AFLYST - TR-grunduddannelsen Modul 2 - den 17-19. maj 2022 - ekstra kursus

TR-grunduddannelsen er for dig, der er ny TR eller TR-suppleant for flere faggrupper, hvis TR er fra en anden faggruppe. Uddannelsen består af modul 1, modul 2 og modul 3, som du tager i nævnte rækkefølge. Læs mere om Modul 2 og om tilmelding m.m.
Tirsdag 17. maj 2022
10.00
HUSET
Hindsgavl Allé 2
5500 Middelfart

 

Hvad handler kurset om

Andet modul i TR-grunduddannelsen er et 3-dages internatkursus, med overnatning betalt af Etf.

 

 Indhold

 • Medvirke til at styrke arbejdspladsens muligheder for at løse kerneopgaven, herunder:
  • Rammer & vilkår
  • Udfordringer og bidrag til løsningsforslag
  • Analyseværktøjer
  • Formelle og uformelle arenaer for indflydelse
  • Rette budskab til rette modtager – på rette tidspunkt og i rette fora
 • Dialogmøde med formand/næstformand
 • Konstruktiv dialog
 • Grundlæggende om forhandling samt de årlige lønforhandlinger
 • Professionelle relationer – bygge videre på Modul 1  

 

Målet er, at du kan

 • Medvirke til at styrke arbejdspladsens muligheder for at løse kerneopgaven
 • Identificere kollegernes udfordringer med kerneopgaven og bidrage til løsninger i samarbejde med ledelse og kolleger
 • Bruge formelle og uformelle arenaer til at drøfte forhold af betydning for løsning af kerneopgaven
 • Medvirke til  en konstruktiv dialog på arbejdspladsen
 • Forhandle og indgå en aftale – uanset emnet for forhandlingen 
 • Varetage de årlige lønforhandlinger
 • Styrke relationen til ledelsen og til kollegerne på en balanceret måde – bevidst om positionen som TR

 

Din forberedelse

Der vil være lidt forberedelse forud for kurset.

 

Målgruppe

 • TR
 • TR-suppleanter for flere faggrupper, hvis TR er fra en anden faggruppe

 

Forudsætninger for at deltage

Du har gennemført Modul 1 på TR-grunduddannelsen.

Husk at søge om tjenestefri med løn hos din leder inden kursusstart jf. TR-aftalen's bestemmelser om TR's deltagelse på TR-kurser.

 

Varighed

Modul 2 afholdes den  17.-19. maj 2022.


Tilmeldingsfrist

Den 5. april 2022.

 

Internatkursus

Kurset er et internatkursus med overnatning betalt af Etf.

Du er på kursusstedet fra kursusstart dag 1 til undervisningen slutter dag 3, inkl. middage og socialt samvær samt overnatning. 

 

Udgifter ifm med kurset

Kurset er gratis.  

 • Etf dækker dine udgifter til transport. Find Etf's retningslinjer om refusion af transport her 
 • Etf giver refusion for tabt arbejdsfortjeneste efter anmodning fra arbejdsgiver

 

Deltagerantal

24 deltagere.

Min. 15 deltagere for at gennemføre kurset.

Pladserne på kurset bliver tildelt efter først-til-mølle-princippet.

 

Undervisere og kursusleder

Konsulenter fra Afd. Profession og Politik samt Afd. Forhandling & Løn i Etf.

 

Program og praktiske oplysninger

Du får tilsendt en mail med program og praktiske oplysninger ca. 3-4 uger før kurset.

 

Kontaktpersoner

Har du spørgsmål vedrørende din tilmelding, skal du kontakte kursussekretær Lone Petersen på lp@etf.dk eller tlf. 53 36 49 36.

Har du spørgsmål til kursets indhold, skal du kontakte chefkonsulent Merete Lauesen på ml@etf.dk eller tlf. 53 36 49 34.

 

Dine data

Du kan læse mere her, om hvordan vi i Ergoterapeutforeningen behandler dine personlige oplysninger.