AFLYST - Når rammerne udfordrer kvaliteten - Viborg 2020

For TRIO'en (TR, AMR, Leder) Temadagen stiller skarpt på styringsparadigmer og hvordan de påvirker og sætter rammer for kvaliteten i den faglige praksis. Dagen giver inspiration til, hvordan I kan skabe dialog og samarbejde om kvalitetsudvikling - også når rammerne er udfordret. Tilmeld jer til en spændende temadag afholdt af Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter.
Onsdag 16. september 2020
09.00
Best Western Golf Hotel Viborg
Hans Tausens Allé 2
8800 Viborg

Hvad handler temadagen om

Mange arbejdspladser oplever, at de styringsmæssige rammer for arbejdet udfordrer mulighederne for at kunne levere den nødvendige kvalitet i arbejdet. Det har betydning for borgerne, men påvirker også trivslen blandt medarbejderne.

På temadagen vil I blive præsenteret for hovedstrømninger i styringsparadigmer i det offentlige og hvilke rammer, det sætter for arbejdet som fagprofessionel. Det vil danne afsæt for drøftelser af, hvornår rammerne opleves at udfordre og understøtte kvaliteten i den faglige praksis.

Indhold

 • Styringsparadigmer i det offentlige – historisk og aktuelt
 • Indsigt i hvad herskende styringsparadigmer betyder for faglige prioriteringer og for hvordan vi forstår faglig kvalitet
 • Inspiration til at sætte styring og kvalitet og i arbejdet på dagsorden på arbejdspladsen.

Dagen er tilrettelagt som en kombination af oplæg i plenum og dialog i TRIO’en. I kommer til at arbejde med den problemstilling, som har størst betydning for jer. Undervejs deltager I i forskellige procesmodeller, som samtidig kan give inspiration til dialogen, når I efterfølgende skal diskutere og udvikle kvaliteten i arbejdet på egen arbejdsplads.

Efter temadagen

 • Er du bevidst om de væsentligste dilemmaer og muligheder som de styringsmæssige rammer giver i forhold til den faglige kvalitet i arbejdet.
 • Har du fået inspiration til, sammen med din TRIO, at sætte den faglige kvalitet og styring på dagsordenen på egen arbejdsplads

Din forberedelse

Samtidig med tilmelding til temadagen er det vigtigt, at I planlægger både et forberedende møde og et opfølgende møde i TRIO’en.

4 – 3 uger inden temadagen modtager I nogle spørgsmål, I skal drøfte inden temadagen.

Målgruppe

 • AMR
 • TR
 • Ledere - uanset faglig baggrund

TRIO’en skal være repræsenteret på temadagen med minimum 1 leder, 1 AMR og 1 TR.
Der er i begrænset omfang mulighed for, at ledere, TR og AMR fra andre faggrupper kan deltage på temadagen.

Medlemmer af Ergoterapeutforeningen eller Danske Fysioterapeuter har fortrinsret.

Forudsætninger for at deltage

TR

 • Du skal som udgangspunkt have gennemført modul 1 + 2 af TR-grunduddannelsen.

AMR 

 • Du skal som udgangspunkt have gennemført den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse, og have minimum et halvt års erfaring som AMR 
 • Er du uddannet ergoterapeut eller fysioterapeut, skal du være medlem af Ergoterapeutforeningen eller Danske Fysioterapeuter
 • Har du en anden faglig grunduddannelse, skal du være medlem af en forhandlingsberettiget organisation

Leder

 • Er du uddannet ergoterapeut eller fysioterapeut, skal du være medlem af Ergoterapeutforeningen eller Danske Fysioterapeuter
 • Har du en anden faglig grunduddannelse, skal du være medlem af en forhandlingsberettiget organisation

Varighed

Temadagen afholdes 3 steder i landet:
16. september i Viborg
17. september i Middelfart
24. september i København

Pris

Temadagen er gratis for medlemmer af Ergoterapeutforenigen og Danske Fysioterapeuter.

Temadagen koster 3.000 kr. for deltagere med anden faglig grunduddannelse. Ved tilmeldingsfristens udløb er tilmeldingen bindende. Ved afbud betales deltagergebyret kun tilbage, hvis pladsen kan blive besat til anden side.

Udgifter i forbindelse med kurset

TR

 • Etf dækker udgifter til transport - Find Etf's retningslinjer om refusion af transport her.
 • Etf yder ikke lønrefusion, da det er et TRIO-arrangement, som konkret omhandler forhold på arbejdspladsen og de medarbejdere, du repræsenterer som TR.
  Husk derfor at søge om tjenestefrihed med løn inden du tilmelder dig kurset og oplys din leder om, at der ikke efterfølgende gives lønrefusion fra Etf.

AMR

 • Etf dækker udgifter til transport - Find Etf's retningslinjer om refusion af transport her.
 • Etf yder ikke lønrefusion.
  Husk at søge om tjenestefrihed med løn inden kursusstart.

Tilmelding for ikke-medlemmer af Etf

Hvis du ikke er medlem af Ergoterapeutforeningen, tilmelder du dig temadagen ved at sende en mail til kursussekretær Lone Petersen på LP@etf.dk med følgende oplysninger:

 • Kursusnavn og dato
 • Dit navn og e-mail
 • Om du medlem af en forhandlingsberettiget organisation
 • Hvilken grunduddannelse du har
 • Om du er TR, AMR eller leder
 • Hvem din TRIO består af (navn + funktion + faggruppe)
 • Betalers navn og adresse (EAN.nr. er IKKE nok)
 • CVR.nr.
 • EAN-nr./GLN-nr.

Bemærk! Du kan KUN deltage i temadagen, hvis du er medlem af en forhandlingsberettiget organisation

Deltagerantal

Min. 15 og max. 30.

Program

Du får tilsendt mail med program og praktiske oplysninger ca. 3 – 4 uger før temadagen.

Underviser

Sille Frydendal, Faglig chef, Danske Fysioterapeuter.
Tina Øllgaard Bentzen, forsker v. institut for Samfund og Udvikling på RUC.

Facilitator

Jacob Lindeblad, Cand.scient., Indehaver af konsulentfirmaet Lindeblad A/S

Kursusleder

Britt Thorning Lind, Ergoterapeutforeningen

Kontaktpersoner

Har du spørgsmål til selve kurset, skal du kontakte Britt Thorning Lind på BTL@etf.dk eller på tlf. 53 36 49 32.
Har du spørgsmål til din tilmelding, skal du kontakte kursussekretær Lone Petersen på LP@etf.dk eller tlf. 53 36 49 36.

Dine data

BEMÆRK! Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter varetager administrationen af kurset i fællesskab. Derfor vil dit navn, postnr./by, arbejdsplads og e-mailadresse blive udvekslet med dem i forhold til deltagerlisten og den efterfølgende evaluering af kurset. Hvis du ikke ønsker at dine data står på deltagerlisten, skal du skrive til LP@etf.dk.  

Du kan læse mere her, om hvordan vi i Ergoterapeutforeningen behandler dine personlige oplysninger.