AFLYST - TR's rolle i digitale forandringer - 2022

Akademikernes (AC) overbygningskurser henvender sig til tillidsvalgte fra AC's medlemsorganisationer. Kurset er eet blandt flere AC-overbygningskurser, som Etf tilbyder til tillidsvalgte. Kurset er for dig, der gerne vil lære at navigere i et landskab med frygt, fascination og buzzwords, og blive inspireret til, hvordan du fremadrettet kan bruge dit hverv som TR til at få indflydelse på den digitale dagsorden på din arbejdsplads.
Mandag 14. november 2022
10.00
Hotel Vejlefjord, Stouby
Sanatorievej 26
7140 Stouby

 

Formål

Utallige profetier om "den digitale fremtid" hvor robotter har overtaget alle arbejdsopgaver og overflødiggjort menneskelig intelligens lever i bedste velgående. Ledelsen er fascineret, og medarbejderne er måske bekymrede - og hvordan forholder du dig som TR til det?

 

Digitalisering – hvad har det med mig at gøre?

Digitalisering er dog mere og andet end blot robotter og kunstig intelligens. I den offentlige sektor ses mange små og større projekter med fx brug af data, digitale systemer og nye kommunikationsformer internt og med brugere/borgere.

De digitale teknologier implementeres først og fremmest med henblik på effektivisering, men også for at øge kvaliteten af de opgaver, der varetages. Foruden medarbejdernes opgaveløsning ændres også de rammer og vilkår, der arbejdes under. Rammerne påvirkes f.eks. i form af ændrede arbejdsgange, nye samarbejdskonstruktioner, nye kompetencebehov, strategier og ledelsesformer og ikke mindst et ændret arbejdsmiljø.

Med andre ord er digitale omstillinger forandringer, som har og vil få stor betydning for medarbejdere såvel som borgere i den offentlige sektor. På kurset sættes der fokus på at kunne identificere de forskellige interesser, der er til stede, og få input til, hvordan du som TR kan opnå indflydelse herpå.

Undervejs i kurset vil du blive klogere på og få værktøjer til at håndtere:

 • De grundlæggende elementer i den digitale teknologiske udvikling
 • Organisationsudvikling under digitale forandringer og dets indflydelse på arbejdskultur og samspil om kerneopgaven
 • Medarbejdernes reaktioner på forandringer – mellem frygt og fascination
 • Ledelsens digitaliseringsdagsorden og dit rum for indflydelse

 

Form

Den røde tråd i kurset vil være at få input til, diskutere og reflektere over medarbejdernes interesser i digitale omstillinger. Der er selvsagt ikke et entydigt svar herpå, så kurset vil veksle mellem oplæg/samtaleforelæsning, cases og diskussion blandt deltagerne.

 

Målgruppe

Etf tilbyder kurset til: 

 • Tillidsvalgte, ansat i staten: 
  • TR og TR for flere faggrupper
  • TR-suppleant for flere faggrupper, hvor TR er fra en anden faggruppe
  • FTR og FTR-suppleanter
 • FTR og FTR-suppleanter, ansat i en kommune eller region
 • TR, der har en plads på et af de øverste MED-niveauer fx. HMU, RMU, VMU

På kurset møder du TR-kolleger fra andre AC-organisationer som f.eks Dansk Psykolog Forening, Yngre Læger og Dansk Magisterforening.

Deltagerantal max. 22

 

Forudsætninger for at deltage

Du skal have gennemført Etf's TR-grunduddannelse. 

 

Varighed

Et 2-dages internatkursus med overnatning betalt af Ergoterapeutforeningen, som afholdes fra den 14.-15. november 2022. 

 

Udgifter i forbindelse med kurset

Kurset er gratis for dig.

Etf betaler et deltagerbebyr på kr. 7.500 til AC. Etf dækker evt. udgifter til tabt arbejdsfortjeneste samt transport. 

Har du problemer med at nå frem til kursusstart på grund af kursusstedets beliggenhed i forhold til din bopæl, kan du kontakte sekretær Lone Petersen i Etf på tlf. 5336 4936 - i god tid - med henblik på at få en overnatning på kursusstedet inden kursusstart. 

Husk at spørge din leder om tjenestefri med løn, inden du tilmelder dig. 

Find Etf's retningslinjer om refusion af transport her.

AC:
Din tilmelding er bindende, når du har fået en plads. 
Afbestilling vil typisk ikke kunne ske uden betydelige udgifter for din organisation og vil derfor betyde færre midler til andre kurser for dig og dine TR-kolleger. 

 

Først-til-mølle - så længe der er ledige pladser    

Du tilmelder dig kurset gennem Etf.

Fristen for tilmelding til Etf, var oprindeligt den 27. januar 2022 kl. 12. Men AC har i juni måned meddelt at der er ledige pladser, så der er åbent for tilmelding så længe der er ledige pladser - og inden for den økonomiske ramme.    

Opfylder du forudsætningerne for at deltage, godkender Etf din tilmelding og sender den videre til AC.

 

Prioritering 

Modtager Etf flere tilmeldinger end den økonomiske ramme tillader, bliver der almindeligvis prioriteret blandt tilmeldingerne, som beskrevet nedenfor. Tilmeldinger til de ledige pladser i juni måned, tildeles efter først-tilmølle-princippet. 

FTR prioriteres før FTR-suppleanter.

Dernæst prioriteres tilmeldingerne ud fra en samlet vurdering og på baggrund af: 

 • Begrundelse/motivation for ansøgning
 • Antal AC-kurser, den tillidsvalgte har tilmeldt sig?
 • Afspejler medlemssammensætningen i Etf

Inden du tilmelder dig, er det vigtigt, at du ved, om du kan få tjenestefri med løn for at kunne deltage på kurset.

 

Hvornår ved du, om du har fået en plads på kurset?

Når du har tilmeldt dig kurset, modtager du straks efter en mail fra Etf, som kvittering på, at din tilmelding er modtaget.

Du hører snarest muligt fra Etf om din tilmelding er godkendt og videresendt til AC.

Du får endelig besked fra AC, om du har fået en plads på kurset. 

AC prioriterer blandt samtlige tilmeldinger fra medlemsorganisationerne.  

 

Kontaktpersoner

Har du spørgsmål vedrørende din tilmelding til kurset eller behov for evt. overnatning inden kursusstart, skal du kontakte:

Sekretær Lone Petersen i Etf:  
lp@etf.dk
Tlf. 5336 4936

Har du uddybende spørgsmål til kursusindholdet eller til praktiske oplysninger om kurset, skal du, i AC, kontakte: 

Yvonne K. Klausen:
yk@ac.dk   
Tlf. 2535 4139  

 

AC-overbygningskurser 2022

Etf tilbyder tillidsvalgte i staten samt FTR mulighed for at tilmelde sig et eller flere AC-overbygningskurser i 2022:

 • Hvad betyder budgetterne for TR's arbejde
 • Organisation og strategi
 • Personlig Power
 • Socialt og organisatorisk arbejdsmiljø - også en sag for TR (forår og efterår)
 • TR’s rolle i personalesager
 • TR's rolle i digitale forandringer

 

Dine data

Du kan læse mere her, om hvordan vi i Ergoterapeutforeningen behandler dine personlige oplysninger.

Ved at tilmelde dig kurset, giver du samtidig samtykke til at Akademikerne videregiver oplysninger om dit navn, organisation, arbejdsplads samt mailadresse til de øvrige deltagere på kurset på deltagerlisten.

Du kan læse om Akademikernes persondatapolitik her.