Autentisk nærværende ledelse - Webinar

Få forståelse for, hvordan du bliver en autentisk og nærværende leder. Få værktøjer til at have dig selv med i din ledelse og dine beslutninger, så du kan videreformidle budskaber, der skaber troværdighed og opfattes relevante for andre.
Onsdag 10. november 2021
14.00
Samarbejde mellem flere faglige organisationer
Nørre Voldgade 90
1358 København K

 

Om Webinaret

Savner du at have dig selv helt med i dit lederskab?
Der stilles mange forventninger til dig som leder. Ofte kan du stå i et krydspres af mange modsatrettede krav. Der skal træffes svære beslutninger i dilemmafyldte situationer. Hverdagen er travl og du når måske ikke at være nærværende overfor dig selv, andre og opgaverne.
Det er vigtigt at kunne være sig selv, så man er troværdig i sin ageren. Det handler dog ikke kun om din egen autenticitet. Det er i kombination med dit nærvær og din empati, at du kan skabe en mærkbar forskel.

På webinaret får du

  • Forståelse for autentisk gennemslagskraft
  • Metoder til hvordan du kan gøre en personlig forskel i dit ledelsesrum
  • Værktøjer til at håndtere krydspres, dilemmaer og til at træffe beslutninger, hvor du kan have dig selv med og kunne stå inde for dine valg
  • Redskaber til at blive en autentisk og nærværende leder

Webinaret er interaktivt med en vekselvirkning mellem oplæg fra underviser, mulighed for spørgsmål og dialogøvelser i mindre grupper i virtuelle grupperum.

Vær forberedt på at dele dine erfaringer med de andre ledere på webinaret, hvilket forudsætter kamera og lyd tændt undervejs.

 

Oplægsholder

Eva Holm Hertel

Eva Holm Hertel er forfatter til bogen ”Autentisk nærværende ledelse”, som udkommer medio september 2021. Hun har selv praktiseret autentisk nærværende ledelse som personaleleder gennem 14 år, har interviewet ledere og medarbejdere om emnet og skrevet speciale om det.

Eva er uddannet fysioterapeut og har de sidste fem år arbejdet som konsulent og underviser indenfor ledelse, samarbejde og kommunikation.

 

Målgruppe

Ledere 

Webinaret afholdes i samarbejde med Kost og Ernæringsforbundet samt Jordemoderforeningen. Tilmelding til arrangementet skal ske til egen organisation.

 

Tilmeldingsfrist

5. november 2021

Arrangementet er gratis for medlemmer.

Webinaret holdes i Zoom. Nogle dage før webinaret får du tilsendt et link og nærmere vejledning om, hvordan du deltager. Der forventes aktiv deltagelse med kamera og lyd.