Apps og IT i ergoterapi

Hvordan kan IT- hjælpemidler og apps understøtte træning og udførelse af dagligdags aktiviteter hos borgere med aktivitetsproblemer som følge af kognitive vanskeligheder.
Onsdag 22. november 2017
16.00
DokkX
Hack Kampmanns plads 2
8000 Århus C

Her tænkes ikke på apps, som hævder at kunne træne specifikke kognitive udfald, men teknologi, som indgår direkte i patientens dagligdag og bidrager til større grad af uafhængighed i udførelsen af betydningsfulde aktiviteter.

 

Deltagere

Medlemmer af EFS Neurorehabilitering (Midt, Nord).

Arrangementet er gratis.

 

Sted

DokkX - velfærdsteknologier, Hack Kampmanns Pl. 2, 8000 Århus C.

kl. 16.00 - 19.00

 

Underviser

Anna Voss, ergoterapeut-kommunikationsvejleder

Teknologi i praksis

 

Tilmelding

Send en mail til Anna Birthe Andersen, mailadresse: Annaaner@rm.dk.

Tilmeldingerne sker efter først-til-mølle-princippet (der er 30 pladser).