AFLYST - Temadag: Inddragende forandringsprocesser 2021 - Middelfart

For TRIO'en (TR, AMR, Leder) Inddragelse af medarbejderne har stor betydning for, om forandringsprocesser bliver oplevet positivt eller negativt. Få kendskab til konkrete metoder til at inddrage medarbejdere i forandringsprocesser. En spændende temadag afholdt af Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter.
Torsdag 27. maj 2021
08.00
Severin Kursuscenter
Skovsvinget 25
5500 Middelfart

Hvad handler kurset om

Indhold

 • Forskellige perspektiver på forandringer
 • Mulige konsekvenser af forandringer
 • Hvad kendetegner den gode forandringsproces?
 • Betydningen af at inddrage medarbejdere i forandringsprocesser
 • Introduktion til grundtankerne i Bo Vestergårds bog: Fair Proces – fra upopulære forandringer til medarbejdere der udvikler løsninger
 • Præsentation og diskussion af en række metoder til at inddrage medarbejdere i forandringsprocesser
 • Afprøvning af udvalgte dele af 2 – 3 metoder

Form

Temadagen er en workshop med korte oplæg og diskussioner i mindre grupper ud fra egne erfaringer med forandringsprocesser.

Efter temadagen

 • Har du kendskab til, hvad der er vigtigt for at skabe en forandringsproces, der indtænker et godt arbejdsmiljø undervejs
 • Er du bevidst om betydningen for medarbejderne og for resultatet af forandringsprocessen, når medarbejderne bliver inddraget
 • Har du godt kendskab til konkrete metoder til at inddrage medarbejdere i forandringsprocesserar
 • Har du sammen med din TRIO prioriteret, hvad der er vigtigst at tage fat på, når I er tilbage på arbejdspladsen for at fremme arbejdet med inddragende forandringsprocesser

Din forberedelse

Du får brug for eksempler på forandringer fra din arbejdsplads – små som store. Eksemplerne skal bruges, når I løbende skal diskutere temadagens emner i relation til jeres egen arbejdsplads.

Samtidig med tilmelding til temadagen er det vigtigt, at I planlægger et opfølgende møde i TRIO’en, så I kan følge op på den inspiration, I henter på temadagen.

Metoderne, som præsenteres på temadagen, kommer fra pjecen ”Skab robuste forandringer – med fokus på trivsel”. Du kan orientere dig i pjecen på følgende link.

Målgruppe

 • AMR
 • TR
 • Ledere - uanset faglig baggrund

TRIO’en skal være repræsenteret på temadagen med minimum 1 leder, 1 AMR og 1 TR.
Der er i begrænset omfang mulighed for, at ledere, TR og AMR fra andre faggrupper kan deltage på temadagen.

Medlemmer af Ergoterapeutforeningen eller Danske Fysioterapeuter har fortrinsret.

Forudsætninger for at deltage

TR

 • Du skal som udgangspunkt have gennemført modul 1 + 2 af TR-grunduddannelsen.

AMR 

 • Du skal som udgangspunkt have gennemført den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse, og have minimum et halvt års erfaring som AMR 
 • Er du uddannet ergoterapeut eller fysioterapeut, skal du være medlem af Ergoterapeutforeningen eller Danske Fysioterapeuter
 • Har du en anden faglig grunduddannelse, skal du være medlem af en forhandlingsberettiget organisation

Leder

 • Er du uddannet ergoterapeut eller fysioterapeut, skal du være medlem af Ergoterapeutforeningen eller Danske Fysioterapeuter
 • Har du en anden faglig grunduddannelse, skal du være medlem af en forhandlingsberettiget organisation

Varighed

Temadagen afholdes tre steder i landet:
København: 25. januar 2021
Viborg: 26. januar 2021
Middelfart. 27. januar 2021

Pris

Kurset er gratis for medlemmer.

Deltagere med anden faglig grunduddannelse, skal betale et deltagergebyr på 1.800 kr.
Ved tilmeldingsfristens udløb er tilmeldingen bindende. Ved afbud betales deltagergebyret kun tilbage, hvis kursuspladsen kan blive besat til anden side.

Udgifter i forbindelse med temadagen

TR

 • Etf dækker udgifter til transport - Find Etf's retningslinjer om refusion af transport her.
 • Etf yder ikke lønrefusion, da det er et TRIO-arrangement, som konkret omhandler forhold på arbejdspladsen og de medarbejdere, du repræsenterer som TR.
  Husk derfor at søge om tjenestefrihed med løn inden du tilmelder dig kurset og oplys din leder om, at der ikke efterfølgende gives lønrefusion fra Etf.

AMR

 • Etf dækker udgifter til transport - Find Etf's retningslinjer om refusion af transport her.
 • Etf yder ikke lønrefusion.
  Husk at søge om tjenestefrihed med løn inden kursusstart.

Tilmelding hvis du er fra en anden faggruppe

Hvis du ikke er ergo- eller fysioterapeut, tilmelder du dig temadagen ved at sende en mail til kursussekretær Kirsten Andersen på kan@etf.dk med følgende oplysninger:
(Hvis du er fysioterapeut skal du tilmelde dig ved Danske Fysioterapeuter.)

 • Kursusnavn og dato
 • Dit navn og e-mail
 • Om du medlem af en forhandlingsberettiget organisation
 • Hvilken grunduddannelse du har
 • Om du er TR, AMR eller leder
 • Hvem din TRIO består af (navn + funktion + faggruppe)
 • Betalers navn og adresse (EAN.nr. er IKKE nok)
 • CVR.nr.
 • EAN-nr./GLN-nr.

Bemærk! Du kan KUN deltage i temadagen, hvis du er medlem af en forhandlingsberettiget organisation

Deltagerantal

Min. 15 og max. 30

Program

Du får tilsendt en mail med program og praktiske oplysninger ca. 3-4 uger før kurset.

Undervisere og kursusledere

Sannie Jørgensen, Forhandlingskonsulent, danske Fysioterapeuter.
Britt Thorning Lind, Arbejdsmiljøkonsulent, Ergoterapeutforeningen.

Kontaktpersoner

Har du spørgsmål til kursets indhold, kan du kontakte chefkonsulent Britt Thorning Lind på btl@etf.dk eller tlf. 53 36 49 32.
Har du spørgsmål vedrørende din tilmelding, kan du kontakte kursussekretær Kirsten Andersen på kan@etf.dk eller tlf. 53 36 49 43.

COVID-19

På kurser afholdt af Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter, følger vi sundhedsmyndighedernes COVID-19 retningslinjer med henblik på at forebygge smittespredning.

Dine data

BEMÆRK! Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter varetager administrationen af kurset i fællesskab. Derfor vil dit navn, postnr./by, arbejdsplads og e-mailadresse blive udvekslet med dem i forhold til deltagerlisten og den efterfølgende evaluering af kurset. Hvis du ikke ønsker at dine data står på deltagerlisten, skal du skrive til kan@etf.dk.

Du kan læse mere her, om hvordan vi i Ergoterapeutforeningen behandler dine personlige oplysninger.