AFLYST: Netværksmøde for FTR og FTR-suppleanter - AFLYST

Netværksmødet er et nyt tiltag fra Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter. Formålet med mødet er, at give FTR og FTR-suppleanter et fælles forum, hvor de kan drøfte og reflektere over selvvalgte problemstillinger og dilemmaer, med ligesindede ud fra positionen som FTR.
Torsdag 1. november 2018
10.00
HUSET
Hindsgavl Allé 2
5500 Middelfart

 

Hvad handler mødet om

Netværksmødet er et forum, hvor FTR og FTR-suppleanter får lejlighed til at bringe selvvalgte udfordringer eller dilemmaer til torvs i mindre grupper med ligesidede ud fra positionen som FTR.

Formålet er at blive klogere på det, der udfordrer og på håndteringen af det.

 

Din forberedelse

Deltagerne får besked på mail forud for mødet om evt. forberedelse.

 

Målgruppe

  • FTR
  • FTR-suppleanter

 

Varighed

Heldagsmøde – den 1. november 2018

Der kommer nærmere besked om endelig start- og sluttidspunkt ca. 3-4 uger før mødet.

 

Pris

Netværksmødet er gratis.

 

Udgifter i.f.m. med kurset

Etf dækker evt. udgifter til tabt arbejdsfortjeneste og transport.

Find Etf's retningslinjer om refusion af transport her

Husk at søge om tjenestefri inden  mødets start, jf. TR-aftalen's bestemmelser om TR's deltagelse på TR-kurser.

 

Deltagerantal

Min.: 12.
Max.: 24.

 

Mødeledere

Chefkonsulent Merete Lauesen, Ergoterapeutforeningen og organisationskonsulent Karen Fischer-Nielsen, Danske Fysioterapeuter.

 

Kontaktpersoner

Spørgsmål om tilmelding, kontakt sekretær Karina Jeppesen, kj@etf.dk, dir.tlf. 53 36 49 43.

Spørgsmål til mødets indhold, kontakt chefkonsulent Merete Lauesen, ml@etf.dk, dir.tlf. 53 36 49 34.

 

Dine Data

Bemærk! Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter varetager administrationen af mødet i fællesskab. Derfor vil dit navn, postnr./by, arbejdsplads og e-mailadresse blive udvekslet med dem i forhold til deltagerlisten og den efterfølgende evaluering af mødet.

Din mail bliver oplyst på deltagerlisten.