Bliv klogere på dig selv i TR-rollen

For FTR og TR: Etf tilbyder nu 20 tillidsvalgte at få tilbagemelding på deres JTI-profil, som led i et individuelt forløb, bestående af tre virtuelle samtaler med erhvervspsykologisk konsulent Louise Winther, der er autoriseret i JTI. Gennem forløbet får du bl.a. indsigt i, hvordan du, men også andre, foretrækker at planlægge, løse opgaver og kommunikere, og hvordan du kan bruge det i dit TR-hverv. Læs mere om den såkaldte JTI-profil, og om hvad forløbet indeholder
Mandag 24. oktober 2022
08.00
Ergoterapeutforeningen
Nr. Voldgade 90
1358 København K

 

Hvad handler det om

 

Indhold

JTI-profilen - Jugiansk TypeIndeks - er et udviklingsværktøj, som bygger på den schweiziske psykoanalytiker C. G. Jungs typelære. Værktøjet beskriver en række grundlæggende forskelle i menneskers måde at fungerer på og fokuserer på, hvordan forskellighederne kan bruges konstruktivt, individuelt såvel som i grupper.

 • Du får tilsendt link til JTI Online, som tager maks. 20 minutter at besvare
 • Du modtager en mail med link til et teamsmøde fra Louise Winther forud for hver samtale
 • Du får et fysisk hæfte ”Typeforståelse” med posten
 • Du får en mundtlig, individuel, virtuel tilbagemelding a 1 ½ times varighed på din JTI-profil
 • Du får yderligere to individuelle, virtuelle samtaler a 1½ time med Louise Winther. Fokus er håndtering af konkrete situationer fra din hverdag som TR, der handler om relationer, samarbejde og kommunikation - med afsæt i din JTI-profil

 

Efter forløbet har du fået:

 • Din JTI-profil og en indsigt i, hvordan du foretrækker at planlægge, løse opgaver og kommunikere
 • Indsigt i, hvordan forskellige typer JTI-profiler foretrækker at planlægge, løse opgaver og kommunikere
 • En opmærksomhed på, hvad der evt. kan være på spil/kan udfordre i forskellige samarbejdssituationer
 • En opmærksomhed på, at alle typer bidrager med noget forskelligt i samarbejdet

 

Sådan forbereder du dig

Før første samtale skal du bl.a. udfylde din profil online og overveje dine personlige styrker og udviklingsområder som TR. Mellem samtalerne kan der være mindre, selvvalgte hjemmeopgaver.

JTI-profilen samt de tre individuelle samtaler afvikles i perioden fra 24. oktober - 21. december 2022. Via mail aftaler du og Louise Winther direkte de nærmere datoer og tidspunkter. Samtalerne foregår som udgangspunkt i din arbejdstid. Husk derfor at aftale tjenestefri med løn med din leder.

 

Målgruppe

 • FTR
 • TR
 • TR-suppleanter for flere faggrupper, hvis TR er fra en anden faggruppe

 

Forudsætninger for at deltage

Du skal have gennemført TR-grunduddannelsen.

Har du tidligere deltaget i forløbet 'Få din JTI-profil - et værktøj for TR' , er du velkommen til at tilmelde dig igen.    

 

Pris 

JTI-forløbene er gratis.

 

Udgifter ifm kurset

 • Etf dækker evt. udgifter til tabt arbejdsfortjeneste, hvis tidspunktet for samtalerne ligger i arbejdstiden. 
 • Husk at søge om tjenestefri inden kursusstart jf. TR-aftalen's bestemmelser om TR's deltagelse på TR-kurser.

 

Deltagerantal og fordeling af pladser

Max. 20 i alt.
Pladserne tildeles efter først-til-mølle-princippet.

 

Underviser 

Tilbagemeldingen på din JTI-profil og de to ørvige samtaler gennemføres af erhvervspsykologisk konsulent Louise Winther, som er autoriseret i JTI.

Læs mere om Louise Winther og om JTI her

 

Kontaktpersoner

Har du spørgsmål til kursets indhold, skal du kontakte chefkonsulent Merete Lauesen på ml@etf.dk eller tlf. 53 36 49 34.
Har du spørgsmål vedrørende din tilmelding, skal du kontakte kursussekretær Lone Petersen på lp@etf.dk eller tlf. 53 36 49 36.

 

Dine data

Du kan læse mere her, om hvordan vi i Ergoterapeutforeningen behandler dine personlige oplysninger.