AFLYST - Temadag for FTR - 2020

På temadagen sætter vi fokus på din rolle som FTR og FTR-suppleant i et perspektiv af styringsparadigmerne. Vi skal rundt om ledelse af dit valggrundlag som FTR, og din relation til ledelsen. Temadagen ligger i direkte forlængelse af to-dages kurset 'Styringsparadigmer, version 2 - 2020' som afvikles de to forudgående dage. Det vil være en fordel, men ikke et krav, at du også deltager i to-dages kurset forud for temadagen. Temadagen afholdes af Danske Fysioterapeuter og Ergoterapeutforeningen.
Torsdag 26. marts 2020
09.00
HUSET
Hindsgavl Allé 2
5500 Middelfart

Hvad handler temadagen om

Indhold

 • Din rolle som FTR ift. styringsparadigmerne
 • Tillid: Hvordan bygge tillid op til ledelsen? Og på hvilke præmisser?
 • Muligheder og udfordringer ift. at FTR bidrager til ledelse i bevægelsen mod NPG
 • FTR som leder: Hvordan leder du dit valggrundlag som FTR?

Forberedelse:
Der vil være lidt forberedelse inden temadagen.

Efter temadagen  

 • Kan du forstå og aktivt forme din rolle som FTR i lyset af paradigmerne
 • Har du en dybere forståelse af hvad tillid er, hvordan det opbygges og de dilemmaer der kan opstå når tilliden kommer i klemme.
 • Kan du aktivt og kritisk bidrage til ledelse i bevægelsen mod NGP, med blik for præmisser, dilemmaer og krydspres.
 • Kan du bedre forstå og udvikle din rolle i lederskabet af dit valggrundlag.

Målgruppe

 • FTR
 • FTR-suppleanter

Forudsætninger for at deltage

Som udgangspunkt, skal du have gennemført TR-grunduddannelsen.

Varighed

Temadagen afholdes den 26. marts 2020.

Temadagen ligger i direkte forlængelse af to-dages kurset ’Styringsparadigmer, version 2 – 2020’.

FTR/FTR-suppleanter, der også deltager på to dages kurset, tilbydes overnatning inden temadagen.

Pris

Temadagen er gratis.

Udgifter i forbindelse med med temadagen

 • Etf dækker evt. udgifter til tabt arbejdsfortjeneste og transport.
 • Find Etf's retningslinjer om refusion af transport her.
 • Husk at søge om tjenestefri inden kursusstart jf. TR-aftalen's bestemmelser om TR's deltagelse på TR-kurser.

Deltagerantal og fordeling af pladser

Min. 15
Max. 40

Pladserne tildeles efter først-til-mølle-princippet.

Underviser

Tina Øllgaard Bentzen, forsker, institut for Samfund og Udvikling på RUC.

Kursusleder

Merete Lauesen, Ergoterapeutforeningen
Karen Fischer-Nielsen, Danske Fysioterapeuter

Kontaktpersoner

Har du spørgsmål til forudsætninger og indhold på dagen, skal du kontakte chefkonsulent Merete Lauesen, ML@etf.dk, dir.tlf. 53 36 49 34.
Har du spørgsmål til din tilmelding, skal du kontakte kursussekretær Lone Petersen på LP@etf.dk eller tlf. 53 36 49 36.

Dine data

BEMÆRK! Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter varetager administrationen af kurset i fællesskab. Derfor vil dit navn, postnr./by, arbejdsplads og e-mailadresse blive udvekslet med dem i forhold til deltagerlisten og den efterfølgende evaluering af kurset. Hvis du ikke ønsker at dine data står på deltagerlisten, skal du skrive til LP@etf.dk.  

Du kan læse mere her, om hvordan vi i Ergoterapeutforeningen behandler dine personlige oplysninger.