AFLYST - Arbejdsmiljøarbejdet i praksis de 2.-3. oktober 2018 med ½-2 års erfaring

Kurset har til formål og styrke dig i at håndtere de mange forskelligartede opgaver i det daglige arbejdsmiljøarbejde og dermed give dig solidt fodfæste i rollen som AMiR. Et 2 dages kursus for AMiR med ½-2 års erfaring arrangeret af Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter
Tirsdag 2. oktober 2018
10.00
HUSET
Hindsgavl Allé 2
5500 Middelfart

 

Hvad handler kurset om

 

Indhold

 • AMiR’s platform
 • AMiR's opgaver og arbejdsgrundlag
 • AMiR's rettigheder og vilkår
 • Forventningsafklaring med leder, TR og kolleger
 • Det arbejdspladsnære samarbejde om arbejdsmiljø
 • Samarbejdet med organisationerne (Etf og Danske Fysioterapeuter)
 • Psykisk arbejdsmiljø – Afprøvning af grundlæggende analyseredskaber på en case fra egen arbejdsplads
 • Arbejdsmiljøarbejdet i relation til MED/SU
 • Prioritering af indsatsområder

Kurset er en blanding af korte oplæg og gruppediskussioner i større og mindre grupper ud fra spørgsmål og cases, som afspejler den hverdag, du står i som AMiR.

Efter kurset

 • Oplever du at have mere fodfæste i AMiR-rollen
 • Er du blevet inspireret til at tage fat på nye udfordringer i AMiR-hvervet
 • Ved du, hvad der er vigtigt, når du skal afklare gensidige forventninger med din leder, TR og dine kolleger
 • Er du opmærksom på de muligheder, der ligger i MED/SU-systemet for at søge indflydelse på arbejdspladsens udvikling -  særligt med øje for arbejdsmiljøforhold
 • Har du kendskab til grundlæggende analyseredskaber til brug ved arbejdet med psykisk arbejdsmiljø
 • Ved du, hvad du kan bruge Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter, og hvem du kan henvende dig til

 

Din forberedelse

Du skal medbringe en case om psykisk arbejdsmiljø fra din arbejdsplads samt diverse materialer til punktet om MED/SU.
Du får en mail fra underviserne ca. 14 dage inden kurset med nærmere besked om din forberedelse.

 

Målgruppe

 • AMiR, der har mellem ½ - 2 års erfaring som AMiR
   

Forudsætninger for at deltage

 • Du skal have gennemført den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse, og have minimum et halvt års erfaring som AMiR 
 • Du skal være medlem af Ergoterapeutforeningen eller Danske Fysioterapeuter

 

Hvad er et internatkursus

Internatkursus fra d. 2.-3. oktober 2018 med overnatning betalt af Etf.

Du er på kursusstedet fra kursusstart dag 1 til undervisningen slutter dag 2, inkl. middag, socialt samvær samt overnatning mellem første og anden dag.

 

Pris

Kurset er gratis

 

Udgifter ifm med kurset

Etf dækker udgifter til transport. Der gives ingen lønrefusion fra Etf.

Find Etf's retningslinjer om refusion af transport her 

Husk at søge om tjenestefrihed med løn inden kursusstart.

 

Deltagerantal

Min. 12 - max. 24 i alt.

 

Først-til-mølle-princippet

Pladserne på kurset bliver tildelt efter først-til-mølle-princippet.

 

Dataudveksling mellem organisationerne

Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter varetager administrationen af kurset i fællesskab. Derfor vil dit navn, postnr./by, arbejdsplads og e-mailadresse blive udvekslet med dem i forhold til deltagerlisten og den efterfølgende evaluering af kurset.

 

Undervisere og kursusledere

Britt Thorning Lind, Arbejdsmiljøkonsulent i Ergoterapeutforeningen og Sannie Jørgensen, Forhandlingskonsulent i Danske Fysioterapeuter