Årsmøde og Generalforsamling, EFS Neurorehabilitering

Det teoretiske indlæg: Commotio cerebri, forskellige aspekter af og vinkler i relation til forståelsen af hjernerystelse med langvarige følger, ved privatpraktiserende neuropsykolog Lisbeth Juul Hansen. Lisbeth Juul Hansen har langvarig erfaring i vejledning af og støtte til hjernerystelsesramte og deres pårørende
Torsdag 30. november 2017
15.00
Ergoterapeutforeningen - Snoreloftet
Nørre Voldgade 90
1358 København K

Årsmøde i EFS Ergoterapifagligt Selskab Neurorehabilitering 2017

Tid:Torsdag, d. 30. november 2017 København

Sted:i ETfs lokaler Nørre Voldgade 90, 1358 København K

Program:

Klokken 15.00 – 16.45
Det teoretiske indlæg omhandler Commotio cerebri – forskellige aspekter af og vinkler i relation til forståelsen af hjernerystelse med langvarige følger – ved privatpraktiserende neuropsykolog Lisbeth Juul Hansen. Lisbeth Juul Hansen har langvarig erfaring i vejledning af og støtte til hjernerystelsesramte og deres pårørende og er derudover en ofte brugt oplægsholder indenfor det professionelle felt.

Generalforsamling

Klokken 17.00 – 19.00

Starter ved en let anretning som serveres ifm generalforsamlingen

Dagsorden:
1. Velkomst
2. Valg af ordstyrer, referent og stemmeudvalg
3. Gennemgang og godkendelse af dagsorden
4. Formandens beretning fra året der gik
5. Regnskab 2016
6. Vedtægtsændringer og indkommende forslag
7. Arbejdsprogram for 2018
8. Fastlæggelse af kontingent for 2018
9. Budget 2018
10. Valg af bestyrelse, suppleanter og økonomisk kontrollant (det er 3 poster til bestyrelsen og    2 suppleanter på valg)
11. Nyt fra Etf.
12. Evt.

Program kan hentes her

Gratis for medlemmer som deltager til generalforsamling

150 kr. for medlemmer af EFS Neurorehabilitering, som kun deltager ved teoretisk oplæg.

300 kr. for ikke medlemmer af EFS Neurorehabilitering, der ønsker ved teoretisk oplæg fra 15-17.

Tilmelding: Senest den 16 november 2017 til www.gammeltoft.eu/efs/aarsmode

Husk der er begrænset antal pladser til den teoretiske del.

(De fordeles efter først til mølle princippet. Medlemmerne af EFS Neurorehabilitering har fortrinsret)