddannelsen før oktober 2020, er cafe-mødet ikke relevant for dig.

Er du ny TR på statens område, bliver du automatisk inviteret til et cafe-møde med næstformand Margrethe Boel.

 

Tilmeldingsfrist

Den 15. september 2021. Tilmeld dig nederst på siden. Ønsker du at deltage i TR-regionsmødet samme dag som cafe-mødet, skal du tilmelde dig TR-regionsmødet seperat - klik her.

Søg om tjenestefri med løn hos din leder, helst inden du tilmelder dig og senest inden mødet.

'Cafemøde' for nyvalgte TR bliver tildelt efter først-til-mølle-princippet. Vær opmærksom på, at du umiddelbart efter din tilmelding modtager en bekræftelse på, om du har fået en plads. 

Er mødet overtegnet, kommer du på en venteliste eller får tilbudt en plads på en af de øvrige mødedatoer.

Ca. en uge før mødet, får du en mail med program, deltagerliste samt praktiske oplysninger.

Regionsformanden glæder sig til at møde dig på cafemødet for nyvalgte TR. For at deltage skal du have tilmeldt dig inden fristens udløb. Det er ikke muligt at tilmelde sig efter fristens udløb – ligesom du heller ikke kan bytte plads med andre efter fristens udløb.

 

Udgifter i forbindelse med Cafemødet

Mødet er gratis.
Etf dækker udgifter til tabt arbejdsfortjeneste og transport. 
Find Etf's retningslinjer om refusion af transport her.

 

Husk at søge om tjenestefri med løn

Husk at søge om tjenestefri inden mødet jf. TR-aftalen's bestemmelser om TR's deltagelse på TR-kurser og -møder arrangeret af organisationen.

Cafe-mødet er en del af TR-grunduddannelsen. 

Ifølge MED-aftalen § 15 stk. 1 (§ 16 stk 1 i København og Frederiksberg) gives TR, efter ”anmodning om tjenestefri med løn”, den nødvendige tjenestefrihed for at deltage på kurser og møder for TR, som den forhandlingsberettigede organisation arrangerer. 

 

Kontaktpersoner

Spørgsmål vedrørende mødets indhold, kontakt din Regionsformand Anna-Marie Laustsen, tlf. 53 36 49 81 eller mail aml@etf.dk eller chefkonsulent Merete Lauesen, tlf. 53 36 49 34 eller mail ml@etf.dk.

Spørgsmål vedrørende din tilmelding, kontakt sekretær Kirsten Andersen, tlf. 53 36 49 43 eller mail kan@etf.dk. 

 

Dine data

Du kan læse mere her, om hvordan vi i Ergoterapeutforeningen behandler dine personlige oplysninger.