Arbejdsmiljøarbejdet i praksis 2020 for AMR med ½-2 års erfaring

Bliv styrket i at håndtere og prioritere de forskelligartede opgaver i arbejdsmiljøarbejdet og få solidt fodfæste i rollen som AMR. Kursets har også til formål at styrke samarbejdet mellem dig og Ergoterapeutforeningen. Et 2-dages kursus for AMR med ½-2 års erfaring arrangeret af Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter.
Tirsdag 20. oktober 2020
10.00
HUSET
Hindsgavl Allé 2
5500 Middelfart

 

Hvad handler kurset om

 

Indhold

 • AMR’s platform
 • AMR's opgaver og arbejdsgrundlag
 • AMR's rettigheder og vilkårå
 • Forventningsafklaring med leder, TR og kolleger
 • Det arbejdspladsnære samarbejde om arbejdsmiljø
 • Samarbejdet med organisationerne (Etf og Danske Fysioterapeuter)
 • Psykisk arbejdsmiljø - Grundlæggende viden om, hvad der udgør psykisk arbejdsmiljø samt analyse af en case fra egen arbejdsplads med henblik på, at finde frem til AMR's opgaver i forbindelse med situationen på arbejdspladsen
 • Arbejdsmiljøarbejdet i relation til MED/SU
 • Prioritering af indsatsområder

Kurset er en blanding af korte oplæg og gruppediskussioner i større og mindre grupper ud fra spørgsmål og cases, som afspejler den hverdag, du står i som AMR.

 

Efter kurset

 • Oplever du at have mere fodfæste i AMR-rollen
 • Er du blevet inspireret til at tage fat på nye udfordringer i AMR-hvervet
 • Ved du, hvad der er vigtigt, når du skal afklare gensidige forventninger med din leder, TR og dine kolleger
 • Er du opmærksom på de muligheder, der ligger i MED/SU-systemet for at søge indflydelse på arbejdspladsens udvikling -  særligt med øje for arbejdsmiljøforhold
 • Kan du formulere, hvad der er dine opgaver som AMR i forbindelse med en konkret problematik i forhold til psykisk arbejdsmiljø fra egen arbejdsplads
 • Ved du, hvad du kan bruge Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter, og hvem du kan henvende dig til

 

Din forberedelse

Du skal medbringe en case om psykisk arbejdsmiljø fra din arbejdsplads samt diverse materialer til punktet om MED/SU.
Du får en mail fra underviserne ca. 14 dage inden kurset med nærmere besked om din forberedelse.

 

Målgruppe

 • AMR, der har mellem ½ - 2 års erfaring som AMR
   

Forudsætninger for at deltage

 • Du skal have gennemført den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse, og have minimum et halvt års erfaring som AMR 
 • Du skal være medlem af Ergoterapeutforeningen eller Danske Fysioterapeuter

 

Hvad er et internatkursus

Internatkursus fra den  20.-21. oktober 2020 med overnatning betalt af Etf.

Du er på kursusstedet fra kursusstart dag 1 til undervisningen slutter dag 2, inkl. middag, socialt samvær samt overnatning mellem første og anden dag.

 

Pris

Kurset er gratis

 

Udgifter ifm med kurset

Etf dækker udgifter til transport. Der gives ingen lønrefusion fra Etf.

Find Etf's retningslinjer om refusion af transport her 

Husk at søge om tjenestefrihed med løn inden kursusstart.

 

Deltagerantal

Min. 12 - max. 24 i alt.

 

Først-til-mølle-princippet

Pladserne på kurset bliver tildelt efter først-til-mølle-princippet.

 

COVID-19

På kurser afholdt af Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter, følger vi sundhedsmyndighedernes COVID-19 retningslinjer med henblik på at forebygge smittespredning.

 

Dine data

Du kan læse mere her, om hvordan vi i Ergoterapeutforeningen behandler dine personlige oplysninger.

 

Undervisere og kursusledere

Britt Thorning Lind, Arbejdsmiljøkonsulent i Ergoterapeutforeningen og Sannie Jørgensen, Forhandlingskonsulent i Danske Fysioterapeuter