AFLYST - Region Øst - 3. Temaaften De canadiske ergoterapimodeller & det canadiske måleredskab

Ergoterapeuter, som brænder for at få en opdatering af de ergoterapeutiske kernebegreber samt ledere, der er ledere for ergoterapeuter. Du vil få størst udbytte ud af at deltage i alle 3 temaaftner, men det er også muligt kun at deltage en eller to gange.
Tirsdag 30. november 2021
16.30
Københavns Professionshøjskole
Tagensvej 18
2200 København N

 

I Region Øst er vi glade for at kunne tilbyde medlemmerne denne række af Tema-aftener i samarbejde med Københavns Professionshøjskole

Temaforløbet henvender sig til ergoterapeuter, som brænder for at få en opdatering af de ergoterapeutiske kernebegreber. Du er velkommen til at tage din leder med.

 

Der er sket meget indenfor vores fag de seneste år, og på tema- forløbet får du nu muligheden for at blive opdateret.

Her sættes ergoterapi og ergoterapeutiske kernebegreber på dagsordenen. Der vil være fokus på det ergoterapeutiske paradigme, aktivitetsvidenskab, samt ergoterapeutiske begrebsmodeller, arbejdsprocesmodeller og undersøgelsesredskaber.

 

Du vil få stort udbytte ud af at deltage i alle 3 temaaftener, men det er også muligt kun at deltage en eller to gange.

 

Temarækken
 

1. temaaften tirsdag den 5. oktober 2021:

Medbring gerne pc til en øvelse

Det ergoterapeutiske paradigme og aktivitetsvidenskab

 • Aktivitetsvidenskab
  • Baggrund
  • Formål
  • Udvikling
 • Et aktivitetsvidenskabeligt bud på de sundhedsmæssige konsekvenser af menneskelig aktivitet: Doing, being, becoming & belonging
  • Occupational Justice og dets underbegreber
   • Aktivitetsubalance
   • Aktivitetsforstyrrelser
   • Aktivitetsdeprivation
   • Aktivitetsdysfunktion
   • Aktivitetsmarginalisering
   • Aktivitetsmæssig apartheid
   • Aktivitetsmæssig fremmedgørelse
 • Aktivitetsvidenskab relateret til arbejdsliv
  • A proposed Model of Preventive Behaviors at Work
 • Opsamling

 

Oplægsholder: Henrik Kruse-Hansen, lektor, can.san. i ergoterapi ved Ergoterapeutuddannelsen KP

Tilmelding til den (5. oktober) tryk her

 

 

2. temaaften tirsdag den 9. november 2021

Occupational Therapy Intervention Process Model og Powerful Practice
Anne Fisher & Abbey Marterella har revideret Occupational Therapy Intervention Process Model (OTIPM).
Den nye udgave af OTIPM er beskrevet i bogen Powerful Practice.
På langt de fleste ergoterapiuddannelser i Danmark anvendes denne bog allerede i undervisningen. Det gælder også på Københavns Professionshøjskole.


Powerful Practice indeholder tre typer af praksismodeller

 • En begrebsmodel: Den Transaktionelle Model for Aktivitet
 • En arbejdsprocesmodel: OTIPM
 • Interventionsmodeller

Alle tre praksismodeller vil blive gennemgået.
Gennemgangen af OTIPM vil tage udgangspunkt i en case og undervejs redegøres for de analyseformer (”aktivitetsanalyser”), der indgår i OTIPM.

 

Oplægsholder: Lone Decker Lektor, M.Ed., Specialeegoterapeut Psykiatri ved Ergoterapeutuddannelsen KP

Tilmelding til den (9. november) tryk her

 

3. temaaften tirsdag den 30. november 2021

De canadiske ergoterapi-modeller & det canadiske måleredskab
 

Brugen af de canadiske modeller og redskaber i dansk praksis.

Her under en gennemgang af

 • CMOP-E
 • CPPF
 • CMCE

 

Oplægsholder: Anette Enemark Larsen Lektor, Ph.d. ved Ergoterapeutuddannelsen KP

Tilmelding til den (30. november) tryk her

 

Program

Tema-aftenen starter kl. 16.30 og slutter kl. 19.45. Der vil være indlagt pauser og der serveres kaffe/te og en sandwich under vejs.

16.30 Ankomst
16.40 Velkomst v regionsformand
16.45-17.30 Lektion 1
17.30-18.00 Pause (m. sandwich)
18.00-18.45 Lektion 2
18.45-19.00 Pause
19.00-19.30 Lektion 3
19.30-19.45 tak for i dag og afslutning.

 

Målgruppe 

Ergoterapeuter, som brænder for at få en opdatering af de ergoterapeutiske kernebegreber samt ledere, der er ledere for ergoterapeuter.

Du vil få størst udbytte ud af at deltage i alle 3 temaaftner, men det er også muligt kun at deltage en eller to gange.

BEMÆRK - Du tilmelder dig separat til hver enkelt temadag.

 

Tid og sted

Tirsdag den 30. november 2021 kl. 16.30 - 19.45.

Københavns Professionshøjskole
Tagensvej 18
2200 København N

Lokale vil fremgå af info-skærme.

 

Pris

Gratis for ETF´s medlemmer.

Er du leder for en ergoterapeut men ikke er medlem af ergoterapeutforeningen er prisen kr. 250,00.

Tilmelding for ikke-medlemmer

Hvis du ikke er medlem af Ergoterapeutforeningen, skal du skrive en mail til amj@etf.dk med oplysning om:

 • Navn på kurset (Region Øst - 13. temaaften: De canadiske ergoterapi-modeller & det canadiske måleredskab den 30. november 2021).
 • Dit navn, adresse og E-mail
 • Hvis arbejdsgiver betaler (det er IKKE nok med kun EAN):
  • Oplys betalers navn og adresse
  • CVR.nr.
  • EAN.nr.
  • Evt. ref. (Vigtigt i Kbh. kommune)

Hvis du selv betaler, sendes faktura til din mail (oplys din mailadresse).
 

Tilmelding efter ”Først-til-mølle-princippet”.

 

Tilmeldingfrist

Onsdag den 24. november 2021 (efter først til mølle-princippet).

Lokale vil fremgå af info-skærme.

 

Max.antal

30.

 

Kontaktperson

Har du spørgsmål til din tilmelding skal du tage kontakt til Anette Meulengracht-Jensen, amj@etf.dk
Har du spørgsmål til selve arrangementet skal du kontakte Rikke Uldum Abrahamsen, rua@etf.dk

 

Du kan læse mere her, om hvordan vi i Ergoterapeutforeningen behandler dine personlige oplysninger.