AFLYST !! Temadag for FTR 2018

Få inspiration til god interessevaretagelse i rollen som FTR og FTR-suppleant.
Onsdag 12. december 2018
10.00
HUSET
Hindsgavl Allé 2
5500 Middelfart

TEMADAGEN ER AFLYST...

Hvad handler temadagen om

På baggrund af tilbagemeldingerne fra TR-regionsmøderne i efteråret 18, arbejder vi på temadagen videre med det, der optager jer som FTR og FTR-suppleant inden for de faglige områder I repræsenterer.

Dagen er tilrettelagt som en workshop, hvor du får lejlighed til at arbejde med en konkret problemstilling/sag/et forslag, som du ønsker at præsentere beslutningstagerne på din arbejdsplads for. Der gives oplæg undervejs på workshoppen.

Vær forberedt på, at du skal aflevere en beskrivelse af problemstillingen/sag/et forslag - ca. 10 dage før temadagen, da arbejdet på workshoppen tager afsæt i deltagernes beskrivelser. Du skal være indstillet på en forberedelse på ml. 2 - 4 timer.

Efter tilmeldingsfristen, får du mere information til brug for dit arbejde med beskrivelsen.

Efter temadagen  

 • Har du viden om og fået inspiration i forhold til, hvordan du helt konkret kan få beslutningstagerne på din arbejdsplads til at lytte til din sag/dit forslag - på en måde, så de er tilbøjelige til at sige ja 

Indhold

 • Opsamling på de fem gode råd (opsamling fra TR-regionsmøderne i efteråret 18)
 • Erfaringer med indflydelse
 • Introduktion til gode fortællinger, der rykker
 • Redskaber til at identificere de stærkeste argumenter
 • Arbejde med en konkret case/sag i samarbejde med øvrige FTR og din regionsformand 

 

Målgruppe

 • FTR
 • FTR-suppleanter

 

Forudsætninger for at deltage

Som udgangspunkt, skal du have gennemført TR-grunduddannelsen.

 

Varighed

En dag

 

Pris

Temadagen er gratis.

 

Udgifter ifm med kurset

 • Etf dækker evt. udgifter til tabt arbejdsfortjeneste og transport.
 • Find Etf's retningslinjer om refusion af transport her.
 • Husk at søge om tjenestefri inden kursusstart jf. TR-aftalen's bestemmelser om TR's deltagelse på TR-kurser.

 

Deltagerantal

Min. 12 – max. 30

 

Underviser og øvrige deltagere

Maria Steno, Kommunikationsrådgiver

Regionsformand Åse Munk Mortensen

Regionsformand Anna-Marie Laustsen

Regionsformand Lisbeth Krabbe Nielsen

Merete Lauesen, Chefkonsulent i Etf

 

Kursusleder

Merete Lauesen

 

Kontaktpersoner

Spørgsmål om tilmelding, kontakt sekretær Karina Jeppesen, kj@etf.dk, dir.tlf. 53 36 49 43.

Spørgsmål til forudsætninger og indhold på dagen, kontakt chefkonsulent Merete Lauesen, ML@etf.dk, dir.tlf. 53 36 49 34.