AFLYST - Betydningen af forskning og videreuddannelse - Hvor er ergoterapi på vej hen?

Professor og forskningsleder Karen la Cour og associeret professor og uddannelsesleder Jeanette Reffstrup Christensen, begge fra Syddansk Universitet, holder oplæg om forskning og videreuddannelse. I en efterfølgende paneldebat med oplægsholderne vil lektor Henrik Kruse-Hansen, Københavns Professionshøjskole bidrage i forhold til grunduddannelsen, og udviklingsergoterapeut Kate Allen Christensen bidrage med afsæt i klinisk praksis. Temamødet forsøger at give et svar på: Hvordan bidrager videreuddannelse og forskning til at kvalificere den ergoterapifaglige praksis?
Tirsdag 17. maj 2022
14.30
Københavns Professionshøjskole
Sigurdsgade 26
2200 København N

 

Ergoterapeutprofessionen har, igennem akademiseringen af faget, opnået en markant opkvalificering. Igennem videreuddannelsen og forskningen er der sket et kvalitativt løft af kompetencer, som har ført til ny viden og ændret praksis. Temamødet belyser på den ene side udviklingen fra et forskningsinitiativ til en kandidatuddannelse og en forskningsenhed, samt uddannelsens og forskningens fokus på forskellige ergoterapifaglige specialer, og fremadrettede perspektiver for nye utraditionelle samt uberørte indsatsområder. På den anden side belyser temamødet den udvikling, der sker i praksis på grundlag af den forskning og udvikling, der bliver gennemført.

Temamødet vil desuden belyse følgende spørgsmål: 

Hvilken betydning har kandidatuddannelsen og erhvervskandidaten på fagets udvikling? Hvilke områder af ergoterapiprofessionen er der især fokus på i de projekter, de studerende vælger at arbejde med? Er der ergoterapifaglige specialer, der har behov for at blive videreudviklet? Hvilke aktivitetsfremmende og borgernære indsatser er der blevet sat fokus på i forskningen? Hvordan anvender ergoterapeuter i praksis resultaterne fra videreuddannelsen? Hvilke områder af praksis bliver påvirket af videreuddannelsen på SDU i Odense? Hvor bringer forskningsprojekter ergoterapi hen - nu og i fremtiden? Er der tid og mulighed for at udføre forskningsbaserede projekter i praksis? 

Du kan se det samlede program her

Målgruppe:

Studerende, undervisere, ergoterapeuter fra praksis og seniorer. 

Paneldeltagere:

Oplægsholderne, Henrik Kruse-Hansen fra Ergoterapeutuddannelsen og Kate Allen Christensen fra Rigshospitalet drøfter forskningens betydning for ergoterapeutiske specialeområder.

Hvorfor dette møde?

Ergoterapeutprofessionen har udviklet sig markant siden uddannelsen blev etableret i 1938. Ikke mindst har Strukturreformen den 1.1. 2007 påvirket ergoterapeuters ansættelsesområder og jobfunktioner gennem omstruktureringer af både den primære og sekundære sundhedssektor. Forandringerne, både strukturelle og lovgivningsmæssige, skal imødekomme udfordringerne fra en ændret befolkningssammensætning med flere ældre og færre i den arbejdsdygtige alder. Denne udvikling udfordrer ergoterapeuters faglige kompetencer og sætter ergoterapifaglig praksis under pres. 

Seniorklub Øst har været arnestedet for tilblivelsen af en række temamøder, hvor oplægsholdere vil give et bud på nuværende og fremtidige udfordringer indenfor udvalgte ergoterapifaglige områder

 

Praktiske forhold:

Mødet er tilgængeligt for alle medlemmer af Ergoterapeutforeningen samt for ergoterapeutstuderende.

 

Tid og Sted

Tirsdag den 17. maj 2022kl. 14.30-17.00.

Københavns Prefessionshøjskole, Campus Rådmandsmarken, Lokale D051

Sigurdsgade 26

2200 København N

 

Pris

Deltagelse er gratis.

 

Forplejning

Der vil blive serveret kildevand og kaffe/the.

 

Tilmeldingsfrist

Lørdag 7. maj 2022

 

Dataforordningen

Under temadagen vil der blive taget stemningsbilleder til sociale medier og hjemmesiden. Der vil naturligvis ikke blive offentliggjort billeder med krænkende indhold, og det er altid muligt at bede os om at tage specifikke billeder af de sociale medier og/eller hjemmesiden.

 

Kontaktperson

Har du spørgsmål til tilmeldingen, skal du kontakte Kirsten Andersen på kan@etf.dk 
Har du spørgsmål til selv arrangementet, bedes du kontakte Gitte Holm Rasmussen, gitte.ravenna@gmail.com

 

Oversigt over temamøder Hvor er ergoterapi på vej hen?.

 

Du kan læse mere her, om hvordan vi i Ergoterapeutforeningen behandler dine personlige oplysninger.